Прессъобщение

Днес, 19.10.2017г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо А. А., С. А., Г. В., М. М., Н. Ст. и Н. Р., с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с цел трафик на хора.

 

Делото ще се разгледа в 17:00 часа от 16 състав на Специализирания наказателен съд.

Прессъобщение

Днес, 19.10.2017г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Ст. П., Д. Ив., Д. К., Б. М., Н. Г., Ем. Г. и Д. Й., с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества на територията на гр. Бургас и гр. Поморие.

 

Делото ще се разгледа в 15:00 часа от 6 състав на Специализирания наказателен съд.

Прессъобщение

След три часово съдебно заседание, Специализираният наказателен съд уважи искането на Специализираната прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Ал. Ц. Ст. и Ед. Х. Осм., с повдигнати обвинения за извършване на престъпления против обществения ред, разпространение на наркотични вещества и получаване на подкупи.

Съдът прецени, че са налице достатъчно доказателства – разпит на анонимен свидетел, както и протоколи за разпознаване на обвиняеми лица, подкрепящи тезата на обвинението, поради което и задържа Ал. Ст. и Ев. Ос.

 

Определението на съда подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред Апелативен специализиран наказателен съд, като в случай на такива, делото е насрочено за 24.10.2017г. от 10:00 часа

Прессъобщение

Днес, 17.10.2017 година, в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализирана прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо А. Ц. С. и Е. Х. О., на които са повдигнати обвинения за това, че са се сговорили с едно или повече лица да вършат престъпления по чл. 354а НК и по чл. 302, т. 1 и т. 3 вр. чл. 301, ал. 1 от НК.

Делото ще се разгледа от 2 състав на Специализирания наказателен съд и е насрочено за 14.30 часа.

 

Прессъобщение

Днес, 02.10.2017г., в Сп4ециализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо А. М., А. Ш., А. Б. и Ив. Ш., с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на акцизни стоки без бандерол.

 

Делото ще се разгледа в 18:00 часа от XVII състав на Специализирания наказателен съд.

 

 

За съдебните репортери –02.10.2017г.-06.10.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА                                                                                                        02.10.2017 – 06.10.2017г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
2 НОХД 1398/2014 02.10.2017-09.30ч. О.К. М.Г. Т. И.Т. П. Р.Е. Й. С.З. П. Т.М. Г. Г.Н. П. П.Т. П. Т.Г. Е. Е.Е.Й. Г.Н.В. Д.В. И. С.Е. Д. С.У. З. Ш. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
8 НОХД 599/2016 02.10.2017-10.00ч. А. М. Д.Д. Д. С.Д. П. Д.Г. Н. А.Н. П. В.С. И. М.Г. М. Г.Л. Г. М.С. Т. С. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
14 НОХД 1390/2016 02.10.2017-10.00ч. В. Р. К.К. И. Й. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
4 НОХД 520/2017 02.10.2017-10.00ч. А. С. М.К. И. Д.С. А. М.Б. П. Б.И. Е.Н.Б. Б.К. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
10 НОХД 802/2017 02.10.2017-10.00ч. К. В.К.М.К.В.Г. К. В.М. С. К.К. В. К. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
5 ЧНД 2678/2017 02.10.2017-13.00 ч. В. Е.В. Мярка по чл. 65 НПК
15 ЧНД 2683/2017 02.10.2017-13.30 ч. Г. М.И. Мярка по чл. 65 НПК
5 НОХД 617/2014 03.10.2017-09.30 ч. К. И. П.Л. С. С.М. А. Д.П. Х. М.Д. Д. Д.В. В. Е.П. В. Е.Г. Р. Л.И. С. Б.К. К. Б.А. М. П.К. И. М.К. В. К.А. Г. К.В. В. Х.Р. П. Б.В. И. И.Б. Л. Б. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
4 НОХД 787/2015 03.10.2017-10.00 В. Е. Б.Е. В. И.И. С. П.А.С. П.Г. М М.Н. Г. П.М. Л. В. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
17 НОХД 1821/2016 03.10.2017-10.00 Н. С. П.В. В. И. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
3 НОХД 114/2017 03.10.2017-10.00 Б.З. К.А. Г. Щ.Ц. Е. В. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
4 НОХД 471/2015 03.10.2017-10.30 Л. В. М.В. Г. А.Н. Х. Х.К. И. Х. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
10 НОХД 2213/2017 03.10.2017-10.30 А. К. П.К. Н. Н.Л. К. К. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
17 НОХД 1451/2015 04.10.2017-10.00 И. М. В.Г. С. Б.Й. С. Д.Ф. Г. М.В. Г. Н.С. М. М.Л. К. Л. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
8 НОХД 721/2017 04.10.2017-10.00 Л. И. И. Квалифицирани състави на изнудване
4 НОХД 2377/2017 04.10.2017-10.00 В. Н. В.В. С. В.И. К. А.М. Т. К.П. Д. П. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
14 НОХД 2622/2017 04.10.2017-13.00 Г. В. Г.Р. Д. А. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
17 НОХД 1821/2016 04.10.2017-13.30 Н. С. П.В. В. И. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
2 НОХД 646/2015 04.10.2017-14.00 Е. Д. М.Л. Т. Л.Е. Д. П.М. В. Д. Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК
4 НОХД 2418/2017 04.10.2017-14.00 В. Д.К.С. И. И. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
2 НОХД 646/2015 05.10.2017-9.00 Е. Д. М.Л. Т. Л.Е. Д. П.М. В. Д. Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК
5 НОХД 988/2015 05.10.2017-10.00 Н. Д. М.Н. Д. Д.А. Й. Я.Г. И. Т.И. К. П.С. И. К.С. Д. Д.Н. Т. М.А. В. В. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
17 НОХД 1451/2015 05.10.2017-10.00 И. М. В.Г. С. Б.Й. С. Д.Ф. Г. М.В. Г. Н.С. М. М.Л. К. Л. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
15 НОХД 322/2016 05.10.2017-10.00 Д. С. Ф.Б. К. Б.Й. Н. Ч.С. Й. С.Н. А. Н. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
10 НОХД 802/2017 05.10.2017-10.00 К. В.К.М.К.В.Г. К. В.М. С. К.К. В. К. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
3 ЧНД 2621/2017 05.10.2017-13.00 Л. С. Я. Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК
3 НОХД 2666/2017 05.10.2017-13.00 Р. Д. Д.Г. Х. К. Споразумение за прекратяване на наказателното производство
11 НОХД 2980/2016 05.10.2017-14.00 Н. Х. А.А. М. Н.Д. Ц. А.Г. В. Ф. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
17 НОХД 2179/2016 05.10.2017-15.00 Х. В. И. Квалифицирани състави на изнудване
4 НОХД 52/2017 06.10.2017-09.30 Ц. К. Ч.М. Ц. Ч.И. Й. Т.Д. Е. К.И. П. Т.К. М. К.С. М. Д.В. Д. Ф. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
6 НОХД 1535/2017 06.10.2017-09.30 Х. Т. К.К. В. Д.И. Е. С. Квалифицирани състави на изнудване
7 НОХД 3548/2016 06.10.2017-10.00 И. А. С.В. В. Д.П. К. С.Т. Д. Г.М. М. Т.П. П. М.Г. Н. Р. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
11 НОХД 2679/2016 06.10.2017-13.30 С. К. С.С. Л. Т.К. П. С.Й. Т. М.С. С. С. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
7 НОХД 918/2017 06.10.2017-15.00 В. И. В.И. Б. В.П. П. А.М. В. В.П. Г. В.Д. С. К.А. Л. Н. Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

За съдебните репортери – 12.06.2017г.-16.06.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА                                                                                                        12.06.2017 – 16.06.2017г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XIV НОХД 2475/2016 12.06.2017 от 9:30 Г. П. П.

К. Б.Н.

М. Д. Н.

М. Д. Д.

С. Й. В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 878/2014 12.06.2017 от 10:00 Ю. К. С.

К. Б. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VI НОХД 1542/2014 12.06.2017 от 10:00 Д. Т. Б.

Х. Ж. П.

Ц. Г. К.

П. П. А.

К. Х. Д.

Б. В. Л.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 1935/2016 12.06.2017 от 10:00 А. А.

А. А. Ф.

А. Ф. Я.

Тероризъм
IV НОХД 3395/2016 12.06.2017 от 10:00 М. И. Г.

А. И. А.

А. А. Я.

Г. Л. Б.

М. Х. К.

М. С. С.

М. К. Г.

О. Н. П.

П. С. Ц.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 374/2017 12.06.2017 от 10:00 Р. Й. П.

В. К. М.

И. И. Г.

К. С. С.

А. М. А. Т.

К. Ц. М.

М. М. А.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII НОХД 1423/2017 12.06.2017 от 13:00 Е. М. С.

Г. П. Д.

Б. К. В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII НОХД 329/2017 12.06.2017 от 13:30 Б. Я. Престъпления по чл.108 НК
II НОХД 646/2015 12.06.2017 от 15:00 Е. Д. М.

Л. Т. Л.

Е. Д. П.

М. В. Д.

Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК
XIII НОХД 260/2017 13.06.2017 от 8:30 Х. Ц. В. Квалифицирани състави на изнудване
I НОХД 99/2017 13.06.2017 от 9:30 С. И. И. Квалифицирани състави на изнудване
VII НОХД 1669/2015 13.06.2017 от 10:00 П. Б. В. Рекет
VIII НОХД 1747/2015 13.06.2017 от 10:00 Д. М. К.

Г. В. Б.

Ч. Т. Д.

Ю. З. К.

Д. И. Ш.

И. И. И.

Й. Е. К. Б.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVIII НОХД 859/2017 13.06.2017 от 10:30 А. Ц. А.

А. Е. Д.

А. С. С.

К. Р. М.

К. М. Н.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII НОХД 3549/2016 13.06.2017 от 11:00 Д. Л. И.

И. И. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IV НОХД 52/2017 13.06.2017 от 13:00 Ц. К. Ч.

М. Ц. Ч.

И. Й. Т.

Д. Е. К.

И. П. Т.

К. М. К.

С. М. Д.

В. Д. Ф.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII НОХД 1359/2017 13.06.2017 от 13:30 Д. М. Д.

Н. Р. И.

К. И. Б.

Ю. М. К.

Г. Д. Д.

М. И. Т.

К. Д. Л.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
I НОХД 2979/2016 13.06.2017 от 14:00 Р. С. А.

В. С. А.

А. В. И.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 149/2014 14.06.2017 от 9:30 Н. А. В.

Г. В. Ж.

И. Т. И.

Ю. С. В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XIV НОХД 454/2017 14.06.2017 от 9:30 К. С. М.

А. Г. Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 981/2016 14.06.2017 от 10:00 В. В. В.

Ж. С. Б.

И. Ф. И.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
II НОХД 1398/2014 15.06.2017 от 9:30 О. К. М.

Г. Т. И.

Т. П. Р.

Е. Й. С.

З. П. Т.

М. Г. Г.

Н. П. П.

Т. П. Т.

Г. Е. Е.

Е. Й. Г.

Н. В. Д.

В. И. С.

Е. Д. С.

У. З. Ш.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 214/2013 15.06.2017 от 10:00 Х. М. М.

П. П. Т.

М. В. М.

П. П. М.

Д. А. М.

А. П. С.

Д. А. К.

М. В. В.

О. Л. К.

Л. Д. Р.

С. Ц. Г.

П. В. Г.

Д. Г. А.

И. Д. И.

Б. М. С.

Т. С. Т.

К. Ц. П.

Й. А. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 855/2014 15.06.2017 от 10:00 И. Л. М.

А. А. П.

Ж. Т. Б.

И. К. Й.

М. Ф. Е. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 1090/2014 15.06.2017 от 10:00 К. Г. Ж.

И. Р. Р.

Р. Г. В.

Н. Д. И.

Г. В. Е.

Д. А. А.

М. А. К.

Т. Д. А.

А. П. П.

Г. П. С.

Д. А. К.

С. С. Т.

Г. Г. Г.

М. В. С.

Р. Ж. Ж.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XII НОХД 3461/2016 15.06.2017 от 10:00 М. К. М.

М. Н. Т.

П. Г. Т.

Ц. М. Г.

Н. П. Н.

К. Т. Ч.

П. Н. Ч.

В. К. Е.

П. В. П.

К. К. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 3457/2016 15.06.2017 от 11:00 А. И. П.

В. М. М.

Н. Д. Н.

Ч. С. Н.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
X НОХД 1268/2017 15.06.2017 от 11:00

 

И. Д. И.

Д. И. И.

М. Т.Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 2157/2016 15.06.2017 от 14:00 Г. Д. В.

Б. И. Б.

Е. М. Д.

Г. А. Б.

А.Ж.А.

И. С. Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 1422/2017 15.06.2017 от 16:00 С. С. А. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XIV НОХД 1777/2014 16.06.2017 от 9:30 В. Т.С.

С. О. П.

М. И. П.

А. Г. Л.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 1853/2016 16.06.2017 от 11:00 П. Д.П.

С. Б. Г.

Л. Д. Д.

А. С. С.

Р. Д. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 442/2015 16.06.2017 от 13:30 Г. А. Т.

И. П. П.

К. Т. Г.

Е. С. К.

С. И. Е.

В. А. К.

А. П. Н.

В. В. Й.

М. Н. В.

М. Ц. А.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

За съдебните репортери

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА

05.06.2017 – 09.06.2017г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
III НОХД 167/2017 05.06.2017

9:30

В. А. Т.

П. Й. Н.

Р. А. Г.

Т. С. С.

Л. С. Я.

В. М. М.

В. Н. Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 3063/2016 05.06.2017

10:00

Х. К. Х.

К. Г. Х.

А. И. П.

Г. Г. Г.

М. Н. М.

Д. П. В.

Й. А. Д.

П. К. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 164/2016 05.06.2017

10:30

Р. Е. Х.

Т. Е. Х.

Н. Н. А.

М. Х. Г.

Х.А. М. Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 3349/2016 05.06.2017

11:00

И. Х. Д.

К. Х. Д.

А. Р. В.

А. Д. Д.

В. В. Х.

В. Д. С.

К. Л. К.

М. П. Х.

Н. Г. Х.

З. М. Ц.

М. В. П.

М. А. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
X НОХД 537/2017 05.06.2017

14:00

Ц. Х. Ц.

Т. В. В.

П. Т. А.

Е. Д. И.

В. К. Г.

С. А. Х.

Ц. С. Д. Д.

Ц. Л. Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI НОХД 3421/2016 05.06.2017

13:30

И. С. З. Тероризъм
XIII НОХД 260/2017 05.06.2017

9:30

Х. Ц. В. Квалифицирани състави на изнудване
XIII НОХД 1745/2015 05.06.2017

13:30

Х. В. В.

С. Х. В.

Б. И. М.

Т. М. И.

З. Т. Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 149/2014 05.06.2017

9:30

И. Т. И.

Ю. С. В.

Н. А. В.

Г. В. Ж.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVIII НОХД 965/2015 05.06.2017

11:00

А. А. А.

Б. В. А.

В. Л. Ф.

Ф. Л. Ф.

Д. П. Т.

Е. Д. А.

В. Г. Н.

Й. Г. М.

Г. Д. Н.

М. Н. К.

К. Г. И. Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VI НОХД 511/2017 06.06.2017

9:00

П. Н. П.

М. И. И.

Трафик на хора, представляващ опасен рецидив
VII ЧНД 1495/2017 06.06.2017

14:00

М. В. Г. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
VIII НОХД 1896/2014 06.06.2017

10:00

А. И. Р.

Х. Г. Х.

И. Р. С.

Квалифицирани състави на отвличане
VIII НОХД 600/2015 06.06.2017

13:30

С. Б. С.

Т. К. Д.

П. К. Г.

А. Н. М.

В. И. Д.

Д. С. Д.

Г. С. К.

Д. Д. П.

К. М. И.

М. Н. М.

С. Р. У.

В. К. Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 1321/2015 06.06.2017

9:30

И. А. Ш.

Ю. Б. Г.

М. У.

Г. Н. Ц.

К. Г. Н.

М. П. Ч.

Р. Х. Н.

Й. Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI ЧНД 988/2017 06.06.2017

13:00

Т. Х. Г. Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)
XI НОХД 531/2014 06.06.2017

13:30

И. В. Д.

М. Ж. В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 1400/2014 06.06.2017

9:30

Г. Й. И.

Г. К.Н.

Г. Н. А.

А. Р. Е.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVIII НОХД 1709/2016 06.06.2017

9:30

Б. Д. М.

И. И. Д.

И. А. Х.

Квалифицирани състави на изнудване
V НОХД 3643/2016 07.06.2017

10:00

В. Б. Д.

К. Д. Г.

Н. К. Д.

Р. Р. В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 6/2016 07.06.2017

10:00

И. С. И.

Х. Г. Г.

А. И. С.

С. В. Х.

Й. Е. Й.

Б. Ф. Р.

Ф. Ц. А.

А. М. А. Х.

Г. П. А.

К. Д. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI НОХД 1277/2015 07.06.2017

13:00

С. Й. Т.

Д. Д. Д.

В. В. Р.

К. Н. Н.

Г. С. Г.

К. В. Х.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XIII НОХД 132/2015 07.06.2017

10:00

Р. Д. К.

Г. М. П.

В. П. П.

Г. В. С.

Т. К. А.

С. Д. Г.

П. Т. И.

Р. Х. П.

Г. Г. Г.

Р. Г. Р.

Я. Е. Я.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 813/2016 07.06.2017

10:00

Д. Т. Р.

М. П. Ж.

Н. М. К.

Н. А. Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 1458/2015 07.06.2017

9:30

М. В. М.

Р. В. Д.

З. И. И.

К. И. И.

И. К. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVIII НОХД 371/2017 07.06.2017

10:30

Б. К. А.

А. И. В.

Квалифицирани състави на изнудване
VIII НОХД 1358/2015 08.06.2017

13:30

Г. С. И.

Д. Я. П.

Н. З. В.

К. Р. Г.

М. Г. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI НОХД 2723/2016 08.06.2017

13:30

Б. В. Т.

Н. М. М.

М. В. Г.

Х. Б. Н.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 2293/2016 08.06.2017

9:30

Г. Б. Х.

И. Р. И.

А. К. К.

Е. В. Я.

И. Д. К.

М. И. И.

М. С. Е.

Н. А. М. А.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII НОХД 880/2015 08.06.2017

10:00

А. Д. П.

А. Д. А.

Ц. С. Ц.

Н. В. М.

Б. Ф. К.

И. П. Н.

Д. Я. Д.

В. Я. Д.

Ц. Я. Д.

М. И. И.

М. М. М.

М. Й. Х.

Ц. М. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII НОХД 1497/2015 08.06.2017

11:00

П. М. П.

С. И. М.

В. М. Х.

Л. Г. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
II НОХД 646/2015 09.06.2017

9:00

Е. Д. М.

Л. Т. Л.

Е. Д. П.

М. В. Д.

Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК
III НОХД 1744/2015 09.06.2017

10:00

Р. М. Ч.

П. П. К.

Р. Н. Л.

Д. М. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 3548/2016 09.06.2017

10:00

И. А. С.

В. В. Д.

П. К. С.

Т.Д. Г.

М. М. Т.

П. П. М.

Г. Н. Р.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
X НОХД 2284/2016 09.06.2017

11:00

А. В. Д.

М. В. В.

С. Р. А.

С. В. С.

Д. М. Д.

Д. Д. Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 1064/2015 09.06.2017

10:00

П. Н. Т.

И. Е. С.

К. Н. Д.

П. И. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 1458/2015 09.06.2017

9:30

М. В. М.

Р. В. Д.

З. И. И.

К. И. И.

И. К. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група