За съдебните репортери – 21-25.05.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 21.05.2018 – 25.05.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
V НОХД 617/2014 21.05.2018г.

09:00 часа

К.  П.

Л.  С.

М.  Д.

П.  М.

Д.  Д.

В.  Е.

П.  Е.

Г.  Л.

И.  Б.

А.  П.

К.  М.

А.  К.

В.  Х.

Р.  Б.

В.  И.

Б.  Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 2595/2017 21.05.2018 г.

09:30 часа

М. Ц.

И. Й.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 361/2018 21.05.2018г.

09:30 часа

Х. А. БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
XV НОХД 1090/2014 21.05.2018г.

 

10:00 часа

И. Р.

Д. К.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. К.

Г. П.

В. П.

Г. С.

Т. А.

С. Г.

П. И.

Р. П.

Г. Г.

Р. Р.

Я. Я

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 599/2016 21.05.2018г

10:00 часа

А.Д.

Д.С.

Д.Д.

Г.А.

Н.В.

С.М.

Г.Г.

Л.М.

С.С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
ХІІ НОХД 3817/2017 21.05.2018 г.

10.00 часа

В. Т.

Т. С.

П. Н.

В. М.

В. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІХ НОХД 3739/2017 21.05.2018г.

13.30 часа

Д. М.

М. М.

Н. Ц.

П. Б.

Х. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XI НОХД 925/2018 21.05.2018г.

13:30 часа

А. З.

К. Г.

Н. Н.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
XVI

 

 

НОХД

 

 

1458/2015

 

 

21.05.2018г.

14:00 часа

 

М. М.

Р. Д.

З. И.

К. И.

И. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

IV НОХД 906/2018 22.05.2018г.

09:00 часа

В. В.

В. В.

И. А.

М. К.

П. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХII НОХД 811/2018 22.05.2018г.

09.30 часа

П. М. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

VI

 

 

НОХД

 

 

3900/2017

 

 

22.05.2018г.

10:00 часа

 

М. С.

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

XVIII НОХД 1709/2016 22.05.2018г.

11:00 часа

Б.  М.

И.  Д.

И.   Х.

ИЗНУДВАНЕ
ХV НОХД 1064/2015 22.05.2018г.

13:00 часа

П. Т.

И. С.

К. Д.

П. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХI НОХД 2005/2017 22.05.2018г.

13:30 часа

Х. Г. ИЗНУДВАНЕ
XVI

 

 

НОХД

 

 

1458/2015

 

 

22.05.2018г.

14:00 часа

 

М. М.

Р. Д.

З.  И.

К. И.

И. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VI

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

1143/2018

 

 

 

 

 

22.05.2018г.

15:00 часа

 

 

 

 

 

Л. Л. БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ

 

 

 

 

III НОХД 1240/2018 23.05.2018г.

10:00 часа

Р. В. БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
ХI НОХД 1277/2015 23.05.2018г.

13:30 часа

С. Т.

Д. Д.

В. Р.

К. Н.

Г. Г.

К.  Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

1144/2018

 

 

 

 

 

 

23.05.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

В. П.

И. П.

Ю.С.

А. А.

А. С.

М. М.

П. А.

Е. И.

В. Ч.

Н.Б.

П. К.

В. Н.

 

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 3469/2016 23.05.2017г.

14:00 часа

Й. С.

И.С.

Д. Г.

П. Т.

Д. Б.

Ф. М.

Р. Т.

Б. Я.

В. Д.

Б. Н.

Г. М.

Ж. У.

Т. П.

Р. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV

 

НОХД

 

2417/2017

 

23.05.2018г.

14:15 часа

К. Г.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV НОХД 3165/2017 25.05.2018г.

10:00 часа

Д. С.

Г. П.

Н. К.

Н. П.

В. И.

Ц. А.

Ю. Ц.

Г. Г.

В. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НOXД 3320/2017 25.05.2018г.

10.00 часа

И. К.

Д. Г.

ИЗНУДВАНЕ