Свободни работни места

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ПРЕКРАТЯВА конкурс за съдебни секретари по чл.67, ал.1, т.1 КТ – 4 щатни бройки, за съдебни секретари по чл.67, ал.1, т.3 КТ – 2 щатни бройки, за чистач по чл.67, ал.1, т.1 КТ- 1 щатна бройка