За съдебните репортери

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 14.10.2019 –18.10.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
IV НОХД 3076/2018 14.10.2019г.

09:00 часа

С. Д.

И. П.

Р. Г.

Л. Е.

П. В.

Т. Т.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

 

 

IX

 

 

НОХД

 

 

440/2019

 

 

14.10.2019г.

09:00 часа

 

Ж. М. ИЗНУДВАНЕ
ІІІ НОХД 1933/2016 14.10.2019г.

10.00 часа

М. Ф.

Х. Х.

ТЕРОРИЗЪМ

 

 

 

XXII НОХД 1194/2019 14.10.2019 г.

10.00 часа

С. Д.

Р. Р.

И. Г.

РЕКЕТ
XXIII НОХД 1921/2019 14.10.2019г.

10:00 часа

В. М.

М. М.

Р. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

V

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

617/2014

 

 

 

 

 

 

14.10.2019г.

13:00 часа

 

 

 

 

 

 

К.  П.

Л.  С.

М.  Д.

П.  М.

Д.  Д.

В.  Е.

П.  Е.

Г.  Л.

И.  Б.

А.  П.

К.  М.

А.  К.

В.  Х.

Р.  Б.

В.  И.

Б.  Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

VІІІ НОХД 2209/2017 15.10.2019 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IІІ

 

 

НОХД

 

 

1796/2018

 

 

15.10.2019г.

10:00 часа

 

Г. Г.

Ц. Ф.

Б. Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XV НОХД 2675/2018 15.10.2019 г.

10.00 часа

С. Г. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VІІ НОХД 743/2019 15.10.2019г.

10:00 часа

Е. О.

А. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XXII НОХД 1194/2019 15.10.2019 г.

10.00 часа

С. Д.

Р. Р.

И. Г.

РЕКЕТ
XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1635/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. О.

А. Я.

П. Е.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI НОХД 2377/2019 15.10.2019 г.

10.00 часа

В. П.

Ю. Д.

ДЛЪЖНОСТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
VI НОХД 2151/2019 16.10.2019 г.

09.30 часа

С. Ч.

Д. Д.

П. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

10 НОХД 1065/2015 16.10.2019г.

10:00 часа

Ц. М.

Б. П.

Б. Г.

Е. Н.

Ж. Н.

К. К.

Я. Я.

Я. Н.

Я. Х.

Л. Р.

КОНТРАБАНДА
VІІІ НОХД 2209/2017 16.10.2019 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

НОХД

 

2099/2019

 

16.10.2019г.

10:00 часа

Н. Г.

П. С.

М. К.

Н. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XVI

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2281/2018

 

 

 

 

16.10.2019 г.

11.00 часа

К. К.

М. Е.

С. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2019г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. С.

И. Й.

К. Д.

Г. Б.

Б. Й.

Д. Б.

В. С.

А. А.

К. С.

Б. А.

В. В.

В. И.

В. С.

И. У.

К. П.

П. С.

С. П.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX НОХД 1221/2019 17.10.2019г.

09:30 часа

З. К.

В. М.

Н. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII

 

 

 

НОХД

 

 

 

132/2015

 

 

 

17.10.2019г.

10:00 часа

 

 

Р. К.

Г. П.

В.П.

Г. С.

Т. А.

С.Г.

П. И.

Р. П.

Г. Г.

Р. Р.

Я. Я.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

III

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1913/2016

 

 

 

 

17.10.2019г.

10:00 часа

 

 

 

Х. М.

П. Т.

В. Р.

С. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XVI

 

 

 

НОХД

 

 

 

3383/2017

 

 

 

17.10.2019 г.

10.00 часа

 

 

 

Д. М.

Г. А.

П. Я.

В. В.

Г. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

Х НОХД 977/2017 17.10.2019 г.

10.30 часа

В. Н.

Т. Х.

С. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІ НОХД 1423/2017 17.10.2019г.

11:00 часа

Е. С.

Г. Д.

Б. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XXIII НОХД 1921/2019 17.10.2019г.

13:00 часа

В. М.

М. М.

Р. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VІІI НОХД 1358/2015 17.10.2019 г.

13.30 часа

Г. И.

Д. П.

Н. В.

К. Г.

М. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XV НОХД 322/2016 17.10.2019г.

13:30 часа

Д.   Ф.

Б.  Б.

Й. Ч.

С.С.

Н.  Н.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI

 

НОХД

 

422/2018 17.10.2019г.

13:30 часа

 

М. К.

В. К.

М. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

V НОХД 664/2018 17.10.2019г.

14:00 часа

П. М.

А. П.

Л. Д.

Р. А.

Ю. Ц.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
VII

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

2413/2019

 

 

 

 

 

 

 

17.10.2019г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

Н. К.

Д. П.

С. С.

П. С.

К. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

II НОХД 1398/2014 18.10.2019г.

09:45 часа

Т. Т

О. М.

Г. И.

М. Г.

Н. П.

Е. С.

З. Т.

Т. Р.

Н. Д.

Е. Г.

Г. Е.

Е. С.

У. Ш.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 3461/2016 18.10.2019 г.

10.00 часа

М.М.

М.Т.

П. Т.

Ц.Г.

Н.Н.

К. Т.

П.Ч.

В.Е.

П.П.

К.М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VI НОХД 2377/2019 18.10.2019 г.

10.00 часа

В. П.

Ю. Д.

ДЛЪЖНОСТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
X НОХД 3066/2019 18.10.2019г.

10:00 часа

Н. С.

А. М.

М. Я.

Д. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XVI

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2544/2019

 

 

 

 

18.10.2019 г.

11.00 часа

С. Ж.

Д. Д.

Д. Д.

Х. Я.

Ж. И.

П. Г.

Р. Т.

Т. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XVIII НОХД 1251/2015 18.10.2019

13:30 часа

О.  А.

Я. Я.

И. С.

П. М.

А. Т.

М. Я.

А. Х.

В.  П.

В. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XIII

 

НОХД

 

1891/2018 18.10.2019г.

13:30 часа

 

Л. Я. ИЗНУДВАНЕ
XVI НОХД 3618/2019 18.10.2019 г.

14.00 часа

Т. Н.

Л. К.

Й. Ч.

В. В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА