За съдебните репортери

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 16.09.2019 – 20.09.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
13 НОХД 1635/2019 16.09.2019„

09:30

Р. О.

А. Я.

П. Е.

Безстопанственост в особено големи размери
6 НОХД 1313/2018 16.09.2019

10:00

А. А.

К. Я.

Н. Р.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
21 ЧНД 3358/2019 16.09.2019

10:00

Д. Д. Молба за изменение на мярка за неотклонение
14 НОХД 2031/2019 16.09.2019

10:30

Б. А. рекет
10 НОХД 3616/2017 16.09.2019

11:00

Г. К.

И. П.

Т. Б.

Д. К.

Г. И.

Р. П.

Ф. Ч.

С. Х.

Н. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
16 НОХД 1458/2019 16.09.2019

13:30

М. М.

Р. Д.

З. И.

К. И.

И. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
5 НОХД 710/2014 16.09.2019

14:00

П. С.

Б. Т.

Б. И.

Б. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
           
17 НОХД 896/2018 16.09.2019

15:00

А. З. Подкуп
19 НОХД 1540/2019 16.09.2019

15:30

Б. Б.

С. С.

Р. Т.

Ц. Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
17 НОХД 1478/2019 17.09.2019

09:30

Д. Б.

С. С.

К. М.

А. М.

Ш. М.

Д. Й.

И. Л.

К. В.

Г. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
7 НОХД 164/2016 17.09.2019

10:00

Р. Х.

Т. Х.

Н. А.

М. Х.

А. Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
3 НОХД 1913/2016 17.09.2019

10:00

Х. М.

П. Т.

В. Р.

С. А.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
6 НОХД 1313/2018 17.09.2019

10:00

А. А.

К. Я.

Н. Р.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
15 НОХД 1073/2019 17.09.2019

10:00

Р. Р.

П. Ц.

Х. Й.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
12 НОХД 1780/2019 17.09.2019

10:00

В. В.

К. Р.

П. Г.

Д. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
20 НОХД 2099/2019 17.09.2019

10:00

Н. Г.

П. С.

М. К.

Н. Б.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
19 ЧНД 3360/2019 17.09.2019

10:00

Д. Й. Молба за изменение на мярка за неотклонение
1 ЧНД 3310/2019 17.09.2019

11:00

Й. Л. Молба за изменение на мярка за неотклонение
5 НОХД 664/2018 17.09.2019

13:00

П. М.

А. П.

Л. Д.

Р. А.

Ю. Ц.

Безстопанственост в особено големи размери
9 НОХД 2612/2018 17.09.2019

13:30

И. С.

А. В.

К. Д.

М. В.

Т. Т.

А. Ю.

Б. В.

М. Ю.

Ц. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
13 НОХД 2880/2017 17.09.2019

14:00

П. И.

Я. А.

Д. И.

Н. Ш.

Е. П.

Е. П.

Г. Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
17 НОХД 2224/2019 17.09.2019

14:00

Г. Г.

Д. Р.

И. Т.

А. Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
4 НОХД 2414/2019 18.09.2019

08:45

Г. Д.

П. Д.

И. Д.

Х. Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
9 НОХД 2612/2018 18.09.2019

09:30

И. С.

А. В.

К. Д.

М. В.

Т. Т.

А. Ю.

Б. В.

М. Ю.

Ц. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
6 НОХД 195/2019 18.09.2019

09:30

П. С.

И. Й.

К. Д.

Г. Б.

Б. Й.

Д. Б.

В. С.

А. А.

К. С.

Б. А.

В. В.

В. И.

В. С.

И. У.

К. П.

П. С.

С. П.

С. Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
22 НОХД 1194/2019 18.09.2019

10:00

С. Д.

Р. Р.

И. Г.

Рекет
20 ЧНД 3320/2019 18.09.2019

10:00

М. А. Молба за изменение на мярка за неотклонение
2 НОХД 1398/14 18.09.2019

10.30

О. М.

Г. И.

Т. Р.

Е. С.

З. Т.

М. Г.

Н. П.

Т. Т.

Г. Е.

Е. Г.

Н. Д.

В. С.

Е. С.

У. Ш.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
18 НОХД 1788/19 18.09.2019

10.30

К. Б. тероризъм
17 НОХД 1423/17 18.09.2019

11.00

Е. С.

Г. Д.

Б. В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
7 НОХД 1797/18 18.09.2019

11.00

Л. Х.

И. Д.

А. Х.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
10 НОХД 4171/18 18.09.2019

11.00

Б. М.

Г. А.

Н. П.

К. Г.

С. Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
23 НОХД 1921/19 18.09.2019

11.00

В. М.

М. М.

Р. Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
9 НОХД 986/19 18.09.2019

13.00

И. Я.

Ю. Я.

В. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
17 НОХД 418/18 18.09.2019

13.30

Р. И. Образуване и ръководене на организирана престъпна група
11 НОХД 925/18 18.09.2019

13.30

А. З.

К. Г.

Н. Н.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
16 НОХД 2544/19 18.09.2019

14.00

С. Ж.

Д. Д.

Д. Д.

Х. Я.

Ж. И.

П. Г.

Р. Т.

Т. А.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
17 НОХД 1751/19 18.09.2019

15.00

М. Б.

Х. Т.

Изнудване
3 ЧНД 3266/19 18.09.2019

15.00

М. Д.

А. Т.

А. Т.

Н. Х.

Молба за изменение на мярка за неотклонение
17 НОХД 2867/18 18.09.2019

15.30

Б. М. Участие в ръководството на организирана престъпна група
4 НОХД 3076/18 19.09.2019

9.00

С. Д.

И. П.

Р. Р.

Л. Е.

П. В.

Т. Т.

Престъпление по служба
6 НОХД 195/119 19.09.2019

9.30

П. С.

И. Й.

К. Д.

Г. Б.

Б. Й.

Д. Б.

В. С.

А. А.

К. С.

Б. А.

В. В.

В. И.

В. С.

И. У.

К. П.

П. С.

С. П.

С. Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
3 НОХД 1892/19 19.09.2019

9.30

И. И.

Е. И.

В. С.

Съставяне на официален документ с невярно съдържание
7 НОХД 6/16 19.09.2019

10.00

И. И.

Х. Г.

А. С.

С. Х.

Й. Й.

Б. Р.

Ф. А.

А. Х.

Г. А.

К. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
15 НОХД 813/16 19.09.2019

10.00

Д. Р.

М. Ж.

Н. К.

Н. Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
9 НОХД 2239/17 19.09.2019

10.00

И. О.

Д. Г.

К. Ц.

Д. Х.

Л. Н.

Д. Я.

А. Б.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
14 НОХД 1541/19 19.09.2019

10.00

Т. Д.

С. Р.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
19 НОХД 1980/19 19.09.2019

10.00

П. С. Изнудване
11 НОХД 1349/18 19.09.2019

13.30

А. С.

С. Г.

С. Р.

Д. Г.

З. З.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
10 НОХД 1222/19 19.09.2019

13.30

Н. Б.

Б. К.

Л. И.

Участие в ръководството на престъпна организация или група
12 ЧНД 3125/19 19.09.2019

14.00

В. Д. кумулация
6 НОХД 1840/19 20.09.2019

9.30

А. Д.

И. Л.

Участие в ръководството на престъпна организация или група
8 НОХД 3375/16 20.09.2019

10.00

И. Д.

А. Б.

И. Ц.

М. П.

П. Ч.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
13 НОХД 1891/18 20.09.2019

10.00

Л. Я. Изнудване
5 НОХД 4163/18 20.09.2019

10.30

С. Г.

Г. Г.

Х. А.

И. Й.

З. Н.

Г. Г.

Г. Х.

И. П.

В. М.

Б. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
7 НОХД 3022/19 20.09.2019

11.00

Р. Ч.

П. И.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
7 НОХД 739/14 20.09.2019

13.30

М. В.

Г. Б.

Г. К.

Д. П.

Е. И.

А. С.

К. Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
8 НОХД 1358/15 20.09.2019

13.30

Г. И.

Д. П.

Н. В.

К. Г.

М. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
19 ЧНД 3313/19 20.09.2019

13.30

Г. М.

Д. Н.

М. К.

А. Х.

Д. Г.

Отстраняване от длъжност
6 НОХД 2377/19 20.09.2019

15.00

В. П.

Ю. Д.

Сключване на неизгодна сделка