За съдебните репортери – 29.01 – 01.02.2019г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 28.01.2019 – 01.02.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
21 ЧНД 309/2019 28.01.2019г.

09:00 часа

С. В.

Л.Й.

ИСКАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
5 НОХД 664/2018 28.01.2019г.

10:00 часа

П.М.

А.П.

Л.Д.

Р.А.

Ю.Ц.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
6 НОХД 2844/2018 28.01.2019г.

10:00 часа

М.И. ИЗНУДВАНЕ

 

7

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

6/2016

 

 

 

 

28.01.2019г.

11:00 часа

 

 

И.И.

Х.Г.

А.С.

С.Х.

Й.Й.

Б.Р.

Ф.А.

А.Х.

Г.А.

К.К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

4 НОХД 227/2019 28.01.2019г.

11:00 часа

Д.Б.

И.С.

М.С.

М.Д.

С.Л.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

16

 

НОХД

 

3383/2017 28.01.2019г.

13:30 часа

 

Д.М.

Г.А.

П.Я.

В.В.

Г.Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

10 НОХД 3669/2018 28.01.2019 г.

13.30 часа

Н.Б.

Б.К.

Л.И.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

3 НОХД 1744/2015 29.01.2019г.

10:00 часа

Р. Л.

Р. Ч.

П. К.

Д. П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
2

 

НОХД

 

3298/2017

 

29.01.2019г.

10:00 часа

Б.К.

И.Т.

Г.И.

Т.С.

Р.Д.

Д.Н.

Д.П.

Н.И.

С.Н.

М.М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
15

 

НОХД

 

1392/2018

 

29.01.2019г.

10:00 часа

М.М.

С.С.

УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВО НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
5

 

НОХД

 

2137/2018

 

29.01.2019

10.00 часа

В.Р. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
3

 

НОХД

 

 

4039/2018

 

 

29.01.2019г.

10:00 часа

 

С. В.

И. С.

Г. Н.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

9 НОХД 2239/2017 29.01.2019г.

13:00 часа

И.О.

Д.Г.

К.Ц.

Д.Х.

Л.Н.

Д.Я.

А.Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
4

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

232/2019

 

 

 

 

 

29.01.2019г.

13:40 часа

 

 

 

 

Я.Д.

Д.Д.

С.П.

Г.В.

Д.С.

В.Г.

Г.Г.

УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВО НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

739/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2019г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Т.

М.В.

В.Б.

Г.Б.

И.А.

Г.К.

Н.С.

К.К.

Д.П.

И.К.

Е.И.

Г.З.

А.С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 НОХД 3816/2018 30.01.2019 г.

09.30 часа

Ю.Т.

Х.С.

Н.М.

Г.А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
6

 

НОХД

 

3555/2018 30.01.2019г.

09:30 часа

 

Е.М.

М. Д.

К.Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
3

 

 

НОХД

 

 

1744/2015

 

 

30.01.2019г.

10:00 часа

 

Р.Л.

Р.Ч.

П.К.

Д.П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
18 НОХД 3885/2017 30.01.2019г.

10:00 часа

Л.С.

В.К.

М.Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
2

 

НОХД

 

1221/2018

 

30.01.2019г.

10:00 часа

П.А.

Л.Д.

СЪСТАВЯНЕ НА ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ
20

 

НОХД 356/2019 30.01.2019г.

10:30 часа

Г.Р. УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВО НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
4 НОХД 3076/2018 30.01.2019г.

13:30 часа

С.Д.

И.П.

Р.Р.

Л.Е.

П.В.

Т.Т.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

 

 

10 НОХД 4171/2018 30.01.2019

13.30 часа

Б. М.

Г.А.

Н.П.

К.Г.

С.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
21 ЧНД 231/2019 31.01.2019г.

09:00 часа

Д. М. ИСКАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
3 НОХД 1744/2015 31.01.2019г.

10:00 часа

Р. Л.

Р.Ч.

П.К.

Д.П.

УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВО НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
10 НОХД 802/2017 31.01.2019 г.

10.00 часа

К.К.

М.В.

Г.В.

М.К.

К.К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
13 НОХД 2880/2017 31.01.2019

10.00 часа

П.И.

Я.А.

Д.И.

Н.Ш.

Е.П.

Е. П.

Г.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
13 НОХД 3705/2018 31.01.2019 г.

13:30 часа

Ц. Ц.

Д.Д.

С.П.

К.Г.

М.Й.

Н.П.

Н.Т.

Т.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
4

 

НОХД

 

471/2015 01.02.2019г.

09:30 часа

 

Л.М.

В. А.

Н.Х.

К.Х.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
9 НОХД 3457/2016 01.02.2019г.

09.30 часа

А.П.

В.М.

Н.Н.

Ч.Н.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
5 НОХД 4163/2018 01.02.2019г.

09:30 часа

С.Г.

Г.Г.

Х.А.

И.Й.

З.Н.

Г.Г.

Г.Х.

И.П.

В.М.

Б.К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

НОХД

 

 

 

132/2015

 

 

 

01.02.2019г.

10:00 часа

 

 

Р.К.

Г.П.

В.П.

Г.С.

Т.А.

С.Г.

П.И.

Р.П.

Г.Г.

Р.Р.

Я.Я.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1006/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.А.

В.Я.

В.А.

И.И.

Х.Х.

Н.С.

Д.Г.

Ж.Б.

А.М.

Н. Р.

Д.П.

Е.М.

П.К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

3

 

НОХД

 

2595/2017

 

01.02.2019г.

10:00 часа

М.Ц.

И.Й.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
15 НОХД 3318/2017 01.02.2019г.

10:00 часа

Х.М.

Ф.Ч.

М.М.

В.Д.

Е.Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

7

 

 

НОХД

 

 

1797/2018

 

 

01.02.2019г.

10:00 часа

 

Л.Х.

И.Д.

А.Х.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

18 НОХД 1251/2015 01.02.2019

10:30 часа

О. А.

Я.Я.

И.С.

П.М.

А.Т.

М.Я.

А.Х.

В.П.

В.К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА