За съдебните репортери – 23-27.10.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА  23.10.2017 – 27.10.2017г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
II НОХД 1398/2014 23.10.2017г.

09:30 часа

Т. Т

О. М.

Г. И.

М. Г.

Н. П.

Е. С.

З. Т.

Т. Р.

Н. Д.

Е. Г.

Г. Е.

Е. С.

У. Ш.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 633/2015 23.10.2017г.

09:30 часа

А.П.

А.П.

К.Т.

М.Д.

Я.П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ ИЗНУДВАНЕ И РЕКЕТ
XIII

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

132/2015

 

 

 

 

 

 

23.10.2017г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

Р. К.

Г. П.

В. П.

Г. С.

Т. А.

С. Г.

П. И.

Р. П.

Г. Г.

Р. Р.

Я. Я.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

VII НОХД 1669/2015 23.10.2017г.

10:00 часа

П. В.

 

ИЗНУДВАНЕ /РЕКЕТ/ – ЧЛ.213А, ЧЛ.214 И ЧЛ.214А НК
XIV НОХД 1006/2016 23.10.2017

10:00 часа

М.А.

В.Я.

В.А.

И.И.

Х.Х.

Н.С.

Д.Г.

Ж.Б.

А.М.

Н.Р.

Д.П.

Е.М.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
IV НОХД 520/2017 23.10.2017г.

10:00 часа

АЛ. М.

К.  Д.

СТ. М.

Б.  Б.

ИВ. Н.

Б.  К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 2947/2017 23.10.2017г

10:00 часа

М.М.

СН.Р.

А.М.

ЗЛ.М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 617/2014 23.10.2017г.

11:00 часа

К.  П.

Л.  С.

М.  Д.

П.  М.

Д.  Д.

В.  Е.

П.  Е.

Г.  Л.

И.  Б.

А.  П.

К.  М.

К.  К.

А.  К.

В.  Х.

Р.  Б.

В.  И.

Б.  Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА.
ХVII НОХД 880/2015 23.10.2017г.

13:30 часа

А. П.

А. А.

Ц. Ц.

Н. М.

Б. К.

И. Н.

Д. Д.

В. Д.

Ц. Д.

М. И.

М. М.

М. Х.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X НОХД 2213/2017 23.10.2017г.

13:30 часа

А. П.

КР.Н.

Л. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НЧД 2963/2017 23.10.2017г.

14:00 часа

Д. Б. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
V НОХД 710/2014 23.10.2017г.

15:00 часа

П.  С.

Б.  Т.

Б.  И.

Б.  С.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ. 321А НК
VI НОХД 2158/2017 23.10.2017г.

16:00 часа

ИВ. Г.

Ч.  Г.

П.  Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVI НОХД 882/2015 24.10.2017г.

09:30 часа

С.Б.

Х.А.

В.Г.

М.Д.

В.Д.

Д.А.

Г.Г.

Л.С.

Д.П.

Г.П.

С.К.

В.Х.

К.Е.

М.Р.

С.Д.

Ц.А.

Р.А.

К.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 599/2016 24.10.2017г

10:00 часа

А.Д.

Д.С.

Д.Д.

Г.А.

Н.В.

С.М.

Г.Г.

Л.М.

С.С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
ХII

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

3461/2016

 

 

 

 

 

24.10.2017г.

10:00 часа

 

 

 

 

М. М.

М. Т.

П. Т.

Ц. Г.

Н. Н.

К. Ч.

П. Ч.

В. Е.

П. П.

К. М.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

1080/2017

 

 

 

 

 

 

24.10.2017г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

Р. Ч.

П. ИВ.

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

XVIII

 

 

НОХД

 

 

1362/2013

 

 

24.10.2017г.

10:30 часа

 

М. Б.

Б.  З.

ХР.Ч.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
XVII НОХД 1359/2017 24.10.2017г.

10:30 часа

Д. Д.

Н. ИВ.

КР.Б.

Ю. КР.

ГР.Д.

М. ТР.

КР.Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

3395/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10.2017г.

13:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

М. Г.

А. А.

А. Я.

Г. Б.

М. К.

М. С.

М. Г.

О. П.

П. Ц.

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

XVI НОХД 1458/2015 24.10.2017г.

13:30 часа

М.М.

Р.Д.

З.И.

К.И.

И.К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 310/2015 25.10.2017г.

10:00 часа

Й. Й.

И. С.

В. С.

П. С.

И. Й.

Й. Й.

Г. Г.

К. Т.

Н. Р.

А. Й.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ПРИДОБИВАНЕ И ДЪРЖАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

 

III

 

НОХД

 

114/2017

 

  1. 10.2017г.

10:00 часа

Б. К.

А. Щ.

Ц. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХII НОХД 1960/2017 25.10.2017г.

10:00 часа

К. В. ИЗНУДВАНЕ
XVII НОХД 1359/2017 25.10.2017г.

10:30 часа

Д. Д.

Н. ИВ.

КР.Б.

Ю. КР.

ГР.Д.

М. ТР.

КР.Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

X НОХД 1065/2015 25.10.2017г.

11:00 часа

Ц.М.

Б.П.

Б.Г.

Е.Н.

Ж.Н.

К.К.

Я.Я.

Я.Х.

Л.Р.

Я.Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XVIII

 

 

 

НОХД

 

 

 

2497/2017

 

 

 

25.10.2017г.

13:30 часа

 

 

Р. Д.

СТ.Д.

КР.Н.

Д. Д.

СТ.С.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 2575/2017 25.10.2017г.

13:30 часа

Б. А.

Е. Б.

С. З.

В. М.

Г. К.

Е. О.

В. В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 2157/2016 25.10.2017г.

14:00 часа

Г. В.

Б. Б.

Е. Д.

Г. Б.

А. А.

И. Т.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 646/2015 26.10.2017г.

09:00 часа

Е.М.

Л.Л.

Е.П.

М.Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI

 

 

НОХД

 

 

2519/2017

 

 

26.10.2017г.

09:30 часа

 

М. С.

Д. А.

Г. К.

ИЗНУДВАНЕ
XII НОХД 507/2015 26.10.2017г.

10:00 часа

Г.Г.

Д.Г.

Е.С.

И.Т.

К.М.

М.Д.

М.Т.

Т.С.

И.Л.

К.Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

 

НОХД

 

 

2284/2016

 

 

26.10.2017г.

10:00 часа

 

А. Д.

М. В.

С. А.

С. С.

Д. Д.

Д. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VI НОХД 2596/2017 26.10.2017г.

10:00 часа

П. Ч. НЕЗАКОННО ПРЕВЕЖДАНЕ ПРЕЗ ГРАНИЦА
XVIII

 

 

НОХД

 

 

3022/2016

 

 

26.10.2017г.

11:00 часа

 

С.  П.

В.  К.

Й. Х.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VIII

 

НОХД

 

721/2017

 

27.10.2017г.

09:30 часа

Л. ИВ.

 

ИЗНУДВАНЕ

 

III НОХД 917/2017 27.10.2017г.

09:30 часа

А. И.

М. Н.

И. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 2143/2017 27.10.2017г.

09:30 часа

Ш. А.

Т.  Д.

КР. Б.

ЦВ. Д.

ИВ. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 1090/2014 27.10.2017г.

 

10:00 часа

И.  Р.

Д.  К.

Г.  Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 1853/2016 27.10.2017г.

10:00 часа

П. П.

С. Г.

Л. Д.

А. С.

Р. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

2418/2017

 

 

 

 

 

27.10.2017г.

10:00 часа

В. К.

С. И.

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

X НОХД 1428/2015 27.10.2017г.

10:30 часа

Н. Т.

Г. М.

ИВ.Г.

Г. СТ.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 859/2017 27.10.2017г.

11:00 часа

А.А.

А.Д.

А.С.

Г.И.

К.М.

К.Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I

 

 

НОХД

 

 

2072/2017

 

 

27.10.2017г.

11:00 часа

 

С. К.

А. А.

С. З.

С. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ОТНЕМАНЕ НА ЧУЖДИ ДВИЖИМИ ВЕЩИ
XIV НЧД 2872/2017 27.10.2017г.

11:00 часа

Д. Г. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
XIV НЧД 2877/2017 27.10.2017г.

11:00 часа

Т. С. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
XIV НЧД 2878/2017 27.10.2017г.

11:00 часа

И. П. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
XIV НОХД 2925/2017 27.10.2017г.

11:30 часа

Ц. П. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX НОХД 2239/2017 27.10.2017г.

13:00 часа

И. О.

Е. М.

Д. Г.

К. Ц.

П. Д.

Д. Х.

А. Д.

Л. Н.

Д. Я.

Г. Б.

А. Б.

А. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 2518/2017 27.10.2017г.

13:00 часа

Т. Т.

Е. Т.

В. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 3375/2016 27.10.2017г.

14:00 часа

И. Д.

А. Б.

И. Ц.

И. Д.

М. П.

П. Ч.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 2588/2017 27.10.2017г.

15:00 часа

К. К.

С. А.

Г. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА