За съдебнит репортери 03-07.04.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 03.04.2017 – 07.04.2017г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
II НОХД 646/2015 03.04.2017г.

09:30 часа

Е.М.

Л.Л.

Е.П.

М.Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 1090/2014 03.04.2017г.

10:00 часа

И.  Р.

Д.  К.

Г.  Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 6/2016 03.04.2017г.

10:00 часа

И. И.

Х. Г.

А. С.

С. Х.

Й. Й.

Б. Р.

Ф. А.

А. Х.

Г. А.

К. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII НОХД 329/2017 03.04.2017г.

11:00

Б. Я. ТЕРОРИЗЪМ
XIII НОХД 132/2015 03.04.2017г.

13:00 часа

Р. К.

Г. П.

В. П.

Г. С.

Т. А.

С. Г.

П. И.

Р. П.

Г. Г.

Р. Р.

Я. Я.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X НОХД 384/2017  

03.04.2017г.

13:30

П. Г.

М. М.

Р. М.

Б. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХI НЧД 722/2017 03.04.2017г.

14:00 часа

ИВ. И. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
I НОХД 1371/2016 03.04.2017г.

14:30 часа

М. Й.

Г.Р.

А.К.

К.Ч.

А.Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIII НОХД 260/2017 04.04.2017г.

09:00

ХР. В.

 

ИЗНУДВАНЕ
XVI НОХД 1400/2014 04.04.2017г.

09:30 часа

Г.  И.

Г.  Н.

Г.  А.

А.  Е.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХIV НОХД 1777/2014 04.04.2017г.

09:30 часа

В. С.

С. П.

М. П.

А. Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 3349/2016 04.04.2017г.

10:00

ИВ.Д.

К. Д.

А. В.

АТ.Д.

В.ХР.

В.СТ.

КР.К.

М.ХР.

Н. Х.

З. ЦВ.

М. П.

М. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НЧД 610/2017 04.04.2017г.

10:30

Е. Т.

 

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
ХI НОХД 1277/2015 04.04.2017г.

13:00 часа

С.Т.

Д.Д.

В.Р.

К.Н.

Г.Г.

К.Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII НОХД 372/2017 04.04.2017г.

13:40

Е. С.

Г.ДР.

Б. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII НЧД 723/2017 04.04.2017г.

14:00

Й. К. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
VII НОХД 1030/2015 04.04.2017г.

16:00 часа

Ц.Ц.

А.А.

Ж.К.

Н.Д.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 3225/2016 05.04.2017г.

09:30 часа

В. С.

Р. Н.

Г. Я.

К. С.

Б. Г.

Н. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 214/2013 05.04.2017г.

10:00 часа

Х. М.

П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А.  С.

Д.  К.

М.  В.

О.  К.

Л.  Р.

С.  Г.

П.  Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 292/2015 05.04.2016г.

10:00 часа

Р. С.

М. П.

Д. Г.

П. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 3128/2016 05.04.2017г.

10:00

М.Ч.

Я.В.

ИЗНУДВАНЕ
XVII НЧД 524/2017 05.04.2017г.

11:30

А. А.

С. К.

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
VII НОХД 3548/2016 05.04.2017г.

13:00

ИВ.СТ.

В. Д.

П. СТ.

Т. ГР.

М. Т.

П. М.

ГР.Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII НОХД 3549/2016 05.04.2017г.

13:30

Д. ИВ.

ИВ.П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I НОХД 2979/2016 05.04.2017г.

14:00

А. И. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
НОХД 554/2015 06.04.2017г.

09:30 часа

Р. Б.

Д. Б.

М. К.

П. В.

И. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 2801/2016 06.04.2017г.

9:30

Х. К.

К. Д.

И. С.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
II НОХД 3643/2016 06.04.2017г.

09:30 часа

А. Н.

В.  Д.

К.. Г.

Р.  В.

Н. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 214/2013 06.04.2017г.

10:00 часа

Х. М.

П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А.  С.

Д.  К.

М.  В.

О.  К.

Л.  Р.

С.  Г.

П.  Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV НОХД 1064/2015 06.04.2017г.

10:00 часа

П.Т.

И.С.

К.Д.

П.П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НОХД 1935/16 06.04.2017г.

10:00Ч

А.А.

А.Ф.

А.Я.

 

ТЕРОРИЗЪМ
XVIII НОХД 1362/2013 06.04.2017г.

10:30 часа

М. Б.

Б. З.

Х. Ч.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
XVII НОХД 1497/2015 06.04.2017г.

11:00 часа

П.П.

С.М.

В.Х.

Л.М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 1574/2016 06.04.2017г.

13:00 часа

С.Т.

Г.Г.

К.Т.

Д.Л.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
I НОХД 761/2014 06.04.2017г.

13:30 часа

Г. Г.

К. Т.

М. Н.

Д. Н.

В. В.

И. Ц.

Й. К.

М. А.

Е. М.

Б. Н.

М. П.

М. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ УБИЙСТВА
ХIV НОХД 2475/2016 06.04.2017г.

13:30 часа

Г.П.

К.Н.

М.Н.

М.Д.

С.В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХI НЧД 605/2017 06.04.2017г.

15:00 часа

Р. Т. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
XIV НОХД 1335/2014 07.04.2017г.

09:30 часа

Б.  В.

П.  А.

Н.  Д.

К.  В.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII НОХД 132/2015 07.04.2017г.

10:00 часа

Р. К.

Г. П.

В. П.

Г. С.

Т. А.

С. Г.

П. И.

Р. П.

Г. Г.

Р. Р.

Я. Я.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 600/2015 07.04.2017г.

10:00 часа

С. С.

Т. Д.

П. Г.

А. М.

В. Д.

Д. Д.

Г. К.

Д. П.

К. И.

М. М.

С. У.

В. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X НОХД 3264/2016 07.04.2017г.

10:00

В. Д.

Б. П.

Г. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 3022/2016 07.04.2017г.

11:00 часа

С. П.

В. К.

Й. ХР.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI НОХД 3421/2016 07.04.2017г.

13:00 часа

ИВ. З. ТЕРОРИЗЪМ