За съдебните репортери – 22.10 – 26.10.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 22.10.2018 –26.10.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
ІV НОХД 2979/2016 22.10.2018г.

09:00 часа

Р.А.

В.А.

А.И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХII НОХД 811/2018 22.10.2018г.

09.30 часа

П. М. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

XVI

 

 

 

НОХД

 

 

 

2378/2018

 

 

 

22.10.2018г.

09:30 часа

 

 

Й. Н.

А. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1542/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Б.

Х. П.

Ц. К.

П.А.

К.Д.

Б.Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1997/2017

 

 

 

 

22.10.2018г.

10:00 часа

 

 

 

А. М.

И.Г.

Н.З.

С. Д.

Х.Г.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

Х

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

3616/2017

 

 

 

 

22.10.2018г.

11:00 часа

 

 

 

Г. К.

И. П.

Т. Б.

Д. К.

Г. И.

Р. П.

Ф. Ч.

С. Х.

Н. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XVI

 

 

НОХД

 

 

 

2281/2018

 

 

 

22.10.2018г.

11:00 часа

 

 

К. К.

М. Е.

С.Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

III НЧД 3421/2018 22.10.2018г.

13:00 часа

С. Х. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
ХVI НЧД 3318/2018 22.10.2018г

14:00 часа

М. К. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

VIII НЧД 3339/2018 22.10.2018г.

14:00 часа

Ц. Ц. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

XIX НОХД 2635/2018 22.10.2018г.

13:30 часа

А. Х.

Б. Ф.

Б. Ф.

В. К.

М. В.

П. К.

Х. В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

 

 

НОХД

 

 

 

3322/2018

 

 

 

22.10.2018г.

15:00 часа

 

 

М. Н. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ІХ НОХД 554/2015 23.10.2018

09.00 часа

Р.Б.

Д. Б.

М. К.

П. В.

И. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 2209/2017 23.10.2018 г.

09.30 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІІІ НОХД 3320/2017 23.10.2018

10.00 часа

И. К.

Д. Г.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
Х НОХД 362/2018 23.10.2018

10.00 часа

П. М.

А. О.

М. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

НОХД

 

3112/2018 23.10.2018г.

10:30 часа

 

Д. П.

Г. И.

К. Г.

Н. В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІII НЧД 3210/2018 23.10.2018г.

12:15 часа

С. М. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. К.

Г. П.

В.П.

Г. С.

Т. А.

С.Г.

П. И.

Р. П.

Г. Г.

Р. Р.

Я. Я.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІХ НОХД 3739/2017 23.10.2018г.

13:30 часа

Д. М.

М. М.

Н. Ц.

П. Б.

Х. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

ІV НОХД 3816/2017 24.10.2018г.

09:00 часа

Ю. Т.

Х. С.

Н. М.

Г. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 2209/2017 24.10.2018 г.

09.30 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1542/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Б.

Х. П.

Ц. К.

П. А.

К. Д.

Б. Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI

 

 

 

НОХД

 

 

 

1458/2015

 

 

 

24.10.2018г.

10:00 часа

 

 

М. М.

Р. Д.

З. И.

К. И.

И. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

Х

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

3616/2017

 

 

 

 

24.10.2018г.

11:00 часа

 

 

 

Г.К.

И. П.

Т. Б.

Д. К.

Г. И.

Р. П.

Ф. Ч.

С. Х.

Н. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

VII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

918/2017

 

 

 

 

24.10.2018г.

13:30 часа

 

 

 

В. В.

И. В.

П. А.

М. B.

П. В.

Д. К.

А. Н.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

VI НОХД 1535/2017 24.10.2018г.

13:30 часа

Х. К.

К. Д.

И. С.

 

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ

 

ХV НОХД 3165/2017 24.10.2018г.

13:30 часа

Д.С.

Г. П.

Н. К.

Н. П.

В. И.

Ц.А.

Ю. Ц.

Г. Г.

В.Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХІ НОХД 1349/2018 24.10.2018

13:30 часа

А. С.

С. Г.

С. Р.

Д. Г.

З. З.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІІ НОХД 1251/2015 24.10.2018

14.30 часа

О.  А.

Я. Я.

И. С.

П. М.

А. Т.

М. Я.

А. Х.

В.  П.

В. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 2209/2017 25.10.2018 г.

09.30 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 223/2018 25.10.2018г.

09:30 часа

М. В.

Ж. И.

Ю.Д.

Е. Б.

Е. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 1313/2018 25.10.2018г.

09:30 часа

А.А.

К.Я.

Н. Р.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІХ НОХД 1404/2015 25.10.2018г.

10.00 часа

В. М.

М. М.

И. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ НОХД 1853/2016 25.10.2018

10.00 часа

П.П.

С.Г.

Л. Д.

А. С.

Р. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1913/2016

 

 

 

 

25.10.2018г.

10:00 часа

 

 

 

Х. М.

П. Т.

В.  Р.

С. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

Х НОХД 977/2017 25.10.2018г.

11:00 часа

В. Н.

Т. Х.

С. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 2679/2016 25.10.2018г.

13:30 часа

С. С.

К. С.

С. Т.

Й. М.

С. С.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 1312/2018 25.10.2018

13:30 часа

Б. С.

К. Й.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV

 

НОХД

 

2617/2018 25.10.2018г.

14:00 часа

 

Д. И.

Б.П.

П. Д.

ПОДКУП

 

XII НОХД 3015/2018 26.10.2018г.

09:00 часа

Р. А.

Р. А.

А. Г.

С. И.

УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВОТО НА ПРЕСТЪПНА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ГРУПА
XVIII

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2240/2017

 

 

 

 

26.10.2018г.

10:00 часа

 

 

 

В. Д.

П. Д.

Ю. Х.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XII

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

523/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

К.  Б.

И.  Б.

Д.  З.

В.   Г.

И.  М.

И.  С.

М. М.

П.  Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НЧД 3344/2018 26.10.2018г.

10:00 часа

 

А. А. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
XVIIІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

965/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2018г.

10:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. А.

Б. А.

В. Ф.

Ф. Ф.

Д. Т.

Е. А.

Г. Й.

Г. Г.

Д. М.

Н. К.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 977/2017 26.10.2018г.

11:00 часа

В. Н.

Т. Х.

С. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IIІ НЧД 3321/2018 26.10.2018г.

13:30 часа

П. Н. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА