За съдебните репортери – 27.05.2019 – 31.05.2019г.

ГРАФИК НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 27.05.2019 –31.05.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
V НОХД 664/2018 27.05.2019г.09:00 часа П. М.А. П.Л. Д.Р. А.Ю. Ц. БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
XIII НОХД 1891/2018 27.05.2019г.10:00 часа Л. Я. ИЗНУДВАНЕ
III  НОХД  2846/2018  27.05.2019г.10:00 часа П. М. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XXI ЧНД 1832/2019Г 27.05.2019Г.10:00 Н.К. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
XVIII  НОХД  2240/2017  27.05.2019г.10:30 часа  В. Д.П. Д.Ю. Х. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XX ЧНД 1833/2019Г 27.05.2019Г.11:00Ч. М. Д. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
XV НОХД 3165/2017 27.05.2019 г.13.30 часа Д.С.Г. П.Н. К.Н. П.В. И.

Ц.А.

Ю. Ц.

Г. Г.

В.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII ЧНД 1820/2019Г 27.05.2019Г.16:00Ч. Д. И. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
XVII ЧНД 1822/2019Г 27.05.2019Г.16:30Ч. В. Ш.
Н. К.
И. С.
К.  З.
В.  Т.
Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
XII ЧНД 1831/2019Г. 28.05.2019Г.09:30Ч И. Г. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
VI НОХД 3555/2018 28.05.2019г.09.30 часа Е. М.
М. Д.
К. Б.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 2209/2017 28.05.2019 г.10.00 часа Ц. В.А. П.И. З.Г. Х.Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К,

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

523/2018 

 

 

 

 

28.05.2019 г.10.00 часа 

 

 

 

 

К. Б.И. Б.Д. З.В.   Г.И. М.

И. С.

М. М.

П. Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XXIII НОХД 901/2019 28.05.2019Г.10:00Ч Д. А.
С. С.
Участие в ръководството на престъпна организация или група
XVIII ЧНД 1834/2019 28.05.2019Г11:00Ч П. Х. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
ХVІІ НОХД 1423/2017 28.05.2019г.13:00 часа Е. С.
Г. Д.
Б. В.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII  НОХД 

 

880/2015 

 

28.05.2019г.13:30 часа А. П.А. А.Ц. Ц.Н. М.Б. К.

И. Н.

Д. Д.

В. Д.

Ц. Д.

М. И.

М. М.

М. Х.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ НОХД 1797/2018 28.05.2019 г.13.30 часа Л. Х.И. Д.А. Х. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 511/2017 29.05.2018г.09:30 часа П. П. ТРАФИК НА ХОРА
VІІІ НОХД 2209/2017 29.05.2019 г.10.00 часа Ц. В.А. П.И. З.Г. Х.Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К,

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 1073/2019 29.05.2019г.10:00 часа Р. Р.
П. Ц.
Х. Й.
УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI НОХД 1065/2015 29.05.2019г.13:00 часа Ц. М.Б. П.Б. Г.Е. Н.Ж. Н.

К. К.

Я. Я.

Я. Н.

Я. Х.

Л. Р.

КОНТРАБАНДА- МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА.
IX НОХД 1221/2019 29.05.2019Г.13:30Ч. З.   К.
В.   М.
Н. М.
Участие в ръководството на престъпна организация или група
XI НОХД 378/2019 29.05.2019г.14:00 часа А. С. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XXII НОХД 1194/2019Г 30.05.2019Г09:00Ч С. Д.
Р. Р.
И. Г.
Квалифицирани състави на рекет – чл.213а, ал.3 НК
XVI НОХД 1458/2015 30.05.2019г.09:30 часа М. М.
Р. Д.
З. И.
К. И.
И. К.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІІІ НОХД 114/2017 30.05.2019 г.09.30 часа Б. К.
А. Щ.
Ц. В.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 1313/2018 30.05.2019г.10:00 часа А. А.
К. Я.
Н. Р.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 2588/2017 30.05.2019г.10:30 часа К. К.С. А.Г. А. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ НОХД 164/2016 30.05.2019г.11:00 часа Р. Х.
Т. Х.
Н. А.
М. Х.
А. Т.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 1894/2017 30.05.2019г.13:30 часа Г. С.
Г. С.
Г. М.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

1146/209 

 

 

 

 

 

30.05.2019 г.13.30 часа 

 

 

 

 

 

А. М.
С. К.
В. Р.
П. П.
К. И.
И. И.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

9 НОХД 1809/2018 31.05.2019г.09:30 часа Д. Н.
Р. Н.
Н. Д.
Ц. Ц.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 658/2019 31.05.2019 г.09.30 часа С. Е.
К. К.
ИЗНУДВАНЕ
VII  НОХД  3548/2016  31.05.2019г.10:00 часа И.С.
В. Д.
П. С.
Т. Г.
М. Т.
П. М.
Г. Р.
ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 1124/2018 31.05.2019г.10:00 часа Я. Я.
П. Г.
КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
XV НОХД 1747/2019Г 31.05.2019Г10:00Ч. А. Ш.И. Г.
К. Ш.
М. Х.
М. А.
Н. Р.
Участие в ръководството на престъпна организация или група
XIII НОХД 1803/2019Г 31.05.2019Г10:00Ч С. Д.И.А.Н. С.П. П. Участие в ръководството на престъпна организация или група
ХVI НОХД 600/2019 31.05.2019г.11:00 часа Г. В.
Д. М.
Ж. А.
Я. В.
И. Н.
ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА