За съдебните репортери

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА

05.06.2017 – 09.06.2017г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
III НОХД 167/2017 05.06.2017

9:30

В. А. Т.

П. Й. Н.

Р. А. Г.

Т. С. С.

Л. С. Я.

В. М. М.

В. Н. Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 3063/2016 05.06.2017

10:00

Х. К. Х.

К. Г. Х.

А. И. П.

Г. Г. Г.

М. Н. М.

Д. П. В.

Й. А. Д.

П. К. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 164/2016 05.06.2017

10:30

Р. Е. Х.

Т. Е. Х.

Н. Н. А.

М. Х. Г.

Х.А. М. Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 3349/2016 05.06.2017

11:00

И. Х. Д.

К. Х. Д.

А. Р. В.

А. Д. Д.

В. В. Х.

В. Д. С.

К. Л. К.

М. П. Х.

Н. Г. Х.

З. М. Ц.

М. В. П.

М. А. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
X НОХД 537/2017 05.06.2017

14:00

Ц. Х. Ц.

Т. В. В.

П. Т. А.

Е. Д. И.

В. К. Г.

С. А. Х.

Ц. С. Д. Д.

Ц. Л. Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI НОХД 3421/2016 05.06.2017

13:30

И. С. З. Тероризъм
XIII НОХД 260/2017 05.06.2017

9:30

Х. Ц. В. Квалифицирани състави на изнудване
XIII НОХД 1745/2015 05.06.2017

13:30

Х. В. В.

С. Х. В.

Б. И. М.

Т. М. И.

З. Т. Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 149/2014 05.06.2017

9:30

И. Т. И.

Ю. С. В.

Н. А. В.

Г. В. Ж.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVIII НОХД 965/2015 05.06.2017

11:00

А. А. А.

Б. В. А.

В. Л. Ф.

Ф. Л. Ф.

Д. П. Т.

Е. Д. А.

В. Г. Н.

Й. Г. М.

Г. Д. Н.

М. Н. К.

К. Г. И. Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VI НОХД 511/2017 06.06.2017

9:00

П. Н. П.

М. И. И.

Трафик на хора, представляващ опасен рецидив
VII ЧНД 1495/2017 06.06.2017

14:00

М. В. Г. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
VIII НОХД 1896/2014 06.06.2017

10:00

А. И. Р.

Х. Г. Х.

И. Р. С.

Квалифицирани състави на отвличане
VIII НОХД 600/2015 06.06.2017

13:30

С. Б. С.

Т. К. Д.

П. К. Г.

А. Н. М.

В. И. Д.

Д. С. Д.

Г. С. К.

Д. Д. П.

К. М. И.

М. Н. М.

С. Р. У.

В. К. Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 1321/2015 06.06.2017

9:30

И. А. Ш.

Ю. Б. Г.

М. У.

Г. Н. Ц.

К. Г. Н.

М. П. Ч.

Р. Х. Н.

Й. Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI ЧНД 988/2017 06.06.2017

13:00

Т. Х. Г. Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)
XI НОХД 531/2014 06.06.2017

13:30

И. В. Д.

М. Ж. В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 1400/2014 06.06.2017

9:30

Г. Й. И.

Г. К.Н.

Г. Н. А.

А. Р. Е.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVIII НОХД 1709/2016 06.06.2017

9:30

Б. Д. М.

И. И. Д.

И. А. Х.

Квалифицирани състави на изнудване
V НОХД 3643/2016 07.06.2017

10:00

В. Б. Д.

К. Д. Г.

Н. К. Д.

Р. Р. В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 6/2016 07.06.2017

10:00

И. С. И.

Х. Г. Г.

А. И. С.

С. В. Х.

Й. Е. Й.

Б. Ф. Р.

Ф. Ц. А.

А. М. А. Х.

Г. П. А.

К. Д. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI НОХД 1277/2015 07.06.2017

13:00

С. Й. Т.

Д. Д. Д.

В. В. Р.

К. Н. Н.

Г. С. Г.

К. В. Х.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XIII НОХД 132/2015 07.06.2017

10:00

Р. Д. К.

Г. М. П.

В. П. П.

Г. В. С.

Т. К. А.

С. Д. Г.

П. Т. И.

Р. Х. П.

Г. Г. Г.

Р. Г. Р.

Я. Е. Я.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 813/2016 07.06.2017

10:00

Д. Т. Р.

М. П. Ж.

Н. М. К.

Н. А. Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 1458/2015 07.06.2017

9:30

М. В. М.

Р. В. Д.

З. И. И.

К. И. И.

И. К. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVIII НОХД 371/2017 07.06.2017

10:30

Б. К. А.

А. И. В.

Квалифицирани състави на изнудване
VIII НОХД 1358/2015 08.06.2017

13:30

Г. С. И.

Д. Я. П.

Н. З. В.

К. Р. Г.

М. Г. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI НОХД 2723/2016 08.06.2017

13:30

Б. В. Т.

Н. М. М.

М. В. Г.

Х. Б. Н.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 2293/2016 08.06.2017

9:30

Г. Б. Х.

И. Р. И.

А. К. К.

Е. В. Я.

И. Д. К.

М. И. И.

М. С. Е.

Н. А. М. А.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII НОХД 880/2015 08.06.2017

10:00

А. Д. П.

А. Д. А.

Ц. С. Ц.

Н. В. М.

Б. Ф. К.

И. П. Н.

Д. Я. Д.

В. Я. Д.

Ц. Я. Д.

М. И. И.

М. М. М.

М. Й. Х.

Ц. М. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII НОХД 1497/2015 08.06.2017

11:00

П. М. П.

С. И. М.

В. М. Х.

Л. Г. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
II НОХД 646/2015 09.06.2017

9:00

Е. Д. М.

Л. Т. Л.

Е. Д. П.

М. В. Д.

Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК
III НОХД 1744/2015 09.06.2017

10:00

Р. М. Ч.

П. П. К.

Р. Н. Л.

Д. М. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 3548/2016 09.06.2017

10:00

И. А. С.

В. В. Д.

П. К. С.

Т.Д. Г.

М. М. Т.

П. П. М.

Г. Н. Р.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
X НОХД 2284/2016 09.06.2017

11:00

А. В. Д.

М. В. В.

С. Р. А.

С. В. С.

Д. М. Д.

Д. Д. Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 1064/2015 09.06.2017

10:00

П. Н. Т.

И. Е. С.

К. Н. Д.

П. И. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 1458/2015 09.06.2017

9:30

М. В. М.

Р. В. Д.

З. И. И.

К. И. И.

И. К. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

Протокол с резултатите от проведения на 15.05.2017 година конкурс

Днес, 15.05.2017 година, комисията назначена със заповед № АС-69/12.05.2017 година на председателя на Специализирания наказателен съд, в състав

            Председател: Стоян Тонев – съдия при СпНС

Членове:      Пламен Панайотов – съдия при СпНС

                        Светла Георгиева – съдебен администратор

                       

            се събра в зала № 1 на СпНС, ул. Черковна № 90, в 10.13 ч. и извърши поименна проверка на допуснатите до участие кандидати в конкурса за длъжностите „съдебен секретар“, „съдебен деловодител“ и „съдебен помощник“.

            Явяват се следните допуснати кандидати:

            За длъжността „съдебен секретар“:

Борис Трайчов Малинов

Весела Иванова Влахова

Лиляна Любомирова Петрова

За длъжността „съдебен деловодител“:

Мартин Пламенов Щърбанов

За длъжността „съдебен помощник“:

Борислава Валентинова Бориславова

Мадлена Юлианова Спасова

Любомира Емилова Владова

Не се явиха кандидатите за тази длъжност Йоанна Стефанова Георгиева и Съби Бисеров Атанасов.

            Проведе се практически изпит с явилите се кандидати за длъжностите „съдебен секретар“ и „съдебен деловодител“.

            След запитване от Комисията и изрично съгласие на всички кандидати за тези две длъжности, събеседването с тях започна след приключване на практическия изпит.

            В 13.00 часа се явиха и двамата неявили се в 10.00 часа кандидати за длъжността „съдебен помощник“, като обясниха, че се е получило недоразумение и те са счели, че трябва да се явят направо на събеседването, а именно в 13.00 часа.

            След съвещание, Комисията реши и те да бъдат допуснати до събеседване.

            Събеседването с кандидатите за длъжността „съдебен помощник“ започна в 13.07 часа.

            Комисията, след като обсъди резултатите от проведените практически изпит и събеседване с кандидатите за длъжността „съдебен секретар“ и „съдебен деловодител“, както и резултатите от събеседването с кандидатите за длъжността „съдебен помощник“, подадените документи за участие, оцени професионалната подготовка и другите им качества, необходими за заемане на длъжностите, на основание чл. 139 ПАС, вр. чл. 95 от Кодекса на труда

Р  Е  Ш  И

            ОБЯВЯВА за успешно издържали конкурса кандидати за длъжността „съдебен секретар“ в следния ред:

Борис Трайчов Малинов

Весела Иванова Влахова

Лиляна Любомирова Петрова

            ОБЯВЯВА КЛАСИРАНЕТО на успешно издържалите конкурса за длъжността „съдебен секретар“ както следва:

            Лиляна Любомирова Петрова                        52 точки

            Борис Трайчов Малинов                                  45 точки

            Весела Иванова Влахова                                 35 точки

            ОБЯВЯВА за успешно издържал конкурса за длъжността „съдебен деловодител“    

            Мартин Пламенов Щърбанов

            ОБЯВЯВА КЛАСИРАНЕТО на успешно издържалия конкурса за длъжността „съдебен деловодител“

            Мартин Пламенов Щърбанов –                       31 точки

 

            ОБЯВЯВА за успешно издържали конкурса кандидати за длъжността „съдебен помощник“ в следния ред:

Борислава Валентинова Бориславова

Мадлена Юлианова Спасова

Йоанна Стефанова Георгиева

Съби Бисеров Атанасов

Любомира Емилова Владова

            ОБЯВЯВА КЛАСИРАНЕТО на успешно издържалите конкурса за длъжността „съдебен помощник“ както следва:

            Съби Бисеров Атанасов                                   27 точки

            Любомира Емилова Владова                          24 точки

            Борислава Валентинова Бориславова         23 точки

            Йоанна Стефанова Георгиева                        18 точки

            Мадлена Юлианова Спасова                          10 точки

            Настоящият протокол да се представи на председателя на Специализирания наказателен съд, както и да се публикува в сайта на съда www.spcc.bg.

КОМИСИЯ:

 

Председател:    /п/

/Стоян Тонев/

Членове:      /п/

/Пламен Панайотов/

 

/п/

/Светла Георгиева/

присъда

Днес, 11.05.2017г. се прочете присъдата по НОХД № 761/2014г., по описа на I състав при Специализирания наказателен съд, водено срещу В. В., М. П., К. T., Г. Г., М. Н., Д. Н., Ив. Цв., Й. К., М. А., Е. М., Б. Н. и М. В., обвинени в ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с цел трафик на хора, разпространение на наркотични вещества и лихварство.
За повдигнатото обвинение за ръководене на организираната престъпна група, В. В. получи наказание „Лишаване от свобода” в размер на 7 години при строг режим на изтърпяване, а за държане на оръжия съдът му наложи наказание в размер на 2 години.
М. П. беше признат за виновен, че е участвал и впоследствие – ръководил организираната престъпна група, като за това обвинение получи наказание в размер на 7 години “Лишаване от свобода”. По обвинението за убийството на Т. Н., съдът наложи наказание на М. П. в размер на 18 години “Лишаване от свобода”, което увеличи с 2 години.
К. Т. получи наказание в размер на 3 години и 3 месеца ‘Лишаване от свобода” при строг режим на изтърпяване, по обвинението му за участие в организираната престъпна група. За същото обвинение Ив. Цв. получи 3 години “Лишаване от свобода”, Б. Н. – 2 години “Лишаване от свобода”, а Д. Н. беше осъден на 1 година „Лишаване от свобода” при общ режим на изтърпяване.
Подсъдимите Й. К., Г. Г., Е. М., М. А. и М. Н. бяха оправдани по повдигнатите им обвинения за учстие в организирана престъпна група, а М. В.- за държане на огнестрелно оръжие.
Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок пред Апелативен специализиран наказателен съд.

Прессъобщение

На 09.05.2017г. приключиха съдебните прения по НОХД № 761/2014г., по описа на I състав при Специализирания наказателен съд, водено срещу Г. Г., К. Т., М. Н., Д. Н., В. В., ИВ. ЦВ., Й. К., М. А., Е. М., Б. Н., М. П. и М. В., обвинени в ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с цел трафик на хора, убийства, разпространение на наркотични вещества и лихварство.

Съдът се оттегли на съвещание за постановяване на присъдата си, която ще бъде обявена на 11.05.2017г. от 16:00 часа.

Списък на допуснатите кандидати за длъжностите съдебен помощник, съдебен секретар и съдебен деловодител:

Вижте цялото съдържание

Прессъобщение

Днес, 26.04.2017г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо К. Б., Ив. Б., В. Г., Ил. М. и Ив. Ст., с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с цел рекет и изнудване.

 

Делото ще се разгледа в 18:30 часа от XVIII състав на Специализирания наказателен съд.

 

Обвиняемите по делото не желаят да бъдат снимани.

Съобщение

До 21 април 2017г. тече процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели в Специализиран накзателен съд. Документи се подават в столичен общински съвет. За повече информация виж тук.

Мярка за неотклонение

Днес, 03.04.2017г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Ал. Л., Екр. М. и В. Д., с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества.

 

Делото ще се разгледа в 14:30 часа от VI състав на Специализирания наказателен съд.