Съобщение

Във връзка със Заповед №46/10.03.2020г. на и.д. председател на Апелативен специализиран наказателен съд се ограничава достъпът на граждани до съдебните зали, като се допускат до тях само участниците, призовани за разглеждане на конкретното заседание. Журналисти, фоторепортери и оператори ще бъдат допускани до съдебните зали, след задължителна дезинфекция на ръцете с антибактериален гел и при спазване на отстояние от минимум един метър от присъстващите.

Съобщение

Специализиран наказателен съд уведомява гражданите, че съгласно Заповед №АС-68 от 10.03.2020г. на председателя на съда и предвид създадената епидемична обстановка, на съдиите в съда е препоръчано да отложат насрочените в рамките на един месец редовни открити съдебни заседания, с изключение на тези, по които има задържани лица.

Страните и участващите в тях лица (свидетели, вещи лица и др.) ще бъдат своевременно уведомени в случаите на отлагане.