За съдебните репортери – 25.09 – 28.09.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 25.09.2018 – 28.09.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XII

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

523/2018

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2018г.

09:30 часа

 

 

 

 

 

 

К.  Б.

И.  Б.

Д.  З.

В.   Г.

И.  М.

И.  С.

М. М.

П.  Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIX

 

НОХД

 

848/2018

 

25.09.2018г.

09:30 часа

Ц. Ц.

В. Н.

С. С.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 599/2016 25.09.2018г.

10:00 часа

А. Д.

Д. С.

Д. Д.

Г. А.

Н. В.

С. М.

Г. Г.

Л. М.

С. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV

 

НОХД

 

813/2016

 

25.09.2018г.

10:00 часа

Д. Р.

М. Ж.

Н. К.

Н. Т.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 3637/2016 25.09.2018г.

10:00 часа

Д. М.

И. М.

А. Д.

Ц. Р.

Р. Р.

С. Д.

С. В.

Ю. Н.

Н. Г.

И. В.

П. Т.

И. А.

М. Й.

В. Ш.

М. С.

М. М.

Б. А.

Т. Я.

Т. П.

Б. П.

В. Г.

Д. Н.

Б. Л.

П. Ч.

И. Т.

Г. К.

М. С.

Б. З.

Б. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІІІ НОХД 1891/2018 25.09.2018г.

10:00 часа

Л. Я. ИЗНУДВАНЕ

 

VІІ НОХД 2981/2018 25.09.2018 г.

10.00 часа

М. В. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ НОХД 6/2016 25.09.2018г.

11.00 часа

И. И.

Х. Г.

А. С.

С. Х.

Й. Й.

Б. Р.

Ф. А.

А. Х.

Г. А.

К. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 664/2018 25.09.2018г.

13:00 часа

П. М.

А. П.

Л. Д.

Р. А.

Ю.Ц.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
IX

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

2377/2018

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2018г.

13:00 часа

 

 

 

 

 

 

И. Я.

Ю. Я.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIV НЧД 2976/2018 25.09.2018г.

13.00 часа

М. Х. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. К.

Г. П.

В.П.

Г. С.

Т. А.

С.Г.

П. И.

Р. П.

Г. Г.

Р. Р.

Я. Я.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 1349/2018 25.09.2018

13:30 часа

А. С.

С. Г.

С. Р.

Д. Г.

З. З.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

 

 

НЧД

 

 

 

2972/2018

 

 

 

25.09.2018г.

15:00 часа

 

 

Е. Х. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
VIІІ НОХД 3375/2016 26.09.2018 г.

10:00 часа

И. Д.

А. Б.

И. Ц.

И. Д.

М.П.

П. Ч.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІІ НОХД 3817/2017 26.09.2018 г.

10:00 часа

В. Т.

Т. С.

П. Н.

В. М.

В. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 2550/2017 26.09.2018

13.30 часа

Д.В.

А.М.

С. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIX НОХД 1393/2018 26.09.2018

13.30 часа

И. П.

Д. Д.

З.И.

С. С.

Х. Я.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 2884/2018 27.09.2018г.

09:00 часа

М. С.

Д. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІІІ НОХД 1933/2016 27.09.2018г.

10.00 часа

М. Ф.

Х. Х.

ТЕРОРИЗЪМ

 

 

XII

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

3461/2016

 

 

 

 

 

 

 

27.09.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

М.М.

М.Т.

П. Т.

Ц.Г.

Н. Н.

К. Т.

П. Ч.

В. Е.

П. П.

К. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

XIII

 

 

НОХД

 

 

3590/2017

 

 

27.09.2018г.

11:00 часа

 

А. Л.

В. Д.

Е. М.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XI НОХД 2530/2018 27.09.2018г.

11:00 часа

М.С. ЧЛ. 108 НК
НОХД 2316/2017 27.09.2018г.

13:00 часа

Т. С.

В. Р.

И. Е.

А. А.

В. Х.

А. Е.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 1894/2017 27.09.2018г.

13:30 часа

Г. С.

Г. С.

Г. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1809/2018

 

 

 

 

27.09.2018г.

13:30 часа

 

 

 

Д. Д .

Р. Д.

Н. Д.

Ц. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

VII

 

НОХД 1797/2018 27.09.2018г.

14:00 часа

Л. Х.

И. Д.

А. Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ НОХД 2981/2018 27.09.2018 г.

16.30 часа

М. В. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХII НОХД 811/2018 28.09.2018г.

09.30 часа

П. М. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

 

VI НОХД 2689/2018 28.09.2018г.

10:00 часа

К. К.

Б.Д.

С.А.

Н. М.

П. Г.

Г.К.

Г.Т.

Д. Ю.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХIV НОХД 2254/2018 28.09.2018г.

13:00 часа

Ф. К. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2255/2018

 

 

 

 

28.09.2018г.

13:00 часа

 

 

 

Р. Ч. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА

 

VI НОХД 2844/2018 28.09.2018г.

15:00 часа

М. И. ИЗНУДВАНЕ