За съдебните репортери – 02 – 05.01.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА      02.01.2018 – 05.01.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
V ЧНД 3897/2017 02.01.2018 г.

14.00 часа

Г. Д. АТ. МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“
ХІІІ ЧНД 3898/2017 02.01.2018 г.

14.00 часа

П. В. П. МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“
ХII НОХД 3874/2017 03.01.2018г.

10:00 часа

К. КР. Б. ИВ.М. Б. Д. Н. З. В. Г. Г. ИЛ. В. М. ИВ.К. СТ. М. М. М. П. ХР. ХР. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІІ НОХД 646/2015 04.01.2018г.

09:30 часа

ЕМ.Д. М. Л. Т. Л. ЕД. Д. П. М. В. Д. Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК

 

 

VII

 

НОХД

 

2925/2017

 

04.01.2018г.

14:00 часа

ЦВ. Й. П. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ІІ

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

646/2015

 

 

 

 

05.01.2018г.

09:30 часа

 

 

 

ЕМ. Д. М. Л. Т. Л. ЕД. Д. П. М. В. Д.

 

Приготовление за убийство по чл.115 чл.116 НК

 

 

 

 

VІІ НОХД 918/2017 05.01.2018г.

10:00 часа

В. ИЛ. В. ИЛ. Б. В. П. П. АНД. М. В. В. П. Г. В. Д. СТ. К. АЛБ. Л. Н. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

VIІ НОХД 3800/2017 05.01.2018г.

15:00 часа

В. Б. С. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА