За съдебните репортери – 18 -22.06.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 18.06.2018 – 22.06.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
НОХД 2143/2017 18.06.2018г.

09:30 часа

Ш. А.

Т.  Д.

К. Б.

Ц. Д.

И. Т.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

 

 

НОХД

 

 

 

3816/2017

 

 

 

  1. 06.2018г.

09:30 часа

 

 

Ю. Т.

Х. С.

Н. М.

Г. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XVIII НОХД 2588/2017 18.06.2018г.

10:00 часа

К.  К.

С. А.

Г. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 664/2018 18.06.2018г.

10:00 часа

П. М.

A. П.

Л. Д.

Р. А.

Ю. Ц.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
ХIX

 

НОХД 668/2018 18.06.2018г.

10:00 часа

В. Б.

Е. И.

И. П.

А. П.

Г. М.

Н. П.

М. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

III НЧД 1747/2018 18.06.2018г.

12:30 часа

М. Б.

Л. С.

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
ХІІ НОХД 3817/2017 18.06.2018 г.

13.00 часа

В. Т.

T. С.

П. Н.

В. М.

В. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI

 

 

 

НЧД

 

 

 

1746/2018

 

 

 

18.06.2018г.

13:00 часа

 

 

С. Е. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
XV НОХД 322/2016 18.06.2018г.

13:30 часа

Д.   Ф.

Б.  Б.

Й.  Ч.

С.  С.

Н.  Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2211/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З. Е.

Р.Е.

Р. И.

К. Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХVIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1558/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. П.

Д. Т.

Г. Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
XI

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

1718/2018

 

 

 

 

 

 

 

18.06.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

И. С.

А. В.

К. Д.

М. В.

Т. Т.

А. Ю.

Б. В.

М. Ю.

Ц. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

II НОХД 1745/2018 18.06.2018г.

14:50 часа

М. М. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
НОХД 2159/2017 19.06.2018г

09:30 часа

Д. Д.

С. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV

 

 

 

НОХД

 

 

 

3318/2017

 

 

 

19.06.2018г.

09:30 часа

 

 

Х. М.

Ф. Ч.

М. М.

В. Д.

Е. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XIII

 

 

НОХД

 

 

3590/2017

 

 

19.06.2018г.

09:30 часа

 

А. Л.

В. Д.

Е. М.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХІІ НОХД 3817/2017 19.06.2018 г.

09:30 часа

В. Т.

Т. С.

П. Н.

В. М.

В. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

 

 

НОХД

 

 

 

1913/2016

 

 

 

19.06.2018г.

10:00 часа

 

 

Х. М.

П. Т.

В. Р.

С. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ХI

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

422/2018

 

 

 

 

 

19.06.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

М. К.

В.K.

М. К.

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 1351/2018 19.06.2018г.

13:30 часа

А. С.

Е. О.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1418/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2018г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Й. Ш.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХIII

 

 

НОХД

 

 

1716/2018

 

 

20.06.2018г.

09:15 часа

 

С. Ж. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХV НОХД 633/2015 20.06.2018 г.

09.30 часа

А. П.

А. П.

К. Т.

М. Д.

Я. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

523/2018

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

К. Б.

И. Б.

Д. З.

В. Г.

И.M.

И. С.

М. М.

П. Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 1215/2018 20.06.2018г.

10:30 часа

Е. К. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

3616/2017

 

 

 

 

20.06.2018г.

11:00 часа

 

 

 

Г. К.

И. П.

Т. Б.

Д. К.

Г. И.

Р. П.

Ф. Ч.

С. Х.

Н. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

ХVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2018г.

11:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К. К.

М. Е.

С. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1349/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. С.

С. Г.

С. Р.

Д. Г.

З. З.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX

 

 

НОХД

 

 

848/2018

 

 

20.06.2018г.

14:00 часа

 

Ц.Ц.

В.Н.

С.С.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX НОХД 1251/2015 20.06.2018г.

15:00 часа

О.  А.

Я. Я.

И. С.

П. М.

А. Т.

М. Я.

А. Х.

В.  П.

В. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

3816/2017

 

 

 

 

21.06.2018г.

09:30 часа

 

 

 

Ю. Т.

Х. С.

Н. М.

Г. А.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

ХV НОХД 1064/2015 21.06.2018г.

10:00 часа

П. Т.

И. С.

К.  Д.

П. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1997/2017

 

 

 

 

21.06.2018г.

10:00 часа

 

 

 

А. М.

И. Г.

Н. З.

С. Д.

Х. Г.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

IX НОХД 3457/2016 21.06.2018г.

11:00 часа

А. П.

В. М.

Н. Н.

Ч. Н.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

802/2017

 

 

 

 

 

21.06.2018г.

11:00 часа

 

 

 

 

К. К.

М. В.

Г. В.

М. К.

К. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 1428/2015 21.06.2018г.

13:30 часа

Н. Т.

Г.М.

И. Г.

Г. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI

 

 

 

НOXД

 

 

 

1894/2017

 

 

 

21.06.2018г.

 

13:30 часа

 

Г. С.

Г. С.

Г. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIII НОХД 2880/2017 22.06.2018г.

09:30 часа

П. И.

Я. А.

Д. И.

Н. Ш.

Е. П.

Е. П.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 361/2018 22.06.2018г.

09:30 часа

Х. А. БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
ХII НОХД 811/2018 22.06.2018г.

09.30 часа

П. М. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

 

 

 

Х НОХД 1065/2015 22.06.2018г.

10:00 часа

Ц. М.

Б. П.

Б. Г.

Е. Н.

Ж. Н.

К. К.

Я. Я.

Я. Н.

Я. Х.

Л. Р.

КОНТРАБАНДА
XV НОХД 322/2016 22.06.2018г.

13:30 часа

Д.   Ф.

Б.  Б.

Й.  Ч.

С.  С.

Н.  Н.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА