Прессъобщение

Производства по чл. 65 НПК – молби за изменение на мерки за неотклонение, постъпили в СНС след пуснатия седмичен график на съдебни заседания:

Вид дело Номер на дело Час на съдебно заседание Обвиняеми лица
 13.02.2020г 
НЧД 624/2020 13:30 часа Н. Р.
НЧД 620/2020 14:00 часа Й. Г.
 14.02.2020г 
НЧД 622/2020 09:30 часа П. П.
НЧД 616/2020 13:00 часа Н. Т.