Съобщение

Във връзка със Заповед №46/10.03.2020г. на и.д. председател на Апелативен специализиран наказателен съд се ограничава достъпът на граждани до съдебните зали, като се допускат до тях само участниците, призовани за разглеждане на конкретното заседание. Журналисти, фоторепортери и оператори ще бъдат допускани до съдебните зали, след задължителна дезинфекция на ръцете с антибактериален гел и при спазване на отстояние от минимум един метър от присъстващите.