За съдебните репортери – 17.09-21.09.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 17.09.2018 – 21.09.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
IV НОХД 1749/2018 17.09.2018г.

09:30 часа

Б.  Д.

М.  К.

Т.  С.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
VII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

164/2016

 

 

 

 

17.09.2018г.

10:00 часа

 

 

 

Р. Х.

Т. Х.

Н.  А.

М. Х.

А.  Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

ІІІ НОХД 114/2017 17.09.2018

10.00 часа

Б. К.

А. Щ.

Ц. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 859/2017 17.09.2018г.

10:00 часа

А. А.

А. Д.

А. С.

Г. И.

К. М.

К. Н.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

I

 

НОХД

 

99/2017

 

17.09.2018г

13:30 часа

С. И. ИЗНУДВАНЕ
ХVІІІ НОХД 3885/2017 17.09.2018г.

14:00 часа

Л. С.

В. К.

М.Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VІІІ НОХД 2209/2017 18.09.2018 г.

09.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К,

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІV НОХД 361/2018 18.09.2018г.

09:30 часа

Х. А. БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ОСОБЕНО ТЕЖЪК СЛУЧАЙ
ІІІ НОХД 114/2017 18.09.2018

10.00 часа

Б. К.

А. Щ.

Ц. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

523/2018

 

 

 

 

 

 

 

18.09.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

К.  Б.

И.  Б.

Д.  З.

В.   Г.

И.  М.

И.  С.

М. М.

П.  Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIV НОХД 1594/2018 18.09.2018г.

10.00 часа

Х. Ш. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХVІІ НОХД 1125/2018 18.09.2018

11.00 часа

Б. Б.

И. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІХ НОХД 3739/2017 18.09.2018г.

13:00 часа

Д. М.

М. М.

Н. Ц.

П. Б.

Х. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

ХI НОХД 1124/2017 18.09.2018г.

13:00 часа

Р. Д. ИЗНУДВАНЕ
XVIII

 

 

 

НОХД

 

 

 

1997/2017

 

 

 

18.09.2018г.

14:00 часа

 

 

А. М.

И. Г.

Н. З.

С. Д.

Х. Г.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХIX НОХД 668/2018 18.09.2018г.

14:00 часа

В. Б.

Е. И.

И. П.

А. П.

Г. М.

Н. П.

М. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 1313/2018 18.09.2018г.

14:00 часа

А. А.

К. Я.

Н. Р.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV НОХД 2615/2018 18.09.2018

14.00 часа

С. Г.

Г. Г.

Х. А.

И. Й.

З. Н.

Г. Г.

Г. Х.

И. П.

В. М.

Б. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 2925/2017 18.09.2018г.

14:30 часа

Ц. П. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХI НОХД 2845/2018 18.09.2018г.

15:00 часа

Ф. Ф. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XVIІ

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

418/2018

 

 

 

 

18.09.2018г.

15:30 часа

 

 

 

А. С.

Т. С.

Г. К.

Д. М.

И. П.

Р. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

VІІІ НОХД 2209/2017 19.09.2018 г.

09.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К,

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 2619/2018 19.09.2018г.

09:00 часа

Д. А. УЧАСТИЕ В  ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 2628/2018 19.09.2018г.

09:00 часа

В. А.

О. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 3637/2016 19.09.2018г.

09:30 часа

Д. М.

И. М.

А. Д.

Ц. Р.

Р. Р.

С. Д.

С. В.

Ю. Н.

Н. Г.

И. В.

П. Т.

И. А.

М. Й.

В. Ш.

М. С.

М. М.

Б. А.

Т. Я.

Т. П.

Б. П.

В. Г.

Д. Н.

Б. Л.

П. Ч.

И. Т.

Г. К.

М. С.

Б. З.

Б. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVI НОХД 3383/2017 19.09.2018г.

09:30 часа

Д. М.

Г. А.

П. Я.

В. В.

Г. Д.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІ НОХД 739/2014 19.09.2018г.

 

10:00 часа

К. Т.

М.В.

В. Б.

Г. Б.

И. А.

Г. К.

Н. С.

К. К.

Д. П.

И. К.

Е. И.

Г. З.

А.С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІХ

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

157/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

С. Р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЕН СЪСТАВ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
XVIII

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2240/2017

 

 

 

 

19.09.2018г.

10:30 часа

 

 

 

В. Д.

П. Х.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

IX НОХД 3457/2016 19.09.2018г.

11:00 часа

А. П.

В. М.

Н. Н.

Ч. Н.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XVII НОХД 2519/2018 19.09.2018

11.00 часа

В. Х.

Н. И.

И. И.

К. Б.

Ю. К.

К. Л.

М.Т.

Д. Д.

Г. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

918/2017

 

 

 

 

19.09.2018г.

13:00 часа

 

 

 

В. В.

И.В.

П.А.

М.В.

П. В.

Д. К.

А. Н.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

I НОХД 1126/2014 19.09.2018г.

13:30 часа

П. Г.

Е.Х.

К.К.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVІІ НОХД 1497/2015 19.09.2018г.

13.30 часа

П. П.

С. М.

В. Х.

Л. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

VII НОХД 3548/2016 19.09.2018г.

13:30 часа

И. С.

В. Д.

П. С.

Т.  Г.

М. Т.

П. М.

Г. Р.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ХI

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

422/2018

 

 

 

 

 

 

19.09.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

М. К.

В. К.

М. К.

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІІІ НОХД 1350/2018 19.09.2018

13.30 часа

Б.П.

Н.С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2638/2018

 

 

 

 

19.09.2018г.

15:30 часа

 

 

 

К.Д. ИЗНУДВАНЕ

 

VІІІ НОХД 2209/2017 20.09.2018 г.

09.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К,

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIІ НОХД 507/2015 20.09.2018г.

10:00 часа

Г. Г.

Д.Г.

Е. С.

И. Т.

К.М.

М.Д.

М.Т.

Т.С.

И. Л.

К.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

ІV НОХД 3395/2016 20.09.2018

10.00 часа

М.Г.

А.А.

А. Я.

Г.Б.

М.К.

М.С.

М.Г.

О.П.

П. Ц.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 322/2016 20.09.2018г.

11:00 часа

Д.   Ф.

Б.  Б.

Й. Ч.

С.С.

Н.  Н.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НOXД 925/2018 20.09.2018г.

14.00 часа

А.З.

К.Г.

Н.Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХV НОХД 3165/2017 21.09.2018г.

09:30 часа

Д.С.

Г. П.

Н. К.

Н. П.

В. И.

Ц.А.

Ю. Ц.

Г. Г.

В.Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

ІV НОХД 3816/2017 21.09.2018г.

09:30 часа

Ю. Т.

Х. С.

Н.М.

Г.А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIІ НОХД 507/2015 21.09.2018г.

10:00 часа

Г. Г.

Д.Г.

Е. С.

И. Т.

К.М.

М.Д.

М.Т.

Т.С.

И. Л.

К.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

VІІ НОХД 1853/2016 21.09.2018

10.00 часа

П.П.

С.Г.

Л. Д.

А. С.

Р. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2239/2017

 

 

 

 

21.09.2018г.

10:00 часа

 

 

 

И.О.

Е.М.

Д.Г.

К.Ц.

П.Д.

Д. Х.

А.Д.

Л. Н.

Д. Я.

Г. Б.

А.Б.

А. А.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІІІ НОХД 3320/2017 21.09.2018

10.00 часа

И. К.

Д. Г.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
XI НОХД 531/2014 21.09.2018г.

11:00 часа

И. Д.

М. В.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІХ

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

1321/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

21.09.2018г.

13:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

Г. Ц.

К. Н.

М. Ч.

Р. Н.

Й. Д.
 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 503/2015 21.09.2018г.

14:00 часа

И. И.

С. Ж.

Е. И.

С. И.

Б. Т.

И. П.

Т. П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА