Съобщение

Специализиран наказателен съд уведомява гражданите, че съгласно Заповед №АС-68 от 10.03.2020г. на председателя на съда и предвид създадената епидемична обстановка, на съдиите в съда е препоръчано да отложат насрочените в рамките на един месец редовни открити съдебни заседания, с изключение на тези, по които има задържани лица.

Страните и участващите в тях лица (свидетели, вещи лица и др.) ще бъдат своевременно уведомени в случаите на отлагане.