За съдебните репортери – 26.11 – 30.11.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 26.11.2018 – 30.11.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XII НОХД 3074/2018Г 26.11.2018г.

09:00 часа

Р. Ж. Престъпление по служба – чл.283 НК
VI

 

 

НОХД

 

 

3555/2018

 

 

26.11.2018г.

09:30 часа

 

Е. М.

М. Д.

К. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

II НОХД 1398/2014 26.11.2018г.

10:00 часа

Т. Т.

О. М.

Г. И.

М. Г.

Н. П.

Е. С.

З. Т.

Т. Р.

Н. Д.

Е. Г.

Г. Е.

Е. С.

У. Ш.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIІІ НОХД 3375/2016 26.11.2018 г.

10:00 часа

И. Д.

А. Б.

И. Ц.

И. Д.

М.П.

П. Ч.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

1861/2018

 

 

 

 

 

26.11.2018г.

 

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

Х. В. ИЗНУДВАНЕ

 

 

 

XVI

 

 

 

НОХД

 

 

 

1458/2015

 

 

 

26.11.2018г.

11:00 часа

 

 

М. М.

Р. Д.

З. И.

К. И.

И. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

V НОХД 664/2018 26.11.2018г.

13:30 часа

П. М.

А. П.

Л. Д.

Р. А.

Ю. Ц.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
ХXI НЧД 3992/2018 26.11.2018

15:00 часа

И. Н. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
ХII

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

4037/2018

 

 

 

 

26.11.2018г.

15:00 часа

С. Н. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
VІІІ НОХД 2209/2017 27.11.2018 г.

09.30 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К,

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. И.

Г. Н.

Г. А.

А. Е.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

III НОХД 2595/2017 27.11.2018 г.

10:00 часа

М. Ц.

И. Й.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV

 

 

 

НЧД

 

 

 

3849/2018

 

 

 

27.11.2018г.

10:00 часа

 

 

М. Х. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

 

ІІІ НОХД 3320/2017 27.11.2018

13.00 часа

И. К.

Д. Г.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
ХVІІІ НОХД 1251/2015 27.11.2018

13:30 часа

О.  А.

Я. Я.

И. С.

П. М.

А. Т.

М. Я.

А. Х.

В.  П.

В. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 2373/2018 27.11.2018г.

13:30 часа

С. М.

К. Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

IX НОХД 2611/2018Г 27.11.2018Г

14:00 часа

Р. М.

П. С.

И. П.

ДЛЪЖНОСТНО ПРИСВОЯВАНЕ
ІХ НОХД 3739/2017 28.11.2018г.

09:00 часа

Д. М.

М. М.

Н. Ц.

П. Б.

Х. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

VІІІ НОХД 2209/2017 28.11.2018 г.

09.30 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К,

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. И.

Г. Н.

Г. А.

А. Е.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

3298/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

Б.К.

И. Т.

Г.И.

Т.С.

Р. Д.

Д. Н.

Д. П.

Н. И.

С. Н.

М. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

VI НОХД 2689/2018 28.11.2018г.

10:00 часа

К. К.

Б.Д.

С.А.

Н. М.

П. Г.

Г.К.

Г.Т.

Д. Ю.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

VІІІ НОХД 2209/2017 29.11.2018 г.

09.30 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К,

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2378/2018

 

 

 

 

29.11.2018г.

09:30 часа

 

 

 

Й. Н.

А. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

VІІ НОХД 1853/2016 29.11.2018

10.00 часа

П. П.

С. Г.

Л. Д.

А. С.

Р. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 1392/2018 29.11.2018г.

10:00 часа

М.М.

С. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1913/2016

 

 

 

 

29.11.2018г.

11:00 часа

 

 

 

Х.М.

П.Т.

В.Р.

С. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

VI НОХД 2844/2018 29.11.2018г.

11:00 часа

М. И. ИЗНУДВАНЕ
ІХ

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

1321/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2018г.

13:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

Г. Ц.

К. Н.

М. Ч.

Р.Н.

Й. Д.
 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 1655/2017 29.11.2018г.

13:30 часа

Х.Г. ИЗНУДВАНЕ

 

ХVI

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

3851/2018

 

 

 

 

29.11.2018г.

14:00 часа

 

 

 

З.Н.

К.П.

 

 

 

 

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

2612/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2018г.

09:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

И. С.

А. В.

К. Д.

М. В.

Т. Т.

А. Ю.

Б. В.

М. Ю.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

617/2014

 

 

 

 

 

 

30.11.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

К.  П.

Л.  С.

М.  Д.

П.  М.

Д.  Д.

В.  Е.

П.  Е.

Г.  Л.

И.  Б.

А.  П.

К.  М.

А.  К.

В.  Х.

Р.  Б.

В.  И.

Б.  Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

XII НОХД 2619/2018 30.11.2018г.

10:00 часа

Д. А. УЧАСТИЕ В  ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 2844/2018 30.11.2018г.

10:00 часа

М. И. ИЗНУДВАНЕ
III

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

1252/2018

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2018г.

12:30 часа

 

 

 

 

 

 

Г. Б.

Г. М.

М. В.

А. О.

Р. Н.

И. Й.

Т. Д.

С. В.

П. П.

С. Г.

М.И.

А. М.

Н. Т.

М. Е.

Д. С.

М. Р.

М. Б.

В. Б.

Р. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1997/2017

 

 

 

 

30.11.2018г.

14:00 часа

 

 

 

А. М.

И. Г.

Н.  З.

С. Д.

Х. Г.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА