За съдебните репортери

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 02.03.2020 – 06.03.2020г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

618/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03.2020г.

09:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Я.

Б. Х.

Г. Г.

Д. З.

Д. Т.

Е. Г.

К.И.

Н. П.

П. Д.

Р. Д.

Р. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II НОХД 3298/2017 02.03.2020 г.

10.30 часа

Б. К.

И. Т.

Г. И.

Т. С.

Р. Д.

Д. Н.

Д. П.

Н. И.

С. Н.

М. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

НОХД

 

4160/2019

 

04.03.2020г.

10.00 часа

Д. Р.

М. Ж.

Н. К.

Н. Т.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVIII

 

НОХД

 

597/2019

 

04.03.2020г.

10.30 часа

Л. Х. ИЗНУДВАНЕ
Х НОХД 537/2017 04.03.2020 г.

11.00 часа

Ц. Ц.

Т. В.

П. А.

Е. И.

В. Г.

С. Х.

Ц. Д.

Ц. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НОХД 3708/2019 04.03.2020г

14:00 часа

А. А.

С. С.

А. Х.

Р. П.

С. К.

П. В.

Г. Г.

Г. Г.

С. И.

В. К.

Г. В.

Д. М.

ИЗНУДВАНЕ

 

V

 

 

 

НОХД

 

 

 

4067/2019

 

 

 

04.03.2020г

14:00 часа

Г. А. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4015/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2020 г.

09.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. С.

М. К.

К.  Т.

К.  Д.

Н.  Т.

С. Е.

Т. Й.

М. П.

К. Й.

А. А.

М. М.

М. С.

Г. К.

К. К.

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX

 

 

 

НОХД

 

 

 

440/2019

 

 

 

05.03.2020г.

10:00 часа

 

 

Ж. М. ИЗНУДВАНЕ
III

 

 

НОХД

 

 

996/2019

 

 

05.03.2020 г.

10.00 часа

 

Р.   В.

 

 

ДЛЪЖНОСТНО ПРИСВОЯВАНЕ

 

 

XXI НОХД 418/2020 05.03.2020г.

10:00 часа

К. К.

В. В.

Р. Н.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XIV

 

НЧД

 

693/2020 05.03.2020г.

11:00 часа

 

П. Г. МОЛБА ЗА РЕАБИЛИТАЦИЯ

 

XI

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2283/2018

 

 

 

 

05.03.2020г.

13:30 часа

 

 

 

Н.  Ц. ИЗНУДВАНЕ

 

 

 

 

IX НОХД 2239/2017 06.03.2020г.

10:00 часа

И. О.

Д. Г.

К. Ц.

Д. Х.

Л. Н.

Д. Я.

А. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

НЧД

 

733/2020

 

06.03.2020г.

11:00 часа

Т. М. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
X НОХД 3491/2018 06.03.2020 г.

14.00 часа

Б. И.

И. И.

Е. И.

В. А.

Ц. Б.

УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВОТО НА ПРЕСТЪПНА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ГРУПА