За съдебните репортери – 24-28.04.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 24.04.2017 – 28.04.2017г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
ХVI НОХД 882/2015 24.04.2017г.

09:30 часа

С.Б.

Х.А.

В.Г.

М.Д.

В.Д.

Д.А.

Г.Г.

Л.С.

Д.П.

Г.П.

С.К.

В.Х.

К.Е.

М.Р.

С.Д.

Ц.А.

Р.А.

К.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 2801/2016 28.04.2017г.

9:30 часа

ХР. К.

КР. Д.

ИВ.С.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
VIII НОХД 981/2016 24.04.2017

10:00 часа

В. В.

Ж. Б.

И. И.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 3128/2016 24.04.2017г.

10:00 часа

М.  Ч.

ЯН. В.

ИЗНУДВАНЕ
ХVI НОХД 3396/2015 24.04.2017г.

09:30 часа

Н. ЦВ.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI

 

 

 

НОХД

 

 

 

3513/2016

 

 

 

24.04.2017г.

 

11:00 часа

 

А.А.

Е.  В.

В.  П.

Л.  С.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VIII НОХД 878/2014 24.04.2017г.

13:00 часа

Ю. С.

К.  К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII НОХД 3547/2016 24.04.2017г

13:00 часа

АЛ. В.

Г. СТ.

Н. Т.

АТ. АТ.

ЯН. АТ.

СТ. К.

Д   Д.

Т. Т.

Н. Т.

ХР. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

2679/2016

 

 

 

 

 

 

24.04.2017г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

СТ.  СТ.

К.  СТ.

СТ. Т.

Й.  М.

С.  С.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

XIII НОХД 1745/2015 25.04.2017г.

09:00 часа

Х.В.

С.В.

Б.М.

Т.И.

З.Т.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 167/2017 25.04.2017г.

09:00 часа

В.Т.

П.Н.

Р.Г.

Т.С.

Л.Я.

В.М.

В.Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 503/2015 25.04.2017г.

09:00 часа

С. Ж.

Е. И.

С. И.

Б. Т.

И. П.

Т. П.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII НОХД 880/2015 25.04.2017г.

10:00 часа

А. П.

А. А.

Ц. Ц.

Н. М.

Б. К.

И. Н.

Д. Д.

В. Д.

Ц. Д.

М. И.

М. М.

М. Х.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX НОХД 1251/2015 25.04.2017г.

13:30 часа

О.А.

Я.Я.

И.С.

П.М.

А.Й.

М.Я.

А.Х.

В.П.

В.К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I НОХД 56/2017 25.04.2017г.

13:30

ИВ. С.

ЯН. К.

Н. Х.

П. П.

СВ. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIII НОХД 260/2017 25.04.2017г.

13:30

ХР. В.

 

ИЗНУДВАНЕ
XI НОХД 168/2017 25.04.2017г.

14:00

А. Х.

Т. Г.

ИВ.К.

Б. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 1398/2014 26.04.2017г.

09:30 часа

Т. Т

О. М.

Г. И.

М. Г.

Н. П.

Е. С.

З. Т.

Т. Р.

Н. Д.

Е. Г.

Г. Е.

Е. С.

У. Ш.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 1030/2015 26.04.2017г.

10:00 часа

Ц.  Ц.

А.  А.

Ж. К.

Н. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 2284/2016 26.04.2017г.

10:00 часа

А. Д.

М. В.

С. А.

С. С.

Д. Д.

Д. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VIII НОХД 721/2016 26.04.2017г.

10:00

Л. ИВ. ИЗНУДВАНЕ
VIII НОХД 2157/2016 26.04.2017г.

10:30

Г. В.

Б. Б.

ЕМ.Д.

Г. Б.

А, А,

И. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХI НОХД 531/2014 26.04.2017г.

13:00 часа

И. Д.

М. В.
 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI

 

 

 

НОХД

 

 

 

3513/2016

 

 

 

26.04.2017г.

 

13:00 часа

 

А.А.

Е.  В.

В.  П.

Л.  С.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

I НОХД 99/2017 27.04.2017г.

09:30

СТ.  ИВ. ИЗНУДВАНЕ
ХVI НОХД 316/2015 27.04.2017г.

10:00 часа

Н. Н.

Ю. Х.

А. Ч.

М. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 1707/2015 27.04.2017г.

10:00 часа

Ц.С.

С.С.

Т.Г.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НОХД 1935/2016 27.04.2017г.

10:00 часа

АЛ.  А.

АЛ. Ф.

АЛ. Я.

ТЕРОРИЗЪМ
IX НЧД 724/2017 27.04.2017г.

10:00 часа

КР. ИВ.

 

КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
VII НОХД 164/2016 27.04.2017г.

10:30 часа

Р.Х.

Т.Х.

Н.А.

М.Х.

А.Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII НОХД 1451/2015 27.04.2017г.

13:00 часа

И.В.

Г.Б.

Й.Д.

Ф.М.

В.Н.

С.М.

Л.Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX НОХД 849/2016г.

 

27.04.2017г

14:00 часа

В.Д. ИЗНУДВАНЕ /РЕКЕТ/ – ЧЛ.213А, ЧЛ.214 И ЧЛ.214А НК
XIV НОХД 1390/2016 27.04.2017г.

14:00 часа

В.К.

К.Й.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII НОХД 1745/2015 28.04.2017г.

09:00 часа

Х.В.

С.В.

Б.М.

Т.И.

З.Т.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 1316/2016 28.04.2017г.

09:00 часа

Г.С.

О.П.

Г.С.

И.Т.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
XVI НОХД 1400/2014 28.04.2017г.

09:30 часа

Г. И.

Г. Н.

Г. А.

А. Е.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

X НОХД 1428/2015 28.04.2017г.

10:30 часа

Н.Т.

Г.М.

И.Г.

Г.С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 918/2017 28.04.2017г.

14:00 часа

В. В.

И. В.

П. А.

М. В.

П. В.

Д. К.

А. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА