За съдебните репортери

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 03.02.2020 –07.02.2020г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
III НОХД 3637/2016 03.02.2020 г.

09.00 часа

Д. М.

И. М.

А. Д.

Ц. Р.

Р. Р.

С. Д.

С. В.

Ю. Н.

Н. Г.

И. В.

П. Т.

И. А.

М. Й.

В. Ш.

М. С.

М. М.

Б. А.

Т. Я.

Т. П.

Б. П.

В. Г.

Д. Н.

Б. Л.

П. Ч.

И. Т.

Г. К.

М. С.

Б. З.

Б. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XIV НОХД 3443/2019 03.02.2020 г.

09.30 часа

С. М.

Р. Й.

П. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VII НОХД 6/2016 03.02.2020 г.

10:00 часа

И. И.

Х. Г.

А. С.

С. Х.

Й. Й.

Б. Р.

Ф. А.

А. Х.

Г. А.

К. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X НОХД 3491/2018 03.02.2020 г.

10.00 часа

 

Б. И.

И. И.

Е. И.

В. А.

Ц. Б.

УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВОТО НА ПРЕСТЪПНА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ГРУПА

 

НОХД

 

2889/2019

 

03.02.2020г.

10.00 часа

В. Р.

Г. Г.

Д.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII НОХД 2966/2019 03.02.2020 г.

10.00 часа

И. Х. ЛИЧНО УКРИВАТЕЛСТВО
XV НОХД 322/2016 03.02.2020г.

10:00 часа

Д.  Ф.

Б.  Б.

Й.  Ч.

С.   С.

Н.   Н.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 1398/2014 03.02.2020г.

11:00 часа

О. М.

Г. И.

М. Г.

Н. П.

Е. С.

З. Т.

Т. Р.

Н. Д.

Е. Г.

Г. Е.

Е. С.

У. Ш.

В. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII

 

НОХД

 

4014/2019

 

03.02.2020г.

13.30 часа

В. Д.

И. М.

ИЗНУДВАНЕ
VI

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

335/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

03.02.2020г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

И. Г.

М. А.

УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВОТО НА ПРЕСТЪПНА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ГРУПА
IV НОХД 1749/2018 04.02.2020г.

09:30 часа

Б.Д.

М.К.

Т. С.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
XХI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2069/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.02.2020 г.

09.30 часа

Е. К. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII НОХД 3461/2016 04.02.2020г.

10.00 часа

М.М.

М.Т.

П. Т.

Ц.Г.

Н.Н.

К. Т.

П.Ч.

В.Е.

П.П.

К.М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VІІІ НОХД 2209/2017 04.02.2020 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVI НОХД 668/2018 04.02.2020 г.

10.00 часа

В. Б.

Е. И.

И. П.

А. П.

Г. М.

Н. П.

М. В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VI НОХД 2151/2019 04.02.2020 г.

10.00 часа

С. Ч.

Д. Д.

П. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XV НОХД 322/2016 04.02.2020г.

10:30 часа

Д.  Ф.

Б.  Б.

Й.  Ч.

С.   С.

Н.   Н.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XXIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.02.2020г.

10:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Х. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

XVI НОХД 3708/2019 04.02.2020г

11:00 часа

A. А.

С. С.

А. Х.

Р. П.

С. К.

П. В.

Г. Г.

Г. Г.

С. И.

В. К.

Г. В.

Д. М.

ИЗНУДВАНЕ

 

ХХІ НОХД 2534/2019 04.02.2020г.

13.30 часа

М. И.

А. Л.

Д. М.

М. М.

ДЛЪЖНОСТНО ПРИСВОЯВАНЕ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ

 

 

VІІ

 

 

НОХД

 

 

164/2016

 

 

04.02.2020г.

14:00 часа

 

Р. Х.

Т. Х.

Н. А.

М. Х.

А. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XXI

 

НОХД 1829/2019 04.02.2020г.

14:00 часа

К. П.

В. С.

В. А.

М. П.

С. Н.

В. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

IV НОХД 4674/2019 05.02.2020

09:00часа

Д.  Ю. УЧАСТИЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VІІІ НОХД 2209/2017 05.02.2020 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1635/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.2020 г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. О.

А. Я.

П. Е.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

2099/2019

 

05.02.2020г.

10:00 часа

Н. Г.

П. С.

М. К.

Н. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VI НОХД 4469/2019 05.02.2020 г.

10:00 часа

Б. П.

Р. С.

Д. М.

А. Д.

П. М.

В. Н.

М. Б.

Т. М.

Р. Н.

И. И.

С. Н.

Д. Ф.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XXIII НЧД 170/2020 05.02.2020 г.

10.00 часа

М. К. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
ХVІІІ НОХД 2497/2017 05.02.2020 г.

10.30 часа

Р. Д.

С. Д.

К. Н.

Д. Д.

С. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІ

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1821/2016

 

 

 

 

05.02.2020г.

13.00 часа

 

 

 

Н. П.

В. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XI

 

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

170/2020

 

 

 

 

05.02.2020г.

14:00 часа

 

 

 

С. П. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА

 

 

 

 

IV НОХД 3076/2018 06.02.2020г.

09:00 часа

С. Д.

И. П.

Р. Г.

Л. Е.

П. В.

Т. Т.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02.2020г.

09:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. С.

И. Й.

К. Д.

Г. Б.

Б. Й.

Д. Б.

В. С.

А. А.

К. С.

Б. А.

В. В.

В. И.

В. С.

И. У.

К. П.

П. С.

С. П.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х НОХД 1065/2015 06.02.2020г.

10:00 часа

 

 

 

Ц. М.

Б. Г.

Е. Н.

Ж.Н.

К. К.

Я. Я.

Я. Н.

Я. Х.

Л. Р.

КОНТРАБАНДА
ХVІІ НОХД 2519/2018 06.02.2020г.

11:00 часа

В. Х.

Н. И.

И. И.

К. Б.

Ю. К.

К. Л.

М.Т.

Д. Д.

Г. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII НОХД 1371/2016 06.02.2020г.

15:00 часа

М.   Й.

Г.   Р.

А. К.

К. Ч.

А. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

НОХД

 

2414/2019

 

07.02.2020

09.00 часа

Г. Д.

П. Д.

И. Д.

Х. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІІІ НОХД 3320/2017 07.02.2020 г.

09.30 часа

И. К.

Д. Г.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
VІІ НОХД 743/2019 07.02.2020г.

10:00 часа

Е. О.

А. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 1073/2019 07.02.2020г.

10:00 часа

Р. Р.

П. Ц.

Х. Й.

УЧАСТИЕ В  ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХVІІ

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1821/2016

 

 

 

 

07.02.2020г.

13.00 часа

 

 

 

Н. П.

В. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

ХVI НОХД 600/2019 07.02.2020г.

11:00 часа

Г. В.

Д. М.

Ж. А.

Я. В.

И.Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

 

НОХД

 

4265/2019

 

07.02.2020г.

12:00 часа

М. Н.

В. В.

М. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

ХIX НОХД 3898/2019 07.02.2020г.

14:00 часа

С. М. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА