За съдебните репортери.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 17.02.2020 –21.02.2020г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
ХIІ НОХД 507/2015 17.02.2020 г.

09.30 часа

Г. Г.

Д. Г.

Е. С.

И. Т.

К. М.

М. Д.

М. Т.

Т. С.

И. Л.

К. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

ХV

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

3442/2019

 

 

 

 

 

 

 

17.02.2020г.

09:30 часа

 

 

 

 

 

 

И. И.

Т. Г.

Е. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

XVI НОХД 4517/2019 17.02.2020г.

09:30 часа

С. Ж.

Д. Д.

Д. Д.

Х. Я.

Ж.И.

П. Г.

Р. Т.

Т. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

IV

 

НОХД

 

4733/2019

 

17.02.2020г.

09:30 часа

А. Р.

П. М.

И. С.

СЪСТАВЯНЕ НА ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ
V

 

НОХД

 

710/2014

 

17.02.2020г.

10:00 часа

П.С.

Б.Т.

Б.И.

Б.С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

НОХД

 

2889/2019

 

17.02.2020г.

10.00 часа

В. Р.

Г. Г.

Д.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

3502/2019

 

 

 

 

 

17.02.2020г.

10:00 часа

 

 

 

 

И. Т.

А. К.

П. М.

Д. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХIХ НЧД 621/2020 17.02.2020г.

10:30 часа

С. М. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4015/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.02.2020 г.

09.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. С.

М. К.

К. Т.

K. Д.

Н. Т.

С. Е.

T. Й.

М. П.

К. Й.

А. А.

М. М.

M. С.

Г. К.

К. К.

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 2209/2017 18.02.2020 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1635/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.02.2020 г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. О.

А. Я.

П. Е.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

1830/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

18.02.2020г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

Т. С.

В. Р.

И. Е.

А. А.

В. Х.

А. Е.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

ХVII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

2224/2019

 

 

 

 

 

18.02.2020г.

10:00 часа

 

Г. Г.

Д.Р.

И. Т.

А. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

НОХД 2377/2019 18.02.2020 г.

10.00 часа

В. П.

Ю. Д.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
XXIII НОХД 4704/2019 18.02.2020г.

10:00 часа

В. А.

М. А.

П. С.

Е. К.

Р. К.

С. С.

В. А.

Ф. С.

Участие в ръководството на престъпна организация или група
X НОХД 4171/2018 18.02.2020 г.

11.00 часа

Б. М.

Г. А.

Н. П.

К. Г.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VI НОХД 3555/2018 18.02.2020г.

14:00 часа

Е. М.

М. Д.

К. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.02.2020г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. У.

В. М.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

НОХД

 

2414/2019

 

19.02.2020

09.00 часа

Г. Д.

П. Д.

И. Д.

Х. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII

 

 

 

НОХД

 

 

 

132/2015

 

 

 

19.02.2020г.

09:30 часа

 

Р. К.

Г. П.

В.П.

Г. С.

Т. А.

С.Г.

П. И.

Р. П.

Г. Г.

Р. Р.

Я. Я.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

554/2015

 

 

 

 

 

19.02.2020г.

10:00 часа

 

 

 

 

Р. Б.

Д. Б.

М.К.

П. В.

И. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

III

 

 

 

НОХД

 

 

 

1913/2016

 

 

 

19.02.2020г.

10:00 часа

 

 

Х. М.

П. Т.

В. Р.

С. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

VІІІ НОХД 2209/2017 19.02.2020 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 664/2018 19.02.2020 г.

10:00 часа

П. М.

А. П.

Л. Д.

Р. А.

Ю. Ц.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
VI НОХД 1221/2019 19.02.2020г.

10:00 часа

З. К.

В. М.

Н. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 3796/2019 19.02.2020г.

10:00 часа

А. М.

К. И.

В. Р.

С. К.

П. П.

И. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

ХVІІ НОХД 1497/2015 19.02.2020г.

11.00 часа

П. П.

С. М.

В. Х.

Л.М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII НОХД 562/2019 19.02.2020г

13:30 часа

Л. В.

И. Т.

Й. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XVII НОХД 1751/2019 19.02.2020г.

15.30 часа

М. Б.

Х. Т.

ИЗНУДВАНЕ

 

 

 

ХVІІ НОХД 1423/2017 19.02.2020г.

16:00 часа

Е. С.

Г. Д.

Б. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XХI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2069/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2020 г.

09.30 часа

Е. К. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII НОХД 184/2020 20.02.2020г.

09.30 часа

В. С.

М. В.

П. В.

Б. А.

П. П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 3461/2016 20.02.2020г.

10.00 часа

М.М.

М.Т.

П. Т.

Ц.Г.

Н.Н.

К. Т.

П.Ч.

В.Е.

П.П.

К.М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XXIII НОХД 1921/2019 20.02.2020г.

10:00 часа

В. М.

М.М.

Р. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VI НОХД 2151/2019 20.02.2020 г.

10.00 часа

С. Ч.

Д. Д.

П. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХX

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

3386/2019

 

 

 

 

 

20.02.2020г.

10:00 часа

 

 

 

 

И. Г.

Л. А.

С. В.

И. Е.

П. Б.

Е. Ц.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

XVІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

896/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2020г.

11:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

А. З. ПОДКУП

 

 

 

 

 

 

 

 

X НОХД 3731/2019 20.02.2020г.

11.00 часа

Б. Б.

Н. Д.

Т. Д.

К. С.

И. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ХXI

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

418/2020

 

 

 

 

 

20.02.2020г.

13:30 часа

 

 

 

 

К. К.

В. В.

Р. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4015/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2020 г.

09.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. С.

М. К.

К. Т.

K. Д.

Н. Т.

С. Е.

T. Й.

М. П.

К. Й.

А. А.

М. М.

M. С.

Г. К.

К. К.

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX

 

 

 

НОХД

 

 

 

440/2019

 

 

 

21.02.2020г.

09:30 часа

 

 

Ж. М. ИЗНУДВАНЕ
IІІ

 

 

 

НОХД

 

 

 

1796/2018

 

 

 

21.02.2020г.

10:00 часа

 

 

Г. Г.

Ц. Ф.

Б. Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XIX НОХД 1980/2019 21.02.2020 г.

10.00 часа

П. С. ИЗНУДВАНЕ
ХVIII

 

 

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

 

608/2020

 

 

 

 

 

21.02.2020г.

10:30 часа

 

 

 

 

А. И. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

Х НОХД 977/2017 21.02.2020 г.

11.00 часа

В. Н.

Т. Х.

С. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА