Прессъобщение.

Специализиран наказателен съд уведомява, че от 14.05.2020г. продължава дейността си съобразно Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12.05.2020г. Влизането в сградата на съда ще се извършва при спазване на дистанция и наличие на лични предпазни средства /маски, ръкавици, шлемове/ и създадена възможност за дезинфекциране.

Няма да бъдат допускани лица с признаци на респираторни заболявания – хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми.

След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

Работното време за работа с граждани и адвокати на деловодствата е от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:00 часа.

Ръководството на съда призовава за спазване на мерките за безопасност.