За съдебните репортери.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 18.05.2020 –22.05.2020г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
IV НОХД 618/2020 18.05.2020 г.

09.00 часа

А. Я.

Б. Х.

Г. Г.

Д. З.

Д. Т.

Е. Г.

К. И.

Н. П.

П. Д.

Р. Д.

Р. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VI НОХД 4469/2019 18.05.2020 г.

09:30 часа

Б. П.

Р. С.

Д. М.

А. Д.

П. М.

В. Н.

М. Б.

Т. М.

Р. Н.

И. И.

С. Н.

Д. Ф.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

882/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2020г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Б.

Х.А.

В.Г.

М.Д.

В.Д.

Д.А.

Г.Г.

Л.С.

Д.П.

Г.П.

С.К.

В.Х.

К.Е.

М.Р.

С.Д.

Ц.А.

Р.А.

К.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХX

 

НОХД

 

1965/2019

 

18.05.2020г.

10.00 часа

Л. Б. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

НОХД

 

4160/2019

 

18.05.2020г.

10.00 часа

Д. Р.

М. Ж.

Н. К.

Н. Т.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XXII НОХД 184/2020 18.05.2020г.

10.00 часа

В. С.

М.В.

П. В.

Б. А.

П. П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НОХД 1268/2017 18.05.2020г.

14:00 часа

И. И.

Д. И.

М. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

 

НОХД

 

 

2414/2019

 

 

18.05.2020г.

14.00 часа

 

Г. Д.

П. Д.

И. Д.

Х. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

906/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2020 г.

09.30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.

В. В.

И. А.

М.  К.

П. П.

 
 

 

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
II НОХД 1398/2014 19.05.2020г.

10:00 часа

О. М.

Г. И.

М. Г.

Н. П.

Е. С.

З. Т.

Т. Р.

Н. Д.

Е. Г.

Г. Е.

Е. С.

У. Ш.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 1853/2016 19.05.2020 г.

10.00 часа

П. П.

С.Г.

Л.Д.

А. С.

Р.М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VIII НОХД 3375/2016 19.05.2020 г.

10.00 часа

И. Д.

А. Б.

И. Ц.

И. Д.

М. П.

П. Ч.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XV

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

3318/2017

 

 

 

 

 

 

19.05.2020г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

Х. М.

Ф.Ч.

М. М.

В. Д.

Е.Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2020г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Д.

А. А.

Н.Н.

Г. Д.

Д.Д.

Г. В.

В.П.

А. П.

В.Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII НОХД 600/2015 19.05.2020г.

11:30 часа

С. С.

Т. Д.

П. Г.

А. М.

В. Д.

Д. Д.

Г. К.

Д. П.

К. И.

М. М.

С. У.

В. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

906/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2020 г.

09.30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В.

В. В.

И.А.

М.  К.

П. П.

 
 

 

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
ІІІ НОХД 1933/2016 20.05.2020г.

10.00 часа

М. Ф.

Х. Х.

ТЕРОРИЗЪМ

 

 

 

XII НОХД 3461/2016 20.05.2020г.

10.00 часа

М. М.

М. Т.

П. Т.

Ц.Г.

Н.Н.

К. Ч.

П. Ч.

В.Е.

П. П.

К. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

НОХД

 

2889/2019

 

20.05.2020г.

10.00 часа

В.Р.

Г. Г.

Д. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 4004/2019 20.05.2020г.

10:00 часа

Б. Л.

И. Н.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

963/2020

 

 

 

 

 

 

20.05.2020г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

А. М.

Б.П.

Г. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

XII НОХД 1314/2020 21.05.2020 г.

09.00 часа

М. Ю. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІІІ НОХД 1933/2016 21.05.2020г.

10.00 часа

М. Ф.

Х. Х.

ТЕРОРИЗЪМ

 

 

 

VІІ

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

2255/2018

 

 

 

 

 

21.05.2020г.

10:00 часа

Р. Ч. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
XIII НОХД 2966/2019 21.05.2020 г.

10.00 часа

И. Х. ЛИЧНО УКРИВАТЕЛСТВО
XV НОХД 3796/2019 21.05.2020г.

10:00 часа

А. М.

К. И.

В. Р.

С. К.

П. П.

И. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

ХІV НОХД 174/2020 21.05.2020г.

10:00 часа

П. Г. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 537/2017 21.05.2020 г.

11.00 часа

Ц. Ц.

Т. В.

П. А.

Е. И.

В. Г.

С. Х.

Ц.Д.

Ц.Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

НОХД

 

2099/2019

 

22.05.2020г.

10:00 часа

Н. Г.

П. С.

М. К.

Н. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XIV НОХД 2287/2019 22.05.2020г.

10.00 часа

К. К. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

 

XII

 

 

НОХД

 

4265/2019

 

22.05.2020г.

10:00 часа

М. Н.

В. В.

М.А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

X НОХД 13/2019 22.05.2020 г.

11.00 часа

 

М.Г.

М.Д.

И.Л.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХIV НОХД 570/2020 22.05.2020г.

14:00 часа

Д. Й.

И. А.

Д. К.

Г. Р.

А. А.

Г. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА