За съдебните репортери

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 07.10.2019 –11.10.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
IV НОХД 3076/2018 07.10.2019г.

09:00 часа

С. Д.

И. П.

Р. Г.

Л. Е.

П. В.

Т. Т.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

 

 

XIII НОХД 585/2019 07.10.2019г.

09:30 часа

Б. А.

Д. П.

П. П.

П. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХХI НОХД 3718/2019 07.10.2019г.

09:30 часа

С. К.

Р. М.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 3165/2017 07.10.2019 г.

10.00 часа

Д.С.

Г. П.

Н. К.

Н. П.

В. И.

Ц.А.

Ю. Ц.

Г. Г.

В.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 664/2018 07.10.2019г.

10:00 часа

П. М.

А. П.

Л. Д.

Р. А.

Ю. Ц.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
VІІ

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

2255/2018

 

 

 

 

 

 

07.10.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

Р. Ч. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
III

 

НОХД

 

3679/2018

 

07.10.2019г.

10:00 часа

Л. Я.

Г. П.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
VI НОХД 3639/2019 07.10.2019 г.

10.00 часа

Д. Д. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

 

 

НОХД

 

 

 

3502/2019

 

 

 

07.10.2019г.

13:30 часа

 

 

И. Т.

А. К.

П. М.

Д. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХVІІ НОХД 1497/2015 07.10.2019г.

14.00 часа

П. П.

С. М.

В. Х.

Л. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

IV НОХД 3076/2018 08.10.2019г.

09:00 часа

С. Д.

И. П.

Р. Г.

Л. Е.

П. В.

Т. Т.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2019г.

09:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. С.

И. Й.

К. Д.

Г. Б.

Б. Й.

Д. Б.

В. С.

А. А.

К. С.

Б. А.

В. В.

В. И.

В. С.

И. У.

К. П.

П. С.

С. П.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

882/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Б.

Х.А.

В.Г.

М.Д.

В.Д.

Д.А.

Г.Г.

Л.С.

Д.П.

Г.П.

С.К.

В.Х.

К.Е.

М.Р.

С.Д.

Ц.А.

Р.А.

К.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 3461/2016 08.10.2019 г.

10.00 часа

М.М.

М.Т.

П. Т.

Ц.Г.

Н.Н.

К. Т.

П.Ч.

В.Е.

П.П.

К.М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VІІІ НОХД 2209/2017 08.10.2019 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХX

 

НОХД

 

1965/2019

 

08.10.2019г.

010.30 часа

Л. Б. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X

 

 

НОХД

 

2734/2019

 

08.10.2019г.

11:00 часа

В. К.

В. Н.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

880/2015

 

 

 

 

 

08.10.2019г.

13:30 часа

 

А. П.

А. А.

Ц. Ц.

Н. М.

Б. К.

И. Н.

Д. Д.

В. Д.

Ц. Д.

М. И.

М. М.

М. Х.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

Х НОХД 728/2018 08.10.2019г.

13:30 часа

А. З.

И. Н.

С. С.

М. Г.

В. Н.

И. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VII НОХД 1963/2019 08.10.2019г.

15:00 часа

Е. Н. ИЗНУДВАНЕ
XХI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2069/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2019 г.

09.30 часа

Е. К. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХV

 

 

 

НОХД

 

 

 

1090/2014

 

 

 

09.10.2019 г.

10.00 часа

 

 

И. Р.

Д. К.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ХVII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

880/2015

 

 

 

 

 

09.10.2019г.

10:00 часа

 

А. П.

А. А.

Ц. Ц.

Н. М.

Б. К.

И. Н.

Д. Д.

В. Д.

Ц. Д.

М. И.

М. М.

М. Х.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VII

 

НОХД

 

1630/2019

 

09.10.2019г.

10:00 часа

А. Т.

К. Н.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 1901/2019 09.10.2019 г.

10.00 часа

С. С.

Д. Г.

ИЗНУДВАНЕ
ХX

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

3386/2019

 

 

 

 

 

09.10.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

И. Г.

Л. А.

С. В.

И. Е.

П. Б.

Е. Ц.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2374/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2019 г.

11.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. П.

А. Д.

А. А.

Г. С.

В. С.

Р. Я.

Д. Г.

Г. Е.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2734/2019

 

 

 

 

09.10.2019г.

11.00 часа

 

 

 

В. К.

В. Н.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

X

 

 

 

НОХД

 

 

 

1222/2019

 

 

 

09.10.2019г.

13:30 часа

 

 

Н. Б.

Б. К.

Л. И.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ХXI

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

3717/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2019г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

Г. М.

Д. Н.

М. К.

А. Х.

Д. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

56/2017

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2019г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

И. С.

Я. К.

Н. Х.

П. П.

С. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

XVІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

896/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2019г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

А. З. ПОДКУП

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX НОХД 3114/2019 09.10.2019 г.

14.00 часа

А. Б. УМИШЛЕНА БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ
IV

 

НОХД 3816/2018 10.10.2019 г.

09.00 часа

Ю. Т.

Х. С.

Н. М.

Г. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 3322/2019 10.10.2019г.

11:00 часа

М. А.

Б. Д.

С. А.

А. И.

А. Х.

И. А.

ТЕРОРИЗЪМ
XXII

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2079/2019

 

 

 

 

10.10.2019 г.

11.30 часа

И. И.

М. Е.

И. К.

Н. А.

Г. Х.

М. И.

А. К.

Е. Я.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

ХVII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

880/2015

 

 

 

 

 

10.10.2019г.

13:30 часа

 

А. П.

А. А.

Ц. Ц.

Н. М.

Б. К.

И. Н.

Д. Д.

В. Д.

Ц. Д.

М. И.

М. М.

М. Х.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XI НОХД 2373/2018 10.10.2019 г.

13.30 часа

С. М.

К. Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XIX НЧД 3313/2019 10.10.2019 г.

14.00 часа

Г. М.

Д. Н.

М. К.

А. Х.

Д. Г.

ИСКАНЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ
V НОХД 4163/2018 10.10.2019г.

14.30 часа

С. Г.

Г. Г.

Х. А.

И. Й.

З. Н.

Г. Г.

Г. Х.

И. М.

Б. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

3318/2017

 

 

 

 

 

 

11.10.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

Х. М.

Ф. Ч.

М. М.

В. Д.

Е. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

XIX НОХД 1980/2019 11.10.2019 г.

10.00 часа

П. С. ИЗНУДВАНЕ
VI НОХД 2377/2019 11.10.2019 г.

10.00 часа

В. П.

Ю. Д.

ДЛЪЖНОСТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
XIII НОХД 2966/2019 11.10.2019 г.

10.00 часа

И. Х. ЛИЧНО УКРИВАТЕЛСТВО
XVIII НОХД 2588/2017 11.10.2019г.

10:30 часа

К. К.

С. А.

Г. А.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 3443/2019 11.10.2019 г.

10.30 часа

С. М.

Р. Й.

П. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

Х НОХД 362/2018 11.10.2019 г.

11.00 часа

П. М.

А. О.

М. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД

 

2595/2017

 

11.10.2019 г.

11.30 часа

М. Ц.

И. Й.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА