Прессъобщение

Днес, 25.04.2020г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна Специализираната прокуратура, за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Н. А., Г. А. и Б. М., с повдигнати обвинения за престъпления по чл. 129 от НК, чл. 354а от НК и по чл. 321, ал. 6 от НК.

Делото ще се разгледа в 14:00 часа от 3-ти състав на съда.

ЗАПОВЕД № АС-87 / 08.04.2020г.

Във връзка с Решениена на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното с Решениена на НС от 13.03.2020г. извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13.05.2020г. /обн. ДВ бр.33 от 07.04.2020г./, Решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет по протокол №9 от заседание, проведено на 15.03.2020г. и  Решение на Съдийска колегия на Висш съдебен съвет от 07.07.2020г.

Заповед №АС-87 от 08.04.2020г

ЗАПОВЕД № АС-72 / 16.03.2020г.

Във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение в страната, препоръките на Националния оперативен щаб и заповед на министъра на здравеопазването № РД 01-124/13.03.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020г. и на основание Решение на Съдийска колегия на Висш съдебен съвет по протокол № 9 от заседание, проведено на 15.03.2020г.

Заповед №АС-72 от 16.03.2020г

Съобщение

Във връзка със Заповед №46/10.03.2020г. на и.д. председател на Апелативен специализиран наказателен съд се ограничава достъпът на граждани до съдебните зали, като се допускат до тях само участниците, призовани за разглеждане на конкретното заседание. Журналисти, фоторепортери и оператори ще бъдат допускани до съдебните зали, след задължителна дезинфекция на ръцете с антибактериален гел и при спазване на отстояние от минимум един метър от присъстващите.

Съобщение

Специализиран наказателен съд уведомява гражданите, че съгласно Заповед №АС-68 от 10.03.2020г. на председателя на съда и предвид създадената епидемична обстановка, на съдиите в съда е препоръчано да отложат насрочените в рамките на един месец редовни открити съдебни заседания, с изключение на тези, по които има задържани лица.

Страните и участващите в тях лица (свидетели, вещи лица и др.) ще бъдат своевременно уведомени в случаите на отлагане.

Прессъобщение

Във връзка с предприетите допълнителни мерки срещу разпространението на коронавирус и съобразно предложенията на Националния оперативен щаб, моля използвайте създадената организация в Специализирания наказателен съд за извършване на справки чрез сайта на съда или по телефони:

Досъдебно деловодство – 02/81 40 577

За състави 1,3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 10, 19, 20 и 22 – 02/81 40 578

За състави 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 и 23 – 02/81 40 569

Напомняме Ви, че всички книжа по делата можете да изпращате по пощата.

При посещения в съда, както и в съдебни заседания, моля спазвайте дистанция поне от 1 метър, както и общоприетите мерки за лична хигиена.

Прессъобщение.

Днес, 04.03.2020г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо А. Б., с повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група.

Делото ще се разгледа в 15:15 часа от 19-ти състав на съда.

Прессъобщение.

Днес, 04.03.2020г., в Специализирания наказателен съд беше внесено искане от страна на Специализираната прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Й. Ч., с повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група.

Делото ще се разгледа в 15:00 часа от 13-ти състав на съда.

Прессъобщение.

Днес, 02.03.2020г., в 12:00 часа, XII състав на Специализирания наказателен съд ще постанови присъдата си по НОХД 507/2015г., водено срещу Г. Г., Д. Г., Е. С., И. Т., К. М., М. Д., М. Т., Т. С., И. Л. и К. Г.