За съдебните репортери – 28.05 – 01.06.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 28.05.2018 – 01.06.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
НОХД 2143/2017 28.05.2018г.

09:30 часа

Ш. А.

Т.  Д.

К. Б.

Ц. Д.

И. Т.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

523/2018

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

К. Б.

И. Б.

Д. З.

В. Г.

И.M.

И. С.

М. М.

П. Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 1221/2018 28.05.2018г.

10:00 часа

П. А.

Л. Д.

СЪСТАВЯНЕ НА ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ
VIII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

1358/2015

 

 

 

 

 

28.05.2018г.

11:00 часа

 

 

 

Г. И.

Д. П.

Н. В.

К. Г.

М. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

2679/2016

 

 

 

 

 

28.05.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

С. С.

К. С.

С. Т.

Й. М.

С. С.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

ХVI НОХД 3383/2017 28.05.2018г.

14:00 часа

Д. М.

Г. А.

П. Я.

В. В.

Г. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIX НОХД 157/2018 28.05.2018г.

14:00 часа

С. Р. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
V НОХД 503/2015 29.05.2018г.

10:00 часа

И. И.

С. Ж.

Е. И.

С. И.

Б. Т.

И. П.

Т. П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

164/2016

 

 

 

 

29.05.2018г.

10:00 часа

 

 

 

Р. Х.

Т. Х.

Н.  А.

М. Х.

А.   Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XV НОХД 813/2016 29.05.2018г.

10:30 часа

Д. Р.

М. Ж.

Н. К.

Н. Т.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
III

 

 

 

НОХД

 

 

 

1913/2016

 

 

 

29.05.2018г.

10:00 часа

 

 

Х. М.

П. Т.

В. Р.

С. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2209/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К,

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII

 

 

НОХД

 

 

3590/2017

 

 

29.05.2018г.

10:00 часа

 

А. Л.

В. Д.

Е. М.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XI НЧД 1190/2018 29.05.2018г.

11:30 часа

В. М. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
XI НЧД 1219/2018 29.05.2018г.

13:30 часа

П. Н. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
I НЧД 1325/2018 29.05.2018г.

13:30 часа

Ф. Ч. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
XVI

 

 

НОХД

 

 

1458/2015

 

 

29.05.2018г.

14:00 часа

 

М. М.

Р. Д.

З. И.

К. И.

И. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VI

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

1313/2018

 

 

 

 

 

 

30.05.2018г.

09:30 часа

 

 

 

 

 

А. А.

К. Я.

Н. Р.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 1006/2016 30.05.2018

10:00 часа

М.А.

В. Я.

В.  А.

И.  И.

Х.  Х.

Н.  С.

Д.  Г.

Ж. Б.

А. М.

Н. Р.

Д. П.

Е. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
XII

 

 

 

НОХД

 

 

 

3461/2016

 

 

 

30.05.2018г.

10:00 часа

 

 

М.М.

М.Т.

П. Т.

Ц.Г.

Н. Н.

К. Т.

П. Ч.

В. Е.

П. П.

К. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2209/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К,

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V НОХД 223/2018 30.05.2018г.

13:00 часа

М. В.

Ж. И.

Ю. Д.

Е. Б.

Е. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

986/2018

 

 

 

 

30.05.2018г.

15:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

Д. В. ИЗНУДВАНЕ

 

 

ХІІІ НОХД 615/2018 30.05.2018 г.

14:00 часа

В. Д.

И. М.

ИЗНУДВАНЕ
XIV НОХД 1390/2016 30.05.2018г.

14:30 часа

В.  К.

К.   Й.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 1321/2015 31.05.2018г.

09:00 часа

Г. Ц.

К. Н.

М.Ч.

Р. Н.

Й. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV НОХД 633/2015 31.05.2018 г.

09.30 часа

А. П.

А. П.

К. Т.

М. Д.

Я. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

374/2017

 

 

 

 

31.05.2018г.

09:30 часа

 

 

 

Р.  П.

В. М.

И. Г.

К. С.

А. Т.

К. М.

М. А.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XVI

 

 

 

НОХД

 

 

 

1458/2015

 

 

 

31.05.2018г.

10:00 часа

 

 

М. М.

Р. Д.

З. И.

К. И.

И. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

VII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1669/2015

 

 

 

 

31.05.2018г.

10:00 часа

 

 

 

П. В. РЕКЕТ

 

 

I

 

НОХД

 

99/2017

 

31.05.2018г

10:00 часа

С. И. ИЗНУДВАНЕ
VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2209/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К,

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III НОХД 2595/2017 01.06.2018 г.

09:30 часа

М. Ц.

И. Й.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. К.

Г. П.

В. П.

Г. С.

Т. А.

С. Г.

П. И.

Р. П.

Г. Г.

Р. Р.

Я. Я.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 1853/2016 01.06.2018г.

10:00 часа

П. П.

С. Г.

Л. Д.

А. С.

Р. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2240/2017

 

 

 

 

01.06.2018г.

11:00 часа

 

 

 

В. Д.

П. Д.

Ю. Х.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

НОХД 442/2015 01.06.2018г.

13:00 часа

Г.Т.

И. П.

К. Г.

Е. К.

С. Е.

В. К.

А. Н.

В. Й.

М. В.

М. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА