Прессъобщение.

Производства по чл. 65 НПК – молби за изменение на мерки за неотклонение, постъпили в СНС след пуснатия седмичен график на съдебни заседания:

Вид дело Номер на дело Час на съдебно заседание Обвиняеми лица
 

26.02.2020г

 

     
НЧД 732/2020 15:30 часа Д. П.

З. Д.

 

27.02.2020г

 

     
НЧД 724/2020 14:00 часа Б. Я.

С. Г.

НЧД 677/2020 14:00 часа А. К.
НЧД 608/2020 15:00 часа А. И.
 

28.02.2020г

 

     
НЧД 753/2020 10:00 часа С. С.
НЧД 739/2020 10:30 часа М. К.