За съдебните репортери – 25.02.2019 – 01.03.2019г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 25.02.2019 – 01.03.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
9 НОХД 2159/2018 25.02.2019г.

09:00 часа

Д.Д.

С.П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

5 НОХД 710/2014 25.02.2019г.

10:00 часа

П.С.

Б.Т.

Б.И.

Б.С.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

13 НОХД 1350/2018 25.02.2019г.

10:00 часа

Б.П.

Н.С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

3

 

 

НОХД

 

 

357/2019

 

 

25.02.2019г.

10:00 часа

И.К.

С.Д.

Н.К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

18 НОХД 2758/2017 25.02.2019г.

10:30 часа

Б.Х.

И.И.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
11

 

НОХД

 

422/2018 25.02.2019г.

13:30 часа

 

М.К.

В.К.

М.К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

3 ЧНД 659/2019 25.02.2019 г.

13.30 часа

Г.Г. РЕАБИЛИТАЦИЯ

 

13 НОХД 585/2019 25.02.2019г.

14:00 часа

Б.А.

Д.П.

П.П.

П.Д.

ОБРАЗУВАНЕИ РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
6

 

НОХД

 

1313/2018

 

26.02.2019г.

10:30 часа

А.А.

К.Я.

Н.Р.

ОБРАЗУВАНЕИ РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
12

 

НОХД

 

811/2018

 

26.02.2019г.

13:00 часа

П.М. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
11

 

НОХД

 

1349/2018

 

26.02.2019

13.30 часа

А. С.

С. Г.

С. Р.

Д. Г.

З. З.

ОБРАЗУВАНЕИ РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
9

 

НОХД

 

 

1809/2018

 

 

27.02.2019г.

9:00 часа

 

Д. Д.

Р. Д.

Н. Д.

Ц. Д.

ОБРАЗУВАНЕ ИРЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

5 НОХД 214/2013 27.02.2019г.

9:30 часа

Х. М.

П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А.  С.

Д.  К.

М.  В.

О.  К.

Л.  Р.

С.  Г.

П.  Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

 

ОБРАЗУВАНЕИ РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
17

 

ЧНД

 

741/2019

 

27.02.2019г.

10:30 часа

Л.Л. ИСКАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
17

 

НОХД

 

1125/2018

 

27.02.2019г.

11:00 часа

Б.Б.

И.Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
10 НОХД 362/2018 27.02.2019 г.

13.00 часа

П.М.

А.О.

М.М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
6

 

НОХД

 

2844/2018 27.02.2019г.

13:00 часа

М.И. ИЗНУДВАНЕ
12

 

НОХД

 

267/2019

 

27.02.2019г.

13:00 часа

М.С. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 108 НК
11 НОХД 925/2018 27.02.2019г.

13:30 часа

А.З.

К.Г.

Н.Н.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
9

 

НОХД

 

440/2019

 

27.02.2019г.

13:30 часа

Ж.М. ИЗНУДВАНЕ
6

 

НОХД 3555/2018 28.02.2019г.

9:30 часа

Е. М.

М. Д.

К. Б.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
12 НОХД 489/2018 28.02.2019г.

10:00 часа

В. В.

В. Р.

А. А.

К. Р.

С. П.

Г. В.

П. Г.

Д. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

13 НОХД 1418/2018 28.02.2019

10.00 часа

Й.Ш. БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ
10 НОХД 1065/2015 28.02.2019г.

11:00 часа

Ц. М.

Б. П.

Б. Г.

Е. Н.

Ж. Н.

К. К.

Я. Я.

Я. Н.

Я. Х.

Л. Р.

КОНТРАБАНДА
5 НОХД 664/2018 28.02.2019г.

13:30 часа

П. М.

А. П.

Л. Д.

Р. А.

Ю. Ц.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
2 НОХД 3298/2017 01.03.2019 г.

9.00 часа

Б.К.

И. Т.

Г.И.

Т.С.

Р. Д.

Д. Н.

Д. П.

Н. И.

С. Н.

М. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
9 НОХД 3739/2017 01.03.2019

9.00 часа

Д. М.

М.М.

Н. Ц.

П.Б.

Х. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
7 НОХД 6/2016 01.03.2019 г.

10:00 часа

И. И.

Х. Г.

А. С.

С. Х.

Й. Й.

Б. Р.

Ф. А.

А. Х.

Г. А.

К. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
6

 

ЧНД

 

719/2019 01.03.2019г.

11:30 часа

П.Г. ИСКАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
5 НОХД 4163/2018 01.03.2019г.

13.00 часа

С.Г.

Г.Г.

Х.А.

И.Й.

З.Н.

Г.Г.

Г.Х.

И.П.

В.М.

Б.К.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА