За съдебните репортери – 22.04.2019 – 25.04.2019г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 22.04.2019 –25.04.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XХII

 

 

НОХД

 

 

800/2019

 

 

22.04.2019г.

09:00 часа

 

В. Г.

К. М.

К. Н.

Х. Ф.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ХVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

882/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.2019г.

09:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Б.

Х.А.

В.Г.

М.Д.

В.Д.

Д.А.

Г.Г.

Л.С.

Д.П.

Г.П.

С.К.

В.Х.

К.Е.

М.Р.

С.Д.

Ц.А.

Р.А.

К.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

906/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.2019 г.

09.30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В.

В. В.

И. А.

М. К.

П. П.

 

 
 

 

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
XII

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

523/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.2019 г.

10.00 часа

 

 

 

 

 

 

К.  Б.

И.  Б.

Д.  З.

В.   Г.

И.  М.

И.  С.

М. М.

П.  Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIX НОХД 848/2018 22.04.2019г.

10:00 часа

Ц. Ц.

В. Н.

С. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VІІI НОХД 1358/2015 22.04.2019 г.

13.30 часа

Г. И.

Д. П.

Н. В.

К. Г.

М. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХVІІ НОХД 1423/2017 22.04.2019г.

13:30 часа

Е. С.

Г. Д.

Б. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 3816/2018 23.04.2019 г.

09.30 часа

Ю. Т.

Х. С.

Н. М.

Г. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI

 

 

НОХД

 

 

1313/2018

 

 

23.04.2019г.

10:00 часа

 

А. А.

К. Я.

Н. Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII НОХД 1418/2018 23.04.2019

10.00 часа

Й. Ш. БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ
III

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2846/2018

 

 

 

 

23.04.2019г.

10:30 часа

П. М. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

X

 

 

 

НОХД

 

 

 

1222/2019

 

 

 

23.04.2019г.

10:40 часа

 

 

Н. Б.

Б. К.

Л. И.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ХVI НОХД 600/2019 23.04.2019г.

11:00 часа

Г. В.

Д. М.

Ж. А.

Я. В.

И. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

523/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2019 г.

13.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

К.  Б.

И.  Б.

Д.  З.

В.   Г.

И.  М.

И.  С.

М. М.

П.  Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI НОХД 422/2018 23.04.2019г.

13:30 часа

М. К.

В. К.

М. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII

 

НОХД

 

1125/2018

 

23.04.2019г.

14:00 часа

Б. Б.

И. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1098/2019

 

 

 

 

23.04.2019 г.

14.30 часа

И. П.

С. С.

Д. Д.

Х.Я.

З. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XI

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

 

 

 

 

1435/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2019г.

16:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

А.В. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04.2019г.

09:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. С.

И. Й.

К. Д.

Г. Б.

Б. Й.

Д. Б.

В. С.

А. А.

К. С.

Б. А.

В. В.

В. И.

В. С.

И. У.

К. П.

П. С.

С. П.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II НОХД 1398/2014 24.04.2019г.

09:45 часа

Т. Т

О. М.

Г. И.

М. Г.

Н. П.

Е. С.

З. Т.

Т. Р.

Н. Д.

Е. Г.

Г. Е.

Е. С.

У. Ш.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

523/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04.2019 г.

10.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

К.  Б.

И.  Б.

Д.  З.

В.   Г.

И.  М.

И.  С.

М. М.

П.  Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХХ НОХД 1274/2019 24.04.2019 г.

10.00 часа

В. Р.

Г. Г.

Д. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

2374/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04.2019 г.

11.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

С. П.

А. Д.

А. А.

Г. Г.

В. С.

Р. Я.

Д.Г.

Г.Е.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04.2019г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. С.

Т. Д.

П. Г.

А. М.

В. Д.

Д. Д.

Г. К.

Д. П.

К. И.

М. М.

С. У.

В. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х НОХД 977/2017 24.04.2019 г.

13.30 часа

В.  Н.

Т.  Х.

С. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI НОХД 925/2018 24.04.2019г.

13:30 часа

А. З.

К. Г.

Н. Н.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 1124/2018 24.04.2019г.

15:00 часа

Я. Я.

П. Г.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
III НОХД

 

2595/2017

 

25.04.2019г.

09:30 часа

М. Ц.

И. Й.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIІ НОХД 507/2015 25.04.2019 г.

10.00 часа

Г. Г.

Д. Г.

Е. С.

И. Т.

К. М.

М. Д.

М. Т.

Т. С.

И. Л.

К. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

ХV НОХД 1195/2019 25.04.2019г.

10:00 часа

Е.А. ИЗНУДВАНЕ
Х

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

1147/2019

 

 

 

 

 

 

25.04.2019г.

10:30 часа

 

 

 

 

 

И. Т.

Ш. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ІХ НОХД 986/2019 25.04.2019г.

13.00 часа

И. Я.

Ю. Я.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА