За съдебните репортери – 20-24.11.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 20.11.2017 – 24.11.2017г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
ХVI НОХД 882/2015 20.11.2017г.

09:30 часа

С.Б.

Х.А.

В.Г.

М.Д.

В.Д.

Д.А.

Г.Г.

Л.С.

Д.П.

Г.П.

С.К.

В.Х.

К.Е.

М.Р.

С.Д.

Ц.А.

Р.А.

К.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVI НОХД 3396/2016 20.11.2017г.

09:30 часа

Н. ЦВ.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХII

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

3461/2016

 

 

 

 

 

20.11.2017г.

10:00 часа

 

 

 

 

М. М.

М. Т.

П. Т.

Ц. Г.

Н. Н.

К. Ч.

П. Ч.

В. Е.

П. П.

К. М.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

X НОХД 1975/2017 20.11.2017г.

10:30 часа

А.Г.

П. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XVII НОХД 1821/2016 20.11.2017г.

11:00 часа

Н.П.

В.И.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 859/2017 20.11.2017г.

11:00 часа

А. А.

А. Д.

А. С.

Г.  ИВ.

К.  М.

К.  Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 1655/2017 20.11.2017г.

14:00 часа

Х. Г. ИЗНУДВАНЕ
VII НЧД 3351/2017 20.11.2017г.

14:00 часа

К. С. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
I НЧД 3352/2017 20.11.2017г.

14:30 часа

Р.  М, ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
VII НОХД 6/2016 21.11.2017г.

10:00 часа

И. И.

Х. Г.

А. С.

С. Х.

Й. Й.

Б. Р.

Ф. А.

А. Х.

Г. А.

К. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

НОХД

 

114/2017

 

  1. 11.2017г.

10:00 часа

Б. К.

А. Щ.

Ц. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НОХД 1268/2017 21.11.2017г.

10:00 часа

И. И.

Д. И.

М. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 1423/2015 21.11.2017г.

11:00 часа

Д.Д.

М.Б.

П.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I

 

НОХД

 

2979/2016

 

 21.11.2017г.

13:30 часа

А. И.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1542/2014

 

 

 

 

22.11.2017г.

10:00 часа

 

 

 

Д. Б.

Х. П.

Ц. К.

П. А.

К. Д.

Б. Л.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

III

 

 

 

НОХД

 

 

 

167/2017

 

 

 

22.11.2017г.

10:00 часа

 

 

В.Т.

П.Н.

Т.С.

В.М.

В.Д.

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ХVII НОХД 2179/2016 22.11.2017г.

11:00 часа

Х. И.

 

ИЗНУДВАНЕ
IV НОХД 1423/2015 22.11.2017г.

11:00 часа

Д.Д.

М.Б.

П.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

2273/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11.2017г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

П. М.

А. Г.

Ж. Г.

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

XII НОХД 2457/2017 22.11.2017г.

14:00 часа

Д. А. ИЗНУДВАНЕ
II НЧД 3162/2017 22.11.2017г.

14:00 часа

Е. Т. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА

 

XVII НОХД 1821/2016 22.11.2017г.

15:00 часа

Н.П.

В.И.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

3386/2017

 

 

 

 

23.11.2017г.

09:15 часа

 

 

 

Н. С.

П. Б.

В. З.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 633/2015
  1. 11.2017г.

09:30 часа

А.П.

А.П.

К.Т.

М.Д.

Я.П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА С ЦЕЛ ИЗНУДВАНЕ И РЕКЕТ
ХVI

 

НОХД 2293/2016 23.11.2017г.

09:30 часа

Г.Х.

И.И.

А.К.

Е.Я.

И.К.

М.И.

М.Е.

Н. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VII НОХД 1669/2015 23.11.2017г.

10:00 часа

П. В.

 

ИЗНУДВАНЕ /РЕКЕТ/ – ЧЛ.213А, ЧЛ.214 И ЧЛ.214А НК
XIV НОХД 1390/2016 23.11.2017г.

10:00 часа

В.К.

К.Й.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII НОХД 880/2015 23.11.2017г.

13:00 часа

А. П.

А. А.

Ц. Ц.

Н. М.

Б. К.

И. Н.

Д. Д.

В. Д.

Ц. Д.

М. И.

М. М.

М. Х.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I НОХД 56/2017 23.11.2017г.

13:00 часа

ИВ. С.

ЯН. К.

Н.  Х.

П.  П.

СВ. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII

 

НОХД

 

1997/2017

 

23.11.2017г.

15:30 часа

А. М.

И. Г.

Н. З.

С. Д.

Х. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ОТНЕМАНЕ НА ЧУЖДИ ДВИЖИМИ ВЕЩИ
ХIII НОХД 2880/2017 23.11.2017г.

15:30 часа

П. И.

Я. А.

Д. И.

Н. Ш.

Е. П.

Е. П.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV

 

 

НОХД

 

 

1335/2014

 

 

24.11.2017г.

09:30 часа

 

Б.  В.

П.  А.

Н. Д.

К. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VI НОХД 2143/2017 24.11.2017г.

09:30 часа

Ш. А.

Т.  Д.

КР. Б.

ЦВ. Д.

ИВ. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

507/2015

 

 

 

 

24.11.2017г.

10:00 часа

 

 

 

Г.Г.

Д.Г.

Е.С.

И.Т.

К.М.

М.Д.

М.Т.

Т.С.

И.Л.

К.Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

IV НОХД 520/2017 24.11.2017г.

10:00 часа

АЛ. М.

К.  Д.

СТ. М.

Б.  Б.

ИВ. Н.

Б.  К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV НОХД 1810/2014 24.11.2017г.

11:00 часа

А. С.

Г. Р.

Д. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА