За съдебните репортери

Производства по чл. 65 НПК – молби за изменение на мерки за неотклонение, постъпили в СНС след пуснатия седмичен график на съдебни заседания:

Вид дело Номер на дело Час на съдебно заседание Обвиняеми лица
 

30.01.2020г

 

     
НЧД 273/2020 10:00 часа А. П.
НЧД 272/2020 10:30 часа Н. Х.
НЧД 271/2020 13:00 часа И. Б.
НЧД 307/2020 14:00 часа Г. В.
 

31.01.2020г

 

     
НЧД 334/2020 11:00 часа И.В.