За съдебните репортери

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА

05.06.2017 – 09.06.2017г.

 

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
III НОХД 167/2017 05.06.2017

9:30

В. А. Т.

П. Й. Н.

Р. А. Г.

Т. С. С.

Л. С. Я.

В. М. М.

В. Н. Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
V НОХД 3063/2016 05.06.2017

10:00

Х. К. Х.

К. Г. Х.

А. И. П.

Г. Г. Г.

М. Н. М.

Д. П. В.

Й. А. Д.

П. К. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 164/2016 05.06.2017

10:30

Р. Е. Х.

Т. Е. Х.

Н. Н. А.

М. Х. Г.

Х.А. М. Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII НОХД 3349/2016 05.06.2017

11:00

И. Х. Д.

К. Х. Д.

А. Р. В.

А. Д. Д.

В. В. Х.

В. Д. С.

К. Л. К.

М. П. Х.

Н. Г. Х.

З. М. Ц.

М. В. П.

М. А. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
X НОХД 537/2017 05.06.2017

14:00

Ц. Х. Ц.

Т. В. В.

П. Т. А.

Е. Д. И.

В. К. Г.

С. А. Х.

Ц. С. Д. Д.

Ц. Л. Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI НОХД 3421/2016 05.06.2017

13:30

И. С. З. Тероризъм
XIII НОХД 260/2017 05.06.2017

9:30

Х. Ц. В. Квалифицирани състави на изнудване
XIII НОХД 1745/2015 05.06.2017

13:30

Х. В. В.

С. Х. В.

Б. И. М.

Т. М. И.

З. Т. Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 149/2014 05.06.2017

9:30

И. Т. И.

Ю. С. В.

Н. А. В.

Г. В. Ж.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVIII НОХД 965/2015 05.06.2017

11:00

А. А. А.

Б. В. А.

В. Л. Ф.

Ф. Л. Ф.

Д. П. Т.

Е. Д. А.

В. Г. Н.

Й. Г. М.

Г. Д. Н.

М. Н. К.

К. Г. И. Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VI НОХД 511/2017 06.06.2017

9:00

П. Н. П.

М. И. И.

Трафик на хора, представляващ опасен рецидив
VII ЧНД 1495/2017 06.06.2017

14:00

М. В. Г. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
VIII НОХД 1896/2014 06.06.2017

10:00

А. И. Р.

Х. Г. Х.

И. Р. С.

Квалифицирани състави на отвличане
VIII НОХД 600/2015 06.06.2017

13:30

С. Б. С.

Т. К. Д.

П. К. Г.

А. Н. М.

В. И. Д.

Д. С. Д.

Г. С. К.

Д. Д. П.

К. М. И.

М. Н. М.

С. Р. У.

В. К. Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IX НОХД 1321/2015 06.06.2017

9:30

И. А. Ш.

Ю. Б. Г.

М. У.

Г. Н. Ц.

К. Г. Н.

М. П. Ч.

Р. Х. Н.

Й. Д.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI ЧНД 988/2017 06.06.2017

13:00

Т. Х. Г. Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)
XI НОХД 531/2014 06.06.2017

13:30

И. В. Д.

М. Ж. В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 1400/2014 06.06.2017

9:30

Г. Й. И.

Г. К.Н.

Г. Н. А.

А. Р. Е.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVIII НОХД 1709/2016 06.06.2017

9:30

Б. Д. М.

И. И. Д.

И. А. Х.

Квалифицирани състави на изнудване
V НОХД 3643/2016 07.06.2017

10:00

В. Б. Д.

К. Д. Г.

Н. К. Д.

Р. Р. В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 6/2016 07.06.2017

10:00

И. С. И.

Х. Г. Г.

А. И. С.

С. В. Х.

Й. Е. Й.

Б. Ф. Р.

Ф. Ц. А.

А. М. А. Х.

Г. П. А.

К. Д. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI НОХД 1277/2015 07.06.2017

13:00

С. Й. Т.

Д. Д. Д.

В. В. Р.

К. Н. Н.

Г. С. Г.

К. В. Х.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XIII НОХД 132/2015 07.06.2017

10:00

Р. Д. К.

Г. М. П.

В. П. П.

Г. В. С.

Т. К. А.

С. Д. Г.

П. Т. И.

Р. Х. П.

Г. Г. Г.

Р. Г. Р.

Я. Е. Я.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 813/2016 07.06.2017

10:00

Д. Т. Р.

М. П. Ж.

Н. М. К.

Н. А. Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 1458/2015 07.06.2017

9:30

М. В. М.

Р. В. Д.

З. И. И.

К. И. И.

И. К. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVIII НОХД 371/2017 07.06.2017

10:30

Б. К. А.

А. И. В.

Квалифицирани състави на изнудване
VIII НОХД 1358/2015 08.06.2017

13:30

Г. С. И.

Д. Я. П.

Н. З. В.

К. Р. Г.

М. Г. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI НОХД 2723/2016 08.06.2017

13:30

Б. В. Т.

Н. М. М.

М. В. Г.

Х. Б. Н.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 2293/2016 08.06.2017

9:30

Г. Б. Х.

И. Р. И.

А. К. К.

Е. В. Я.

И. Д. К.

М. И. И.

М. С. Е.

Н. А. М. А.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII НОХД 880/2015 08.06.2017

10:00

А. Д. П.

А. Д. А.

Ц. С. Ц.

Н. В. М.

Б. Ф. К.

И. П. Н.

Д. Я. Д.

В. Я. Д.

Ц. Я. Д.

М. И. И.

М. М. М.

М. Й. Х.

Ц. М. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII НОХД 1497/2015 08.06.2017

11:00

П. М. П.

С. И. М.

В. М. Х.

Л. Г. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
II НОХД 646/2015 09.06.2017

9:00

Е. Д. М.

Л. Т. Л.

Е. Д. П.

М. В. Д.

Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК
III НОХД 1744/2015 09.06.2017

10:00

Р. М. Ч.

П. П. К.

Р. Н. Л.

Д. М. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 3548/2016 09.06.2017

10:00

И. А. С.

В. В. Д.

П. К. С.

Т.Д. Г.

М. М. Т.

П. П. М.

Г. Н. Р.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
X НОХД 2284/2016 09.06.2017

11:00

А. В. Д.

М. В. В.

С. Р. А.

С. В. С.

Д. М. Д.

Д. Д. Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 1064/2015 09.06.2017

10:00

П. Н. Т.

И. Е. С.

К. Н. Д.

П. И. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI НОХД 1458/2015 09.06.2017

9:30

М. В. М.

Р. В. Д.

З. И. И.

К. И. И.

И. К. К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група