За съдебните репортери – 07.05.2019 – 10.05.2019г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 07.05.2019 –10.05.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
9 НОХД 1809/2018 07.05.2019г.9:00 часа Д. Д.Р. Д.Н. Д.Ц. Д. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 1744/2015 07.05.2019г.10:00 часа Р.  Л.Р. Ч.П. К.Д. П. УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВО НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 442/2015 07.05.2019г.13:00 часа Г.Т.И. П.К. Г.Е. К.

С. Е.

В. К.

А. Н.

В. Й.

М. В.

М. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 728/2018 07.05.2019г.13:30 часа А. З.И. Н.С. С.М. Г.

В. Н.

И. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII ЧНД 1411/2019 07.05.2019г13:30 Ж. Щ. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
XХII  НОХД  800/2019  08.05.2019г.09:00 часа  В. Г.К. М.К. Н.Х. Ф.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XXII НОХД 1194/2019 08.05.2019Г09:00Ч С. Д.
Р. Р.
И. Г.
Квалифицирани състави на рекет – чл.213а, ал.3 НК
VI НОХД 3555/2018 08.05.2019г.09.30 часа Е. М.
М. Д.
К. Б.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 2209/2017 08.05.2019 г.10.00 часа Ц. В.
А. П.
И. З.
Г. Х.
Г. З.
Е. С.
Е. И.
Р. С.
С. Г.
С. С.
М. Г.
К. Х.
М. П.
М. Д.
Б. К,
Ц. Г.
Р. С.
С. В.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 3298/2017 08.05.2019 г.10.00 часа Б. К.И. Т.Г. И.Т. С.

Р. Д.

Д. Н.

Д. П.

Н. ИВ.

С. Н.

М. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3616/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.2019г.10:00 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. К.
И. П.
Т. Б.
Д. К.
Г. И.
Р. П.
Ф. Ч.
С. Х.
Н. С. 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII НОХД 2619/2018 08.05.2019г.10:00 часа Д. А. УЧАСТИЕ В  ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
10 НОХД 362/2018 08.05.2019 г.14.00 часа П.М.А.О.М.М. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII НОХД 585/2019 09.05.2019г.08:45 часа Б. А.Д. П.П. П.П. Д. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IХ 

 

 

НОХД 

 

 

554/2015 

 

 

09.05.2019г.09:00 часа 

 

 

Р. Б.Д. Б.М.К.П. В.

И. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05.2019г.09:00 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. С.И. Й.К. Д.Г. Б.

Б. Й.

Д. Б.

В. С.

А. А.

К. С.

Б. А.

В. В.

В. И.

В. С.

И. У.

К. П.

П. С.

С. П.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ НОХД 2209/2017 09.05.2019 г.09.30 часа Ц. В.
А. П.
И. З.
Г. Х.
Г. З.
Е. С.
Е. И.
Р. С.
С. Г.
С. С.
М. Г.
К. Х.
М. П.
М. Д.
Б. К,
Ц. Г.
Р. С.
С. В.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НЧД 1654/2019 09.05.2019Г09:30 И. К. Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)
V НОХД 710/2014 09.05.2019г.10:00 часа П. С.
Б. Т.
Б. И.
Б. С.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV  НОХД  1090/2014  09.05.2019 г.10.00 часа  И. Р.
Д. К.
Г. Г.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XXIII НОХД 901/2019 09.05.2019Г.11:00Ч Д.   А.
С.   С.
Участие в ръководството на престъпна организация или група
V НОХД 4163/2018 09.05.2019г.13.00 часа С. Г.Г. Г.Х. А.И. Й.

З. Н.

Г. Г.

Г. Х.

И. М.

Б. К.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI  НОХД  1458/2015  09.05.2019г.13:30 часа  М. М.
Р. Д.
З. И.
К. И.
И. К.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 1748/2018 09.05.2019г.13:30 часа П. П. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НА СЛУЖБА
XVIII НОХД 597/2019Г 09.05.2019Г.13:30Ч Л. Х. Квалифицирани състави на изнудване
10 НОХД 1065/2015 10.05.2019г.10:00 часа Ц. М.
Б. П.
Б. Г.
Е. Н.
Ж. Н.
К. К.
Я. Я.
Я. Н.
Я. Х.
Л. Р.
КОНТРАБАНДА
ІІІ НОХД 1933/2016 10.05.2019г.10.00 часа М. Ф.
Х. Х.
ТЕРОРИЗЪМ 
XVI НОХД 668/2018 10.05.2019 г.10.00 часа В. Б.
Е. И.
И. П.
А. П.
Г. М.
Н. П.М. В.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХХ НОХД 1274/2019 10.05.2019 г.10.00 часа В. Р.Г. Г.Д. Г.  ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 1590/2019Г 10.05.2019Г10:00Ч М. П.
Ц. Ч.
Образуване и ръководене на организирана престъпна група
ІХ НОХД 986/2019 10.05.2019г.10.30 часа И. Я.
Ю. Я.
В. С.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
VI НОХД 1313/2018 10.05.2019г.11:00 часа А. А.
К. Я.
Н. Р.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX НОХД 3457/2016 10.05.2019г.13:00 часа А. П.В. М.Н.Н.Ч. Н. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI  НОХД  3383/2017  10.05.2019 г.14.00 часа 

 

Д. М.Г. А.П. Я.В. В.

Г. Д.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА