За съдебните репортери.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 21.10.2019 –25.10.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
V НОХД 710/2014 21.10.2019г.

10:00 часа

П. С.

Б. Т.

Б. И.

Б. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VІІ

 

 

НОХД

 

 

164/2016

 

 

21.10.2019г.

10:00 часа

 

Р. Х.

Т. Х.

Н.  А.

М. Х.

А.  Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XV НОХД 813/2016 21.10.2019г.

10.00 часа

Д. Р.

М. Ж.

Н. К.

Н. Т.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХХ НОХД 2597/2019 21.10.2019 г.

10.00 часа

Н. Б.

Е. Б.

М.Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 537/2017 21.10.2019 г.

11.00 часа

Ц. Ц.

Т. В.

П. А.

Е. И.

В. Г.

С. Х.

Ц. Д.

Ц. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІ НОХД 2519/2018 21.10.2019г.

11:00 часа

В. Х.

Н. И.

И. И.

К. Б.

Ю. К.

К. Л.

М.Т.

Д. Д.

Г. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVІІ НОХД 1478/2019 21.10.2019 г.

16.00 часа

Д. Б.

С. С.

К. М.

А. М.

Ш. М.

Д. Й.

И. Л.

К. В.

Г. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІХ НОХД 986/2019 22.10.2019г.

09.00 часа

И. Я.

Ю. Я.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

VI НОХД 2377/2019 22.10.2019 г.

09.30 часа

В. П.

Ю. Д.

ДЛЪЖНОСТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
XV НОХД 813/2016 22.10.2019г.

10.00 часа

Д. Р.

М. Ж.

Н. К.

Н. Т.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІ НОХД 2519/2018 22.10.2019г.

10:00 часа

В. Х.

Н. И.

И. И.

К. Б.

Ю. К.

К. Л.

М.Т.

Д. Д.

Г. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ НОХД 739/2014 22.10.2019г.

13:30 часа

К. Т.

М. В.

В. Б.

Г. Б.

И. А.

Г. К.

Н. С.

К. К.

Д. П.

И. К.

Е. И.

Г. З.

А. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII

 

 

 

НОХД

 

 

981/2016

 

 

22.10.2019г.

13:30 часа

 

В. В.

Ж. Б.

И. И.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
 
Х НОХД 802/2017 22.10.2019г.

13.30 часа

К. К.

М.В.

Г. В.

М. К.

К. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI

 

 

 

НОХД

 

 

 

1349/2018

 

 

 

22.10.2019г.

13.30 часа

 

 

А. С.

С. Г.

С. Р.

Д. Г.

З.З.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.2019г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. С.

И. Й.

К. Д.

Г. Б.

Б. Й.

Д. Б.

В. С.

А. А.

К. С.

Б. А.

В. В.

В. И.

В. С.

И. У.

К. П.

П. С.

С. П.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІХ НОХД 986/2019 23.10.2019г.

09.00 часа

И. Я.

Ю. Я.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

VII НОХД 6/2016 23.10.2019 г.

10:00 часа

И. И.

Х. Г.

А. С.

С. Х.

Й. Й.

Б. Р.

Ф. А.

А. Х.

Г. А.

К. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII

 

НОХД 1788/2019 23.10.2019г.

10:30 часа

К. Б. ТЕРОРИЗЪМ
ХVІІ НОХД 1497/2015 23.10.2019г.

11.00 часа

П. П.

С. М.

В.Х.

Л.М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

Х НОХД 362/2018 23.10.2019 г.

11.00 часа

П. М.

А. О.

М. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 1840/2019 23.10.2019 г.

13.00 часа

А. Д.

И. Л.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 2589/2019 23.10.2019 г.

13.30 часа

А. Я.

Б. Х.

Г. Г.

Д. З.

Д. Т.

Е. Г.

К. И.

Н. П.

П. Д.

Р. Д.

Р. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 600/2015 23.10.2019г.

14:00 часа

С. С.

Т. Д.

П. Г.

А. М.

В. Д.

Д. Д.

Г. К.

Д. П.

К. И.

М. М.

С. У.

В. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

418/2018

 

 

 

 

 

23.10.2019г.

15:00 часа

 

 

 

 

А. С.

Т.С.

Г. К.

Д. М.

И. П.

Р. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

VI

 

НОХД 3555/2018 24.10.2019г.

09:30 часа

Е. М.

М.Д.

К.Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 2287/2019 24.10.2019г.

10.00 часа

К. К. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

 

ХVІІ НОХД 1497/2015 24.10.2019г.

11.00 часа

П. П.

С. М.

В. Х.

Л. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

2284/2016

 

 

 

 

 

24.10.2019г.

11:00 часа

 

 

 

 

А. Д.

М. В.

С. А.

С. С.

Д. Д.

Д. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

ХV

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

3442/2019

 

 

 

 

 

 

 

24.10.2019г.

12:30 часа

 

 

 

 

 

 

И. И.

Т.Г.

Е. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

XV НОХД 3709/2019 24.10.2019г.

13:00 часа

Е. А. ИЗНУДВАНЕ
XIV НОХД 3469/2016 24.10.2019г.

14:00 часа

Й. С.

И.С.

Д. Г.

П. Т.

Д. Б.

Ф. М.

Р. Т.

Б. Я.

В. Д.

Б. Н.

Г. М.

Ж. У.

Т. П.

Р. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV НОХД 2891/2019 24.10.2019 г.

14.00 часа

А. М.

А. М.

И. Ш.

А.Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

VII НОХД 672/2018 24.10.2019г

15:00 часа

А. В.

В. Д.

Н. Н.

Г. Б.

Е. К.

Р. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

2612/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

25.10.2019г.

09:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

И. С.

А. В.

К. Д.

М. В.

Т. Т.

А. Ю.

Б. В.

М. Ю.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 4163/2018 25.10.2019г.

09.30 часа

С. Г.

Г. Г.

Х. А.

И. Й.

З. Н.

Г. Г.

Г. Х.

И. М.

Б. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 3165/2017 25.10.2019 г.

10.00 часа

Д.С.

Г. П.

Н. К.

Н. П.

В. И.

Ц.А.

Ю. Ц.

Г. Г.

В.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 2377/2019 25.10.2019 г.

10.00 часа

В. П.

Ю. Д.

ДЛЪЖНОСТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
ХVІІІ НОХД 2497/2017 25.10.2019 г.

10.30 часа

Р. Д.

С. Д.

К. Н.

Д. Д.

С. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА