Отговор от БТВ Медия Груп ЕАД

Във връзка с Отворено писмо от Софийски адвокатски съвет, Вх.№839/17.01.2019г., касаещо постановено определение по реда на чл.64 от НПК по НЧД №204/2019г. по описа на СНС и разпоредена проверка по повод на същото от И.Ф. Председателя на СНС, публикуваме отговор на наше запитване до Директор на Дирекция “Новини, актуални предавания и спорт” на “БТВ Медиа Груп” ЕАД г-н Венелин Петков.

отговора може да видите тук: