За съдебните репортери – 30.10 – 03.11.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 30.10.2017 – 03.11.2017г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
II НОХД 2551/2017 30.10.2017г.

09:00 часа

С. Б. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

52/2017

 

 

 

 

 

30.10.2017г.

09:00 часа

 

 

 

 

Ц. Ч.

М. Ч.

И.Т.

Д. К.

ИВ.Т.

К. К.

С. Д.

В. Ф.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

ХV НОХД 1810/2014 30.10.2017г.

11:00 часа

А. С.

Г. Р.

Д. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Х

 

 

 

НОХД

 

 

 

802/2017

 

 

 

30.10.2017г.

11:00 часа

 

 

К. К.

М. В.

Г. В.

М. К.

К. К.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

V НОХД 710/2014
  1. 10.2017

13:00 часа

Б. С. ЧЛ. 270 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
XVIII

 

НОХД

 

1997/2017

 

30.10.2017г.

13:30 часа

А. М.

И. Г.

Н. З.

С. Д.

Х. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ОТНЕМАНЕ НА ЧУЖДИ ДВИЖИМИ ВЕЩИ
VI НЧД 3074/2017 30.10.2017г

13:30 часа

М. М. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
II НОХД 3643/2016 30.10.2017г.

14:00 часа

АЛ.  Н.

В.   Д.

К.  Г.

Н.  Д.

Р.  В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2316/2017

 

 

 

 

30.10.2017г.

14:00 часа

 

 

 

Т. С.

В. Р.

И. Е.

А. А.

В. Х.

А. Е.

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 2595/2017 30.10.2017г

14:30 часа

М. Ц.

И. Й.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I НОХД 3073/2017 30.10.2017г.

14:30 часа

Л. М. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 2551/2017 30.10.2017г.

09:00 часа

С. Б. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 1321/2015 31.10.2017г.

09:30 часа

Г.Ц.

К.Н.

М.Ч.

Р.Н.

Й.Д.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIII НОХД 2880/2017 31.10.2017г.

09:30 часа

П. И.

Я. А.

Д. И.

Н. Ш.

Е. П.

Е. П.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 988/2015 31.10.2017г.

10:00 часа

Н. М.

Н. Д.

А. Я.

Г. Т.

И. П.

С. К.

С. Д.

Н. М.

А. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

 

 

НОХД

 

 

 

1913/2016

 

 

 

31.10.2017г.

10:00 часа

 

 

Х. М.

ПЛ. Т.

ВЛ. Р.

СТ.  АТ.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ХII НОХД 933/2017 31.10.2017г.

10:00 часа

ИВ. М.

М.  Г.

М.  З.

П.  Д.

Б.  СТ.

Д.  Т.

СТ. СТ.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 2575/2017 31.10.2017г.

10:30 часа

Б. А.

Е. Б.

С. З.

В. М.

Г. К.

Е. О.

В. В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII

 

 

НОХД

 

 

918/2017

 

 

31.10.2017г.

11:00 часа

 

В. В.

И. В.

П. А.

М. В.

П. В.

Д. К.

А. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

2273/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2017г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

П. М.

А. Г.

Ж. Г.

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

XV НОХД 633/2015 01.11.2017г.

09:30 часа

А.П.

А.П.

К.Т.

М.Д.

Я.П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ ИЗНУДВАНЕ И РЕКЕТ
ХIII НОХД 2080/2017 01.11.2017г.

09:30 часа

И. П. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

V

 

 

 

НОХД

 

 

 

503/2015

 

 

 

01.11.2017г.

10:00 часа

 

 

И. И.

С. Ж.

Е. И.

С. И.

Б. Т.

И. П.

Т. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ХII НОХД 2550/2017 01.11.2017г.

10:00 часа

Д. В.

А. М.

С. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

Х

 

НОХД

 

977/2017

 

01.11.2017г.

13:30 часа

В. Н.

Т. Х.

С. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV

 

 

 

НОХД

 

 

 

149/2014

 

 

 

01.11.2017г.

14:00 часа

 

 

И.  И.

Ю.  В.

Н.  В.

Г.  Ж.

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ОТНЕМАНЕ НА ЧУЖДИ ДВИЖИМИ ВЕЩИ

 

II НОХД 2551/2017 02.11.2017г.

09:30 часа

С. Б. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI

 

 

 

НОХД

 

 

 

1542/2014

 

 

 

02.11.2017г.

10:00 часа

 

 

Д. Б.

Х. П.

Ц. К.

П. А.

К. Д.

Б. Л.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3395/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.11.2017г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Г.

А. А.

А. Я.

Г. Б.

М. К.

М. С.

М. Г.

О. П.

П. Ц.

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

ХII

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

3461/2016

 

 

 

 

 

02.11.2017г.

10:00 часа

 

 

 

 

М. М.

М. Т.

П. Т.

Ц. Г.

Н. Н.

К. Ч.

П. Ч.

В. Е.

П. П.

К. М.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

V

 

НОХД

 

214/2013

 

03.11.2017г.

10:00 часа

Х. М.

П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А.  С.

Д.  К.

М.  В.

О.  К.

Л.  Р.

С.  Г.

П.  Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
VII

 

 

НОХД

 

 

1030/2015

 

 

03.11.2017г.

10:00 часа

 

Ц.   Ц.

А.   А.

Ж.  К.

Н.   Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV

 

 

НОХД

 

 

813/2016

 

 

03.11.2017г.

10:00 часа

 

Д. Р.

М. Ж.

Н. К.

Н. Т.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3349/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.11.2017г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВ.Д.

К. Д.

А.В.

АТ.Д.

В.ХР.

В.СТ.

КР.К.

М.ХР.

Н. Х.

З. ЦВ.

М. П.

М. М.

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3395/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.11.2017г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Г.

А. А.

А. Я.

Г. Б.

М. К.

М. С.

М. Г.

О. П.

П. Ц.

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

III НОХД 292/2015 03.11.2017г.

10:30 часа

Р. С.

М. П.

Д. Г.

П. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХI НОХД 2211/2017 03.11.2017г.

11:00 часа

З. Е.

Р. Е.

М. И.

К. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 2240/2017 03.11.2017г.

11:00 часа

В. Д.

П. Д.

Ю. Х.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 3063/2016 03.11.2017г

13:30 часа

Х. Х.

К. Х.

А. П.

Г. Г.

М. М.

Д. В.

Й. Д.

П. П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА