Прессъобщение

Във връзка с предприетите допълнителни мерки срещу разпространението на коронавирус и съобразно предложенията на Националния оперативен щаб, моля използвайте създадената организация в Специализирания наказателен съд за извършване на справки чрез сайта на съда или по телефони:

Досъдебно деловодство – 02/81 40 577

За състави 1,3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 10, 19, 20 и 22 – 02/81 40 578

За състави 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 и 23 – 02/81 40 569

Напомняме Ви, че всички книжа по делата можете да изпращате по пощата.

При посещения в съда, както и в съдебни заседания, моля спазвайте дистанция поне от 1 метър, както и общоприетите мерки за лична хигиена.