За съдебните репортери

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 04.11.2019 –08.11.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1144/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.11.2019г.

09:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. П.

И. П.

Ю.С.

А. А.

А. С.

М. М.

П. А.

Е. И.

В. Ч.

Н.Б.

П. К.

В. Н.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II

 

НОХД

 

3298/2017

 

04.11.2019 г.

10.00 часа

Б.К.

И. Т.

Г.И.

Т.С.

Р. Д.

Д. Н.

Д. П.

Н. ИВ.

С. Н.

М. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII

 

НОХД

 

1892/2019

 

04.11.2019г.

10:00 часа

И. И.

Е. И.

В. С.

СЪСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 

 

НЧД

 

4076/2019

 

04.11.2019г.10.00 часа Я. Я. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
X

 

НОХД

 

13/2019

 

04.11.2019 г.

11.00 часа

 

М. Г.

М. Д.

И. Л.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

1830/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

04.11.2019г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

Т. С.

В. Р.

И. E.

А. А.

В. Х.

А. Е.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

 

ХХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4095/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.11.2019г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Д.

З. З.

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
VI

 

НОХД

 

1840/2019

 

04.11.2019 г.

14.30 часа

А. Д.

И.Л.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIX

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

2890/2019

 

 

 

 

 

04.11.2019г.

15:00 часа

 

 

 

 

В. В.

В. Д.

Д. П.

Д. А.

Е. Д.

И. П.

И. И.

К. Б.

Л. Д.

Л. А.

Л. С.

М. Б.

С. П.

Х. А.

Н. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

X

 

НОХД

 

3066/2019

 

04.11.2019г.

15:00 часа

Н. С.

А. М.

М. Я.

Д. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
IV

 

НОХД

 

4015/2019

 

05.11.2019г.

09:00 часа

М. С.

M. К.

ЧЛ. 270 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1590/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2019 г.

09.30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

Ц. Ч.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

 

 

 

XХI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2069/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2019 г.

09.30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. К. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

882/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Б.

Х.А.

В.Г.

М.Д.

В.Д.

Д.А.

Г.Г.

Л.С.

Д.П.

Г.П.

С.К.

В.Х.

К.Е.

М.Р.

С.Д.

Ц.А.

Р.А.

К.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

НОХД

 

996/2019

 

05.11.2019г.

10:00 часа

Р. В. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
XIII

 

НОХД

 

2966/2019

 

05.11.2019 г.

10.00 часа

И. Х. ЛИЧНО УКРИВАТЕЛСТВО
XVIII

 

 

 

НОХД

 

 

 

597/2019

 

 

 

05.11.2019г.

10:30 часа

 

 

 

Л. Х. ИЗНУДВАНЕ 

 

 

XV

 

 

 

НОХД

 

 

 

3796/2019

 

 

 

05.11.2019г.

10.30 часа

 

 

А. М.

К. И.

В. Р.

С. К.

П. П.

И. И.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3616/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2019г.

11:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. К.

И. П.

Т. Б.

Д. К.

Г. И.

Р. П.

Ф. Ч.

С. Х.

Н. С.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХVІІ

 

НОХД

 

2519/2018

 

05.11.2019г.

11:00 часа

В. Х.

Н. И.

И. И.

К. Б.

Ю. К.

К. Л.

М.Т.

Д. Д.

Г. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIX

 

НЧД

 

3917/2019

 

05.11.2019г.

11.00 часа

Д. Д. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
XI

 

НОХД

 

925/2018

 

05.11.2019г.

13:30 часа

А. З.

К. Г.

Н. Н.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХXI

 

НОХД

 

3261/2019

 

05.11.2019г.

13.30 часа

К. К.

Р. Н.

В. В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХХІ

 

НОХД

 

2534/2019

 

05.11.2019г.

14.00 часа

М. И.

А. Л.

Д. М.

М. М.

ДЛЪЖНОСТНО ПРИСВОЯВАНЕ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ 
ХVІІ

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1821/2016

 

 

 

 

05.11.2019г.

15.00 часа

 

 

 

Н. П.

В. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

ХVII

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

2224/2019

 

 

 

 

 

05.11.2019г.

16:00 часа

 

 

 

 

Г. Г.

Д. Р.

И. Т.

А. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.11.2019г.

09:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. С.

И. Й.

К. Д.

Г. Б.

Б. Й.

Д. Б.

В. С.

А. А.

К. С.

Б. А.

В. В.

В. И.

В. С.

И. У.

К. П.

П. С.

С. П.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII

 

НЧД

 

4018/2019

 

06.11.2019г.

09.30 часа

Я. З.

 

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
II

 

НОХД

 

1398/2014

 

06.11.2019г.

09:45 часа

Т. Т

О. М.

Г. И.

М. Г.

Н. П.

Е. С.

З. Т.

Т. Р.

Н. Д.

Е. Г.

Г. Е.

Е. С.

У. Ш.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII

 

 

НОХД

 

 

1350/2018

 

 

06.11.2019г.

10:00 часа

 

Б. П.

Н. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIX

 

НОХД

 

1980/2019

 

06.11.2019 г.

10.00 часа

П. С.

 

ИЗНУДВАНЕ
XVIII

 

НОХД

 

3885/2017

 

06.11.2019г.

10:30 часа

Л. С.

В. К.

М. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI

 

НОХД

 

2373/2018

 

06.11.2019 г.

11.00 часа

С. М.

К. Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X

 

НОХД

 

2734/2019

 

06.11.2019г.

11:00 часа

В. К.

В. Н.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII

 

НОХД

 

1125/2018

 

06.11.2019г.

13:30 часа

Б. Б.

И. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI

 

НОХД

 

3618/2019

 

06.11.2019 г.

14.00 часа

Т. Н.

Л. К.

Й. Ч.

В. В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

418/2018

 

 

 

 

 

06.11.2019г.

15:30 часа

 

 

 

 

А. С.

Т. С.

Г. К.

Д. М.

И. П.

Р. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

2612/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2019г.

09:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

И. С.

А. В.

К. Д.

М. В.

Т. Т.

А. Ю.

Б. В.

М. Ю.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХХI

 

НОХД

 

2869/2019

 

07.11.2019 г.

09.30 часа

К. Г.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІІІ

 

НОХД

 

1933/2016

 

07.11.2019г.

10.00 часа

М. Ф.

Х. Х.

ТЕРОРИЗЪМ 

 

VІІ

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

2255/2018

 

 

 

 

 

 

07.11.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

Р. Ч.

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
XII

 

НОХД

 

1901/2019

 

07.11.2019 г.

10.00 часа

С. С.

Д. Г.

ИЗНУДВАНЕ
XXIII

 

НОХД

 

1921/2019

 

07.11.2019г.

10:00 часа

В. М.

М. М.

Р. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI

 

НОХД

 

2377/2019

 

07.11.2019 г.

10.00 часа

В. П.

Ю. Д.

ДЛЪЖНОСТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
ХVII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

880/2015

 

 

 

 

 

07.11.2019г.

11:00 часа

 

А. П.

А. А.

Ц. Ц.

Н. М.

Б. К.

И. Н.

Д. Д.

В. Д.

Ц. Д.

М. И.

М. М.

М. Х.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

НОХД

 

3897/2019

 

07.11.2019г.

13:00 часа

 

К. В.

З. И.

З. Ч.

Р. Я.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

880/2015

 

 

 

 

 

07.11.2019г.

13:30 часа

 

М. Б.

Х. Т.

ИЗНУДВАНЕ
XXI

 

 

НОХД

 

1829/2019

 

07.11.2019г.

13:30 часа

К. П.

В. С.

В. А.

М. П.

С. Н.

В. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

XVІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

896/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2019г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

А. З.

 

ПОДКУП 

 

 

 

 

 

 

ІІІ

 

НОХД

 

3320/2017

 

08.11.2019 г.

09.30 часа

И. К.

Д. Г.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
II

 

НОХД

 

1398/2014

 

08.11.2019г.

09:45 часа

О. М.

Г. И.

М. Г.

Н. П.

Е. С.

З. Т.

Т. Р.

Н. Д.

Е. Г.

Г. Е.

Е. С.

У. Ш.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI

 

НОХД

 

2151/2019

 

08.11.2019 г.

10.00 часа

С. Ч.

Д. Д.

П. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

880/2015

 

 

 

 

 

08.11.2019г.

11:00 часа

 

А. П.А. А.Ц. Ц.

Н. М.

Б. К.

И. Н.

Д. Д.

В. Д.

Ц. Д.

М. И.

М. М.

М. Х.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X

 

НОХД

 

4171/2018

 

08.11.2019 г.

11.00 часа

Б. М.

Г. А.

Н. П.

К. Г.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII

 

НОХД

 

1371/2016

 

08.11.2019г.

13:00 часа

М.  Й.

Г.  Р.

А.  К.

К.  Ч.

А.  Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІ

 

НОХД

 

1423/2017

 

08.11.2019г

14:00 часа

Е. С.

Г. Д.

Б. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

НОХД

 

362/2018

 

08.11.2019 г.

14.00 часа

П. М.

А. О.

М. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА