Прессъобщение

От 02.10 до 06.10.2017 г. председателят на СНС Съдия Георги  Ушев заедно със съдиите Елена Попова, Лилия Георгиева,  Мария Кавракова и  Пламен Евгениев ще посетят в правораздавателните институции в гр.Палермо, Република Италия. Посещението  се организира и финансира от Европейската мрежа за съдебно обучение.
По време на посещението съдиите ще се срещнат със председателя на Апелативния съд Г-н Матео Фраска  – гр.Палермо и – ръководител на Прокуратурата в гр.Палермо Г-н Франческо Ла Вой . Същите ще наблюдават съдебни заседания на съда „Антимафия“, с предмет трафик на хора. В рамките на посещението съдиите ще се запознаят с мерки, касаещи конфискацията на облагите от престъпления. Посещението ще завърши със среща с Г-жа Франческа Мазоко – заместник на ръководителя на Прокуратурата в гр.Палермо, която ще представи на съдиите от СНС законодателството и практиката на съдилищата в областта на организираната престъпност.
Целта на посещението е придобиване на знания по отношение на правната система на Република Италия, обмяна на опит и на добри практики между съдиите от СНС и съдии и прокурори от Република Италия специализирани в разглеждането на дела с предмет организирана престъпност.