За съдебните репортери.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 26.05.2020 –29.05.2020г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
ІІІ НОХД 1933/2016 26.05.2020г.10.00 часа М. Ф.Х. Х. ТЕРОРИЗЪМ 

 

 

VІІІ НОХД 2209/2017 26.05.2020 г.10.00 часа Ц. В.А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3455/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.2020 г.10.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Ж.К. О.

Ю. М.

Й. В.

И. Н.

И. П.

К. К.

Р. Н.

В. Х.

А. А.

П. Я.

П. П.

С. Ж.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХV  НОХД  1425/2020  26.05.2020г.11.30 часа И. С. ДОКУМЕНТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

 

 

 

НОХД 

 

 

 

1222/2019 

 

 

 

26.05.2020г.13:30 часа

 

 

 

Н. Б.Б. К.

Л. И.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

VI НЧД 1450/2020 26.05.2020г.14.00 часа Т. М. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
XIX НОХД  408/2020 26.05.2020г.14:30 часа Ц. А. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III 

 

НОХД 

 

1426/2020 

 

26.05.2020г.14.30 часа

 

А. В. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
VІІІ НОХД 2209/2017 27.05.2020 г.10.00 часа Ц. В.А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XXIII НОХД 1921/2019 27.05.2020г.10:00 часа В. М.М. М.

Р. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
ХX 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

3386/2019 

 

 

 

 

27.05.2020г.10:00 часа

 

 

 

 

И. Г.Л. А.

С. В.

И. Е.

П. Б.

Е. Ц.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3455/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.2020 г.10.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Ж.К. О.

Ю. М.

Й. В.

И. Н.

И. П.

К. К.

Р. Н.

В. Х.

А. А.

П. Я.

П. П.

С. Ж.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII НОХД 3504/2019 27.05.2020 г.11.00 часа А. А.Е. М.

З. А.

М. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІ НОХД 1497/2015 27.05.2020г.13.30 часа П. П.С. М.

В. Х.

Л. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V НОХД 664/2018 27.05.2020 г.13:30 часа П. М.А. П.

Л. Д.

Р. А.

Ю. Ц.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
XVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧД 

 

 

 

 

 

 

 

 

692/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.2020 г.14.30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. 

 

 

 

 

 

 

КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
XVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧД 

 

 

 

 

 

 

 

 

692/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.2020 г.15.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

Х. Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
XVII НОХД 4040/2019 27.05.2020г.15.30 часа В. Б.Г. Б.

Г. М.

М. В.

А. О.

Р. Н.

И. Й.

Т. Д.

С. В.

П. П.

С. Г.

М. И.

А. М.

Н. Т.

М. П.

Д. С.

М. Р.

М. Е.

В. Б.

Р. В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
III  НЧД  1452/2020  28.05.2020г.09.30 часа Е. П. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
II НОХД 3298/2017 28.05.2020 г.10.00 часа Б. К.И. Т.

Г. И.

Т. С.

Р. Д.

Д. Н.

Д. П.

Н. И.

С. Н.

М. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 2151/2019 28.05.2020 г.10.00 часа С. Ч.Д. Д.

П. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
XXIII НОХД 4704/2019 28.05.2020г.10:00 часа В. А.М. А.

П. С.

Е. К.

Р. К.

С. С.

В. А.

Ф. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІІ НОХД 1194/2020 28.05.2020г.10.30 часа П. П. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
VII НОХД 672/2018 28.05.2020г11:00 часа А. В.В. Д.

Н. Н.

Г. Б.

Е. К.

Р. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

2224/2019 

 

 

 

 

28.05.2020г.11:00 часа

 

Г. Г.Д. Р.

И. Т.

А. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
VII НОХД 6/2016 28.05.2020 г.14:00 часа И. И.Х. Г.

А. С.

С. Х.

Й. Й.

Б.Р.

Ф. А.

А. Х.

Г. А.

К. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII  НОХД  1125/2018  28.05.2020г.15:00 часа Б. Б.И. Д. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2020г.15:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. С.И. Й.

Б. Й.

Б. А.

В. В.

В. С.

К. П.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V НОХД 214/2013 29.05.2020 г.10.00 часа Х. М.П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А.  С.

Д.  К.

М.  В.

О.  К.

Л.  Р.

С.  Г.

П.  Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX НОХД 3457/2016 29.05.2020г.10:00 часа А. П.В. М.

Н. Н.

Ч. Н.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
ХХ НОХД 2597/2019 29.05.2020 г.10.00 часа Н. Б.Е. Б.

М. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIX 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

2890/2019 

 

 

 

 

29.05.2020г.10:00 часа

 

 

 

 

В. В.В. Д.

Д. П.

Д. А.

Е. Д.

И. П.

И. И.

К. Б.

Л. Д.

Л. А.

Л. С.

М. Б.

С. П.

Х. А.

Н. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

Х НОХД 802/2017 28.05.2020г.11.00 часа К. К.М. В.

Г. В.

М. К.

К. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVІІ 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

 

 

 

896/2018 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2020г.11:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

А. З. ПОДКУП 

 

 

 

 

 

 

 

III НОХД  1193/2020  28.05.2020г.11:00 часа

 

Г. Д.С. Д.

М. М.

Т. С.

Р. Р.

С. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII 

 

 

 

 

НОХД 

 

 

 

 

418/2018 

 

 

 

 

28.05.2020г.14:00 часа

 

 

 

 

А.С.Т. С.

Г. К.

Д. М.

И. П.

Р. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 

 

 

 

XVI НОХД 668/2018 28.05.2020 г.14.00 часа В. Б.Е. И.

И. П.

А. П.

Г. М.

Н. П.

М. В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА 
XII НЧД 1340/2020 28.05.2020 г.14.00 часа Д. А. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА