За съдебните репортери.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 09.03.2020 –13.03.2020г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XV НОХД 2675/2018 09.03.2020 г.10.00 часа С. Г. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
XХ 

 

НОХД  2099/2019  09.03.2020г.10:00 часа Н. Г.П. С.

М. К.

Н. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

923/2020 

 

 

 

09.03.2020г.11:00 часа

 

 

 

В. Г. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

ХІ НЧД 926/2020 09.03.2020г.13.00 часа Л. П.Б. Р.

Р. В.

Н. В.

Р. К.

Е. И.

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

922/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.03.2020г.13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. П. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
Х НОХД 1065/2015 10.03.2020г.10:00 часа

 

 

 

Ц. М.Б. Г.

Е. Н.

Ж.Н.

К. К.

Я. Я.

Я. Н.

Я. Х.

Л. Р.

КОНТРАБАНДА
V НОХД 664/2018 10.03.2020 г.10:00 часа П. М.А. П.

Л. Д.

Р. А.

Ю. Ц.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
XVI 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

 

 

1830/2019 

 

 

 

 

 

 

 

10.03.2020г.10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

Т. С.В. Р.

И. Е.

А. А.

В. Х.

А. Е.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

 

 

XXIII НОХД 1921/2019 10.03.2020г.10:00 часа В. М.М. М.

Р. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
XVII НОХД 3504/2019 10.03.2020 г.11.00 часа А. А.Е. М.

З. А.

М. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 3461/2016 10.03.2020г.13.30 часа М.М.М.Т.

П. Т.

Ц.Г.

Н.Н.

К. Т.

П.Ч.

В.Е.

П.П.

К.М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
ХVII 

 

НОХД 

 

1797/2018 

 

10.03.2020г.13:30 часа

 

Л. Х.И. Д.

А. Х.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
XI НОХД 2373/2018 10.03.2020 г.13.30 часа С. М.К. Р. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03.2020г.14:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. С.И. Й.

Б. Й.

Б. А.

В. В.

В. С.

К. П.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХVІІ НОХД 2519/2018 10.03.2020г.14:30 часа В. Х.Н. И.

И. И.

К. Б.

Ю. К.

К. Л.

М.Т.

Д. Д.

Г. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 618/2020 11.03.2020 г.09.00 часа А. Я.Б. Х.

Г. Г.

Д. З.

Д. Т.

Е. Г.

К. И.

Н. П.

П. Д.

Р. Д.

Р. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2020г.09:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. С.И. Й.

Б. Й.

Б. А.

В. В.

В. С.

К. П.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ НОХД 2209/2017 11.03.2020 г.10.00 часа Ц. В.А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХX 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

3386/2019 

 

 

 

 

11.03.2020г.10:00 часа

 

 

 

И. Г.Л.  А.

С.  В.

И. Е.

П. Б.

Е. Ц.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

ХIII НОХД 749/2020 11.03.2020г.10:00 часа И. И.Т. В. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

2413/2019 

 

 

 

 

 

11.03.2020г.10:30 часа

 

 

 

 

 

Н. К.Д. П.

С. С.

П. С.

К.И.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

 

XIII НЧД 862/2020 11.03.2020 г.13.30 часа П. Г. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
XII 

 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

 

1780/2019 

 

 

 

 

 

 

11.03.2020г.14:00 часа

 

 

 

 

 

 

В. В.К. Р.

П. Г.

Д. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

 

IV НОХД 3063/2019 11.03.2020г.14:00 часа М. Г.А. А.

О. П.

М. Г.

М. К.

П. Ц.

М. С.

М. Г.

Г. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIX НОХД 663/2020 11.03.2020 г.14.00 часа А. Б. БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ
IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4015/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03.2020 г.09.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. С.М. К.

К.  Т.

К.  Д.

Н.  Т.

С. Е.

Т. Й.

М. П.

К. Й.

А. А.

М. М.

М. С.

Г. К.

К. К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XXI 

 

НОХД  1829/2019  12.03.2020г.09:30 часа К. П.В. С.

В. А.

М. П.

С. Н.

В. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

VІІІ НОХД 2209/2017 12.03.2020 г.10.00 часа Ц. В.А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

 

 

2612/2018 

 

 

 

 

 

 

 

12.03.2020г.10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

И. С.А. В.

К. Д.

М. В.

Т. Т.

А. Ю.

Б. В.

М. Ю.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 1221/2019 12.03.2020г.10:00 часа З. К.В. М.

Н.М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1635/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03.2020 г.10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. О.А. Я.

П. Е.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII 

 

НОХД  4265/2019  12.03.2020г.10:00 часа М. Н.В. В.

М. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

Х НОХД 651/2020 12.03.2020г.11:00 часа Н. Н.Д. Д.

И. Т.

К. Й.

М. В.

С. П.

С. С.

Х. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

VІІ НОХД 739/2014 12.03.2020г.13:00 часа К. Т.М. В.

В. Б.

Г. Б.

И. А.

Г. К.

Н. С.

К. К.

Д. П.

И. К.

Е. И.

Г. З.

А. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI НОХД 4629/2019 12.03.2020г.13:30 часа Л. И.К. М. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

417/2020 

 

 

 

12.03.2020г.13:30 часа

 

 

 

Р. Л.Й. К.

С. Б.

К. М.

Р. Е.

Л. Д.

Г. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV 

 

НОХД 

 

2414/2019 

 

13.03.2020г.09.00 часа

 

Г. Д.П. Д.

И. Д.

Х. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

4163/2018 

 

 

 

 

13.03.2020г.09.30 часа

 

 

 

 

С. Г.Г. Г.

Х. А.

И. Й.

З. Н.

Г. Г.

Г. Х.

И. М.

Б. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3637/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2020 г.10.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. М.И. М.

А. Д.

Ц. Р.

Р. Р.

С. Д.

С. В.

Ю. Н.

Н. Г.

И. В.

П. Т.

И. А.

М. Й.

В. Ш.

М. С.

М. М.

Б. А.

Т. Я.

Т. П.

Б. П.

В. Г.

Д. Н.

Б. Л.

П. Ч.

И. Т.

Г. К.

М. С.

Б. З.

Б. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

3318/2017 

 

 

 

 

 

13.03.2020г.10:00 часа

 

 

 

 

 

Х. М.Ф. Ч.

М. М.

В. Д.

Е. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

XIV 

 

НЧД 

 

693/2020 

 

13.03.2020г.11:00 часа

 

П. Г. МОЛБА ЗА РЕАБИЛИТАЦИЯ