За съдебните репортери

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 27.01.2020 –31.01.2020г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XV

 

НОХД

 

1747/2019

 

27.01.2020г.

10.00 часа

А. Ш.

И. Г.

К. Ш.

М. Х.

М. А.

Н. Р.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

3502/2019

 

 

 

 

 

27.01.2020г.

10:00 часа

 

 

 

 

И. Т.

А. К.

П. М.

Д. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XVIII НОХД 1479/2019 27.01.2020г.

10:30 часа

Д. А.

В. Ч.

М. П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

896/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2020г.

11:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

А. З. ПОДКУП

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1147/2019

 

 

 

 

27.01.2020 г.

11.00 часа

И. Т.

Ш. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

III

 

 

НОХД

 

 

3679/2018

 

 

27.01.2020г.

12:00 часа

Л. Я.

Г. П.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
ІХ НОХД 986/2019 27.01.2020г.

13.00 часа

И. Я.

Ю. Я.

В.С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

VІІ НОХД 739/2014 27.01.2020г.

13:30 часа

К. Т.

М. В.

В. Б.

Г. Б.

И. А.

Г. К.

Н. С.

К. К.

Д. П.

И. К.

Е. И.

Г. З.

А. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

56/2017

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2020г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

И. С.

Я. К.

Н. Х.

П. П.

С. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

ХІ НОХД 1894/2017 27.01.2020г.

13:30 часа

Г. С.

Г. С.

Г. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

 

 

 

 

214/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.2020г.

09:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

Я. Я. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

ХХI НОХД 2869/2019 28.01.2020 г.

09.30 часа

К. Г. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VІІІ НОХД 2209/2017 28.01.2020 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XXIII НОХД 1921/2019 28.01.2020г.

10:00 часа

В. М.

М. М.

Р. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XVI НОХД 3618/2019 28.01.2020 г.

10.00 часа

Т. Н.

Л. К.

Й. Ч.

В. В.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X НОХД 13/2019 28.01.2020 г.

11.00 часа

 

М. Г.

М. Д.

И.Л.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

I НОХД 1126/2014 28.01.2020г.

13:00 часа

П. Г.

Е. Х.

К. К.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

2413/2019

 

 

 

 

 

 

28.01.2020г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

Н. К.

Д. П.

С. С.

П. С.

К. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.2020г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. С.

И. Й.

К. Д.

Г. Б.

Б. Й.

Д. Б.

В. С.

А. А.

К. С.

Б. А.

В. В.

В. И.

В. С.

И. У.

К. П.

П. С.

С. П.

С. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХIІ НОХД 507/2015 29.01.2020 г.

09.30 часа

Г. Г.

Д. Г.

Е. С.

И. Т.

К. М.

М. Д.

М. Т.

Т. С.

И. Л.

К. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ НОХД 2209/2017 29.01.2020 г.

10.00 часа

Ц. В.

А. П.

И. З.

Г. Х.

Г. З.

Е. С.

Е. И.

Р. С.

С. Г.

С. С.

М. Г.

К. Х.

М. П.

М. Д.

Б. К.

Ц. Г.

Р. С.

С. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 2675/2018 29.01.2020 г.

10.00 часа

С. Г. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VII НОХД 1853/2016 29.01.2020 г.

11.00 часа

П. П.

С. Г.

Л. Д.

А. С.

Р. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

НОХД

 

2889/2019

 

29.01.2020г.

09.00 часа

В. Р.

Г. Г.

Д. Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII

 

 

НОХД

 

 

132/2015

 

 

29.01.2020г.

13:30 часа

 

Р. К.

Г. П.

В.П.

Г. С.

Т. А.

С.Г.

П. И.

Р. П.

Г. Г.

Р. Р.

Я. Я.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ХІ НОХД 2679/2016 29.01.2020г.

13:30 часа

С. С.

С. Т.

К. С.

Й. М.

С. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

НОХД

 

4733/2019

 

30.01.2020г.

09:00 часа

А. Р.

П. М.

И. С.

СЪСТАВЯНЕ НА ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ
V НОХД 664/2018 30.01.2020 г.

10:00 часа

П. М.

А. П.

Л. Д.

Р. А.

Ю. Ц.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
VI НОХД 1221/2019 30.01.2020г.

10:00 часа

З. К.

В. М.

Н. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

1780/2019

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2020г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

В. В.

К. Р.

П. Г.

Д. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2374/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2020 г.

11.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. П.

А. Д.

А. А.

Г. С.

В. С.

Р. Я.

Д. Г.

Г. Е.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

1222/2019

 

 

 

 

30.01.2020г.

11:00 часа

 

 

 

Н. Б.

Б. К.

Л. И.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

IX

 

НОХД

 

4078/2019

 

31.01.2020г.

09:00 часа

М. Р.

Я. М.

С. М.

А. Б.

Умишлена безстопанственост
ХV

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

3442/2019

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2020г.

09:30 часа

 

 

 

 

 

 

И. И.

Т. Г.

Е. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

V НОХД 214/2013 31.01.2020 г.

10.00 часа

Х. М.

П. Т.

М. М.

П. М.

Д. М.

А.  С.

Д.  К.

М.  В.

О.  К.

Л.  Р.

С.  Г.

П.  Г.

Д. А.

И. И.

Б. С.

Т. Т.

К. П.

Й. П.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

906/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2020 г.

10.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В.

В. В.

И. А.

М.  К.

П. П.

 
 

 

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ИЗНУДВАНЕ
III

 

 

НОХД

 

 

996/2019

 

 

31.01.2020 г.

10.00 часа

 

Р.   В.

 

 

ДЛЪЖНОСТНО ПРИСВОЯВАНЕ

 

 

НОХД 2377/2019 31.01.2020 г.

10.00 часа

В. П.

Ю. Д.

КВАЛИФИЦИРАНИ СЪСТАВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
XIII

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

4264/2019

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2020г.

10:00 часа

 

 

 

 

 

 

С. Б.

Д. Т.

С. М.

Е. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

ХIХ

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

4269/2019

 

 

 

 

31.01.2020 г.

10.00 часа

В. М.

И.К.

П. Г.

С. М.

П. Г.

Д. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

XIV НОХД 174/2020 31.01.2020г

11:00 часа

П. Г. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

IX

 

 

НОХД

 

 

4067/2019

 

 

31.01.2020г

13:00 часа

Г. А. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

XIХ

 

НОХД

 

180/2020

 

31.01.2020г.

14.00 часа

Х. М.

В. Д.

М. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА