За съдебните репортери – 18.02.2019 – 22.02.2019г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 18.02.2019 – 22.02.2019г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XVI

 

 

НОХД

 

 

1458/2015

 

 

18.02.2019г.

10:00 часа

 

М. М.

Р. Д.

З. И.

К. И.

И. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XII НОХД 3074/2018Г 18.02.2019г.

10:00 часа

Р. Ж. Престъпление по служба – чл.283 НК
XVIII НОХД 2588/2017 18.02.2019г.

11:00 часа

К. К.

С. А.

Г. А.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 664/2018 18.02.2019г.

13:00 часа

П. М.

А. П.

Л. Д.

Р. А.

Ю. Ц.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
XVII НЧД 655/2019 18.02.2019г.

13:00 часа

Я. М. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

XXII

 

НЧД

 

657/2019 18.02.2019г.

13:00 часа

 

В. И. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

ХI НОХД 1277/2015 18.02.2019г.

13:30 часа

С. Т.

Д. Д.

В. Р.

К. Н.

Г. Г.

К.  Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІ НОХД 1423/2017 18.02.2019г.

13:30 часа

Е. С.

Г. Д.

Б. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV

 

НОХД

 

2617/2018

 

18.02.2019 г.

13.30 часа

Д. И.

Б. П.

П. Д.

ПОДКУП

 

IV НОХД 3816/2018 18.02.2019 г.

14.30 часа

Ю. Т.

Х. С.

Н. М.

Г. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХI

 

 

 

НЧД

 

 

 

656/2019

 

 

 

18.02.2019 г.

15.00 часа

 

 

А. Д.

 

 

 

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

VI

 

 

 

НОХД

 

 

 

3555/2018

 

 

 

  1. 02.2019г.

09:30 часа

 

 

Е. М.

М. Д.

К. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ХVІІ НОХД 418/2018 19.02.2019

10.00 часа

А. С.

Т. С.

Г. К.

Д. М.

И. П.

Р. И.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V

 

 

 

НОХД

 

 

 

2137/2018

 

 

 

19.02.2019

10.00 часа

 

 

В. Р. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

VІІ

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

2255/2018

 

 

 

 

 

19.02.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

Р. Ч. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
XI НОХД 531/2014 19.02.2019г.

11:00 часа

И. Д.

М. В.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 1894/2017 19.02.2019г.

13:30 часа

Г. С.

Г. С.

Г. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

896/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2019г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

А. З.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДКУП

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII НЧД 561/2019 19.02.2019 г.

13.30 часа

А. С. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
III НОХД 601/2019 19.02.2019 г.

14.00 часа

И. К.

Н.С.

К. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХVІІ НОХД 1497/2015 20.02.2019г.

10.00 часа

П. П.

С.М.

В. Х.

Л.М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XII

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

523/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2019 г.

10.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

К.  Б.

И.  Б.

Д.  З.

В.   Г.

И.  М.

И.  С.

М. М.

П.  Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 2844/2018 20.02.2019 г.

10.00 часа

М. И. ИЗНУДВАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

 

 

 

 

455/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2019 г.

10.30 часа

 

 

 

 

 

 

 

В. В. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
XXII

 

НЧД

 

595/2019 20.02.2019 г.

13.00 часа

И. Б.

Г. М.

В. Й.

ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

ХІ НОХД 2679/2016 20.02.2019г.

14:00 часа

С. С.

С. Т.

К. С.

Й. М.

С. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII НОХД 2867/2018 20.02.2019г.

14:00 часа

Б. М. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XVIII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1997/2017

 

 

 

 

20.02.2019г.

14:30 часа

 

 

 

А. М.

И.Г.

Н.З.

С. Д.

Х.Г.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XVII НОХД 1371/2016 20.02.2019г.

15:00 часа

М. Й.

Г.  Р.

А. К.

К. Ч.

А. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

2612/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2019г.

09:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

И. С.

А. В.

К. Д.

М. В.

Т. Т.

А. Ю.

Б. В.

М. Ю.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ НОХД 739/2014 21.02.2019г.

 

10:00 часа

К. Т.

М.В.

В. Б.

Г. Б.

И. А.

Г. К.

Н. С.

К. К.

Д. П.

И. К.

Е. И.

Г. З.

А.С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1913/2016

 

 

 

 

21.02.2019г.

10:00 часа

 

 

 

Х. М.

П. Т.

В. Р.

С.А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

ХIII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2880/2017

 

 

 

 

21.02.2019г.

10:00 часа

 

 

 

П. И.

Я. А.

Д. И.

Н. Ш.

Е. П.

Е. П.

Г. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

3318/2017

 

 

 

 

 

 

21.02.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

Х. М.

Ф. Ч.

М.М.

В. Д.

Е. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

XII

 

 

НОХД

 

 

267/2019

 

 

21.02.2019 г.

10.00 часа

 

М.С. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ.108 НК

 

 

XVIII

 

 

НОХД

 

1312/2018

 

21.02.2018г.

10:30 часа

Б. С.

К. Й.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІІ

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1821/2016

 

 

 

 

21.02.2019г.

13.30 часа

 

 

 

Н.П.

В.И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3616/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2019г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. К.

И. П.

Т. Б.

Д. К.

Г. И.

Р. П.

Ф. Ч.

С. Х.

Н. С.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

2612/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02.2019г.

09:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

И. С.

А. В.

К. Д.

М. В.

Т. Т.

А. Ю.

Б. В.

М. Ю.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХII

 

НОХД

 

4353/2018

 

22.02.2019г.

09.30 часа

Д. К.

С.С.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

988/2015

 

 

 

 

 

 

 

22.02.2019г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

Н. М.

Н. Д.

А. Я.

Г. Т.

И. П.

С. К.

С. Д.

Н. М.

А. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

XIV

 

 

 

НОХД

 

 

 

2617/2018

 

 

 

22.02.2019 г.

13.30 часа

 

 

Д.И.

Б.П.

П. Д.

ПОДКУП

 

 

 

VI

 

 

НОХД

 

2689/2018

 

22.02.2019г.

10:00 часа

К. К.

Б.Д.

С.А.

Н. М.

П. Г.

Г.К.

Г.Т.

Д. Ю.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

2284/2016

 

 

 

 

 

22.02.2019г.

10:30 часа

 

 

 

 

А. Д.

М. В.

С. А.

С. С.

Д. Д.

Д. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

XVIII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2240/2017

 

 

 

 

22.02.2019г.

11:00 часа

 

 

 

В. Д.

П.Д.

Ю.Х.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XVI

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

2374/2018

 

 

 

 

 

 

22.02.2019 г.

11.00 часа

 

 

 

 

 

 

С. П.

А. Д.

А. А.

Г. Г.

В. С.

Р. Я.

Д.Г.

Г.Е.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

IІІ

 

 

 

НОХД

 

 

 

1796/2018

 

 

 

22.02.2019г.

11:30 часа

 

 

Г. Г.

Ц.Ф.

Б. Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02.2019г.

15:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. С.

И. Й.

К. Д.

Г. Б.

Б. Й.

Д. Б.

В. С.

А. А.

К. С.

Б. А.

В. В.

В. И.

В. С.

И. У.

К. П.

П. С.

С. П.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА