За съдебните репортери – 23.04 – 27.04.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 23.04.2018 – 27.04.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
V НОХД 503/2015 23.04.2018г.

10:00 часа

И. И.

С. Ж.

Е. И.

С. И.

Б. Т.

И. П.

Т. П.

Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
VII

 

 

 

НОХД

 

 

 

1669/2015

 

 

 

23.04.2018г.

10:00 часа

 

 

П. В. Рекет

 

III

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

3637/2016

 

 

 

 

23.04.2018г.

10:00 часа

 

 

 

Д. М.

И. М.

А. Д.

Ц. Р.

Р. Р.

С. Д.

С. В.

Ю. Н.

Н. Г.

И. В.

П. Т.

И. А.

М. Й.

В. Ш.

М. С.

М. М.

Б. А.

Т. Я.

Т. П.

Б. П.

В. Г.

Д. Н.

Б. Л.

П. Ч.

И. Т.

Г. К.

М. С.

Б. З.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 3152/2017 23.04.2018г.

10:00 часа

А. Р.

К. С.

П. К.

М. Т.

В. Б.

П. П.

М. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

XII

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

523/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

К. Б.

И. Б.

Д. З.

В. Г.

И. М.

И. С.

М. М.

П. Х.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

 

 

 

 

 

IX НОХД 3457/2016 23.04.2018г.

11:00 часа

А. П.

В. М.

Н. Н.

Ч. Н.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI НОХД 925/2018 23.04.2018г.

14:00 часа

А.З.

К.Г.

Н.Н.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
І НОХД 990/2018 23.04.2018г.

14:30 часа

Р. А. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
V НОХД 1137/2018 23.04.2018г.

15:00 часа

Е. О. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
XI

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

986/2018

 

 

 

 

23.04.2018г.

15:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

Д. В. Квалифицирани състави на изнудване

 

 

IV

 

 

 

НОХД

 

 

 

3816/2017

 

 

 

24.04.2018г.

13:30 часа

 

 

Ю.Т.

Х.С.

Н.М.

Г.А.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
ХII НОХД 811/2018 24.04.2018г.

09.30 часа

П. М. Квалифицирани състави на престъпление по служба

 

 

VI

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1542/2014

 

 

 

 

24.04.2018г.

10:00 часа

 

 

 

Д. Б.

Х.П.

Ц.К.

П. А.

К.Д.

Б.Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

 

 

XI

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2211/2017

 

 

 

 

24.04.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

З.Р.

Н.Е.

М.И.

К.Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

 

 

IV

 

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

2575/2017

 

 

 

 

24.04.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

Б. А.

Е. Б.

С. З.

В. М.

Г. К.

Е. О.

В. В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

 

 

VII

 

 

 

НОХД

 

 

 

918/2017

 

 

 

24.04.2018г.

14:00 часа

 

 

В. В.

И. В.

П. А.

М. В.

П. В.

Д. К.

А. Н.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

XIX

 

НОХД

 

848/2018

 

24.04.2018г.

14:00 часа

Р. Ч.

П. И.

ЦВЕТЕЛИН ХРИСТОВ ЦВЕТАНОВ

ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

СВЕТЛИН НИКОЛАЕВ СЕМКОВ

ХII НОХД 1050/2018 24.04.2018г.

15:00 часа

Ю. Д.

К.К.

С. Д.

У. В.

К. К.

О.М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII

 

НОХД

 

 

1997/2017

 

 

24.04.2018г.

15:30 часа

 

А. М.

И. Г.

Н. З.

С. Д.

Х. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

IV НОХД 52/2017 25.04.2018г.

09:30 часа

Ц.Ч.

М.Ч.

И.Т.

Д.К.

И.Т.

К. К.

 

С.Д.

В.Ф.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 1535/2017 25.04.2018г.

09:30 часа

Х.К.

К.Д.

И.С.

Квалифицирани състави на изнудване
XIII НОХД 899/2018 25.04.2018г.

09:30 часа

Р. О. Безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай
V НОХД 214/2013 25.04.2018г.

10:00 часа

Х.М.

П.Т.

М.М.

П.М.

Д.М.

А.С.

Д.К.

 

М.В.

О.К.

Л.Р.

С.Г.

П.Г.

Д.А.

 

И.И.

Б.С.

Т.Т.

К. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
III

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

292/2015

 

 

 

 

 

25.04.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

Р.С.

М.П.

Д.Г.

П.И.

 

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

 

 

IX НОХД 554/2015 25.04.2018г.

10:00 часа

Р.Б.

Д.Б.

М. К.

П.В.

И.И.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
I

 

НОХД

 

99/2017

 

25.04.2018г

10:00 часа

С. И. Квалифицирани състави на изнудване
XV

 

НОХД

 

813/2016

 

25.04.2018г.

10:30 часа

Д.Р.

М.Ж.

Н.К.

Н.Т.

 

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVII

 

 

 

НOXД

 

 

 

1359/2017

 

 

 

25.04.2018г.

11:00 часа

 

Д.Д.

Н.И.

К.Б.

Ю.К.

Г.Д.

М.Т.

К.Л.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XI НОХД 2550/2017 25.04.2018г.

13:30 часа

Д.В.

А.М.

С. К.

 

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVIII НОХД 2588/2017 25.04.2018г.

13:30 часа

К.К.

С.А.

Г. А.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIX НОХД 250/2018 25.04.2018г.

13:30 часа

И.Т.

Д.К.

Д. К.

 

Основен състав на престъпление по служба
VII

 

НОХД 2273/2017 25.04.2018г.

14:00 часа

П. М.

А.Г.

Ж. Г.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
IV НОХД 361/2018 26.04.2018г.

09:00 часа

Х. А. Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
XII

 

 

 

НОХД

 

 

 

3461/2016

 

 

 

26.04.2018г.

10:00 часа

 

 

М.М.

М.Т.

П. Т.

Ц.Г.

Н.Н.

К.Ч.

П.Ч.

В.Е.

П.П.

К. М.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VIII

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1358/2015

 

 

 

 

26.04.2018г.

11:00 часа

 

 

 

Г. И.

Д. П.

Н. В.

К. Г.

М. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
VII НОХД 3548/2016 26.04.2018г.

11:00 часа

И. С.

В. Д.

П. С.

Т. Г.

М. Т.

П. М.

Г. Р.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

XVII

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

489/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2018г.

13:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

В.В.

Р.А.

К.Р.

С.И.

Г.В.

П.Г.

Д.К.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

 

 

 

 

 

XI НОХД 531/2014 26.04.2018г.

13:30 часа

И.Д.

М. В.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XV НОХД 484/2018 26.04.2018г.

13:30 часа

А. М.

К. И.

В. Р.

С. К.

И. И.

П. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVIII НОХД 859/2017 26.04.2018г.

14:00 часа

А. А.

А. Д.

А. С.

Г. И.

К. М.

К. Н.

Производство по чл. 65 НПК – задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА
IV НОХД 598/2018 26.04.2018г.

16:00 часа

С. Г. Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК
V

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

617/2014

 

 

 

 

27.04.2018г.

09:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

К. П.

Л.С.

М. Д.

П. М.

Д. Д.

В. Е.

П. Е.

Г. Л.

И.Б.

К.Б.

А.П.

К.М.

К.К.

А.К.

В.Х.

Р.Б.

В.И.

Б.Б.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

IX

 

 

НОХД

 

 

 

2239/2017

 

 

 

27.04.2018г.

09:30 часа

 

 

И.О.

Е.М.

Д. Г.

К.Ц.

П.Д.

Д.Х.

А.Д.

Л.Н.

Д.Я.

Г.Б.

А.Б.

А. А.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
II НОХД 811/2018 27.04.2018г.

09.45 часа

Т. Т.

О. М.

Г. И.

М. Г.

Н.П.

Е.С.

З.Т.

Т.Р.

Н.Д.

Е.Г.

Г.Е.

Е.С.

У.Ш.

В. С.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

XIII

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

132/2015

 

 

 

 

27.04.2018г.

10:00 часа

 

 

 

Р. К.

Г.П.

В.П.

Г.С.

Т.А.

С.Г.

П.И.

Р.П.

Г.Г.

Р. Р.

Я.Я.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

 

 

XV

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

1064/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2018г.

11:00 часа

 

 

 

 

 

П.Т.

И. С.

К. Д.

П.П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1933/2016

 

 

 

 

27.04.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

М. Ф.

Х.Х.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тероризъм

 

 

I

 

 

 

 

НOХД

 

 

 

 

56/2017

 

 

 

 

27.04.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

И. С.

Я. К.

Н. Х.

П. П.

С. Н.

 

 

 

Образуване и ръководене на организирана престъпна група

 

 

 

XVIII

 

 

НОХД

 

 

 

2240/2017

 

 

 

27.04.2018г.

11:00 часа

 

 

В.Д.

П.Д.

Ю. Х.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група