Покана

Най-учтиво ви каним да присъствате на пресконференция относно Доклад за дейността на Специализирания наказателен съд през 2016г., която ще се проведе на 22.03.2017г., от 12:00 часа в сградата на Специализиран наказателен съд, гр. София, ул. “Черковна” N 90.

Прессъобщение

Днес, 19.03.2017г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Д. Б. М., Г. Т. К., А. Д. С., И. С. П., Р. Д. И., Т. Д. С., като групата е създадена с цел държане и разпространение на наркотични вещества.

Делото ще се разгледа в 13:00 часа от XII състав на Специализирания наказателен съд.

 

За съдебните репортери – 20.03.2017 – 24.03.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА  20.03.2017 – 24.03.2017г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
I НОХД 761/2014 20.03.2017г.

9:30

В.В.В.

М.Б.П

Б.М.Н

И.Ц.Ц.

Й.И.К

Г.П.Г.

Д.И.Н.

Е.Е.М.

М.Г.А.

К. Б. Т.

М. Д. Н.

М.И.В.

Убийство по чл.115 НК
IV НОХД 787/2015 20.03.2017г.

10:00

В.Е.Б.

Е.В.И.

А.С.П.

И.С.П.

Г.М.М.

М.Л.В.

Н.Г.П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 981/2016 20.03.2017г.

10:00

В.В.В.

Ж.С.Б.

И.Ф.И.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 443/2015 20.03.2017г.

10:00

Ю.Ю.К.

К.И.К.

Г.Д.Г.

А.Й.С.

В.Н.И.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV ЧНД 525/2017 20.03.2017г.

14:00

С.И.Й. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
XVI ЧНД 445/2017 20.03.2017г.

9:00

И.А.С. Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)
XVIII НОХД 1709/2016 20.03.2017г.

11:00

Б.Д.М.

И.А.Х.

И.И.Д.

Квалифицирани състави на изнудване
II НОХД 3643/2016 21.03.2017г.

9:30

А.Н.Н.

В.Б.Д.

К.Д.Г.

Р.Р.В.

Н.К.Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IV НОХД 52/2017 21.03.2017г.

13:30

Ц.К.Ч.

М.Ц.Ч.

И.Й.Т.

Д.Е.К.

И.П.Т.

К.М.К.

В.Д.Ф.

С.М.Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 214/2013 21.03.2017г.

10:00

Х.М.М.

П.П.Т.

М.В.М.

П.П.М.

Д.А.М.

А.П.С.

Д.А.К.

М.В.В.

О.Л.К.

Л.Д.Р.

С.Ц.Г.

П.В.Г.

И.Д.И.

Д.Г.А.

Б.М.С.

Т.С.Т.

К.Ц.П.

Й.А.П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 1669/2015 21.03.2017г.

13:30

П.Б.В. Рекет
VIII НОХД 1746/2015 21.03.2017г.

13:30

К.Р.М.

Н.В.А.

И.Е.Д.

Рекет
X НОХД 1065/2015 21.03.2017г.

10:00

Ц.Е.М.

Б.Л.Г.

Е.С.Н.

Ж.И.Н.

К.Й.К.

Я.Г.Я.

Я.Н.Н.

Я.Г.Х.

Л.Д.Р.

Б.С.П.

Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК
XI НОХД 1574/2016 21.03.2017г.

13:00

С.Д.Т.

К.К.Т.

Д.Л.

Незаконно превеждане през граница
XV НОХД 633/2015 21.03.2017г.

9:30

А.И.П.

А.К.П.

К.Б.Т.

Я.Ц.П.

М.М.Д.

Рекет
XVI НОХД 2293/2016 21.03.2017г.

9:30

Г.Б.Х.

И.Р.И.

А.К.К.

Н. А.-М. А.

И.Д.К.

М.И.И.

М.С.Е.

Е.В.Я.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVIII НОХД 1362/2013 21.03.2017г.

10:30

П.Г.Б.

М. С. У. Б.

Б. З. З.

Х.К.Ч.

А.Ю.Ю.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 214/2013 22.03.2017г.

10:00

Х. М. М.

П.П.Т.

М.В.М.

П..П.М.

Д.А.М.

А.П.С.

Д.А.К.

М.В.В.

О.Л.К.

Л.Д.Р.

С.Ц.Г.

П.В.Г.

И.Д.И.

Д.Г.А.

Б.М.С.

Т.С.Т.

К.Ц.П.

Й.А.П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VI НОХД 1542/2014 22.03.2017г.

9:00

Б.В.Л.

Д.Т.Б.

Х.Ж.П.

П.П.А.

К.Х.Д.

Ц.Г.К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 600/2015 22.03.2017г.

12:30

С.Б.С.

Т.К.Д.

П.К.Г.

А.Н.М.

В.И.Д.

Д.С.Д.

Г.С.К.

Д.Д.П.

К.М.И.

М.Н.М.

В.К.Г.

С.Р.У.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
X НОХД 3128/2016 22.03.2017г.

11:00

М.Й.Ч.

Я.К.В.

Квалифицирани състави на изнудване
XI НОХД 2723/2016 22.03.2017г.

13:00

Б.В.Т.

Н.М.М.

М.В.Г.

Х.Б.Н.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 374/2017 22.03.2017г.

13:00

Р.Й.П.

В.К.М.

И.И.Г.

К.С.С.

А. М. А. Т.

К.Ц.М.

М.М.А.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 633/2015 22.03.2017г.

9:30

А.И.П.

А.К.П.

К.Б.Т.

Я.Ц.П.

М.М.Д.

Рекет
XVI НОХД 1935/2016 22.03.2017г.

10:00

А.А.

А.А.Ф.

А.Ф.Я.

Тероризъм
III НОХД 167/2017 23.03.2017г.

10:00

В.А.Т.

П.Ю.Н.

Р.А.Г.

Т.С.С.

Л.С.Я.

В.М.М.

В.Н.Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 503/2015 23.03.2017г.

10:00

И.Т.И.

С.Р.Ж.

Е.Т.И.

С.И.И.

Б.Г.Т.

Т.Г.П.

И.С.П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VI НОХД 2801/2016 23.03.2017г.

9:30

Х.Т.К.

К.В.Д.

И.Е.С.

Квалифицирани състави на изнудване
VII НОХД 1030/2015 23.03.2017г.

10:00

Ц.Х.Ц.

А.Х.А.

Ж.Н.К.

Н.Б.Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 1321/2015 23.03.2017г.

13:30

И.А.Ш.

Ю.Б.Г.

М. У.

Г.Н.Ц.

К.Г.Н.

М.П.Ч.

Р.Х.Н.

Й. Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 849/2016 23.03.2017г.

13:30

В.С.Д. Рекет
XI НОХД 531/2014 23.03.2017г.

13:00

И.В.Д.

М.Ж.В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 1126/2015 23.03.2017г.

10:00

Н.Ц.Ч.

Н.И.Н.

Ч.С.А.

К.Е.С.

И.И.Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 1316/2016 23.03.2017г.

9:30

Г.К.С.

О.Г.П.

Г.Р.С.

И.К.Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 226/2016 23.03.2017г.

9:30

В.Л.П.

Г.И.Л.

С.Н.М.

Г.Б.А

Ц.Й.Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
II НОХД 1398/2014 24.03.2017г.

9:30

О.К.М.

Г.Т.И.

Т.П.Р.

Е.Й.С.

З.П.Т.

М.Г.Г.

Н.П.П.

Т.П.Т.

Г.Е.Е.

Е.Й.Г.

Н.В.Д.

В.И.С.

Е.Д.С.

У.З.Ш.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 1896/2014 24.03.2017г.

10:00

А.И.Р.

Х.Г.Х.

И.Р.С.

Квалифицирани състави на отвличане
X НОХД 1428/2015 24.03.2017г.

10:30

Н.С.Т.

Г.Г.М.

И.С.Г.

Г.К.С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI НОХД 2679/2016 24.03.2017г.

13:00

С.К.С.

К.П.С.

С.Л.Т.

Й.Т.М.

С.С.С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 882/2015 24.03.2017г.

9:30

С.А.Б.

Х.М.А.

В.Т.Г.

М.И.Д.

В.Д.Д.

Д.А.А.

Г.Д.Г.

Л.Й.С.

Д.М.П.

Г.И.П.

С.Д.К.

В.Х.Х.

К.С.Е.

М.М.Р.

С.П.Д.

Ц.А.А.

Р.Д.А.

К.Я.Б.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

Прессъобщение

Днес, 09.03.2017 година, в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо М. Г. А., К. К. Ш., Н. М. Р., Ив. Иг. Гр., Ал. Ш. и М. С. Хр. с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, чиято функция е свързана с трафик на бежанци.

Делото ще се разгледа от 4 състав на Специализирания наказателен съд и е насрочено за 20.00 часа.

Прессъобщение

Днес, 15.01.2017 година,Специализираната прокуратура внесе искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Д. Г. Й. , Ив. Л. Ар., Д. К. К., А. Б. Ан., Г. Й. Р. за извършени престъпления по чл.321 ал.3 пр.2 и пр.4 т.2 вр. ал.2 от НК.
Делото ще се разгледа от 11 състав на Специализирания наказателен съд и е насрочено за 15.00 часа.

Възражения

Възражения на съдиите от СНС срещу констатациите в анализа на ВКС за дейността на съда през периода 2012-2015г.

За съдебните репортери – 03.01.2017 – 06.01.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА                                                                                                        03.01.2017 – 06.01.2017г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
II НОХД 2564/2016 04.01.2017

09:30Ч.

Н. Р.

С. З.

Б.Б.

А. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

X НОХД 3128/2016 05.01.2017Г

10:00Ч

М. Ч.

Я. В.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
XVII НЧД 3546/2016 06.01.2017Г

13:30

Ц. Ч.

М. Ч.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЗЕЕЗА

 

 

 

 

 

 

Прессъобщение

На 08.11.2016 година по искане на единадесет съдии от съда се проведе Общо събрание на съдиите от Специализирания наказателен съд, което на основание чл.100г, вр. чл. 98, ал. 2, вр. чл. 85, ал. 3, т. 2 от Закона за съдебната власт единодушно направи предложение до Висшия съдебен съвет за назначаване на съдия Георги Ушев за административен ръководител – председател на Специализирания наказателен съд .

Новина

georgi-ushev-_3-300x213На 26 ноември 2016 година на специална церемония в хотел Маринела в София на Благотворителния бал на юристите, част от който са и Годишните награди за правосъдие, съдия Георги Ушев - и.ф. председател на Специализирания съд, бе избран за съдия на годината.