За съдебните репортери – 16-20.10.2017г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 16.10.2017-20.10.2017г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
II

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

2518/2017

 

 

 

 

 

16.10.2017г.

09:45 часа

 

 

 

 

Т.  Т.

ЕМ. Т.

В.  К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

VI НОХД 1542/2014 16.10.2017г.

10:00 часа

Д. Б.

Х. П.

Ц. К.

П. А.

К. Д.

Б. Л.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VIII НОХД 600/2015 16.10.2017г.

10:00 часа

С. С.

Т. Д.

П. Г.

А. М.

В. Д.

Д. Д.

Г. К.

Д. П.

К. И.

М. М.

С. У.

В. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII

 

 

 

НОХД

 

 

 

374/2017

 

 

 

16.10.2017г.

10:00 часа

 

 

Р. П.

В. М.

И. Г.

К. С.

А. Т.

К.  М.

М. А.

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

Х НОХД 977/2017 16.10.2017г.

10:30 часа

В. Н.

Т. Х.

С. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII НОХД 2240/2017 16.10.2017г.

11:00 часа

В. Д.

П. Д.

Ю. Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

III НОХД 2595/2017 16.10.2017г

13:00 часа

М. Ц.

И. Й.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVI

 

НОХД 2293/2016 16.10.2017г.

14:00 часа

Г.Х.

И.И.

А.К.

Е.Я.

И.К.

М.И.

М.Е.

Н. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

III НОХД 3637/2016 16.10.2017г.

14:00 часа

Д. М.

И. М.

А. Д.

Ц. Р.

Р. Р.

С. Д.

С. В.

Ю. Н.

Н. Г.

И. В.

П. Т.

И. А.

М. Й.

В. Ш.

М. С.

М. М.

Б. А.

Т. Я.

Т. П.

Б. П.

В. Г.

Д. Н.

Б. Л.

П. Ч.

И. Т.

Г. К.

М. С.

Б. З.

Б. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII НЧД 2917/2017 16.10.2017г.

14:00 часа

Е. М. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
VI НЧД 2918/2017 16.10.2017г.

15:00 часа

Д. Д. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
НОХД 310/2015 17.10.2017г.

10:00 часа

Й. Й.

И. С.

В. С.

П. С.

И. Й.

Й. Й.

Г. Г.

К. Т.

Н. Р.

А. Й.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ПРИДОБИВАНЕ И ДЪРЖАНЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

 

ХV НОХД 1064/2015 17.10.2017г.

10:00 часа

П.Т.

И.С.

К.Д.

П.П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 3063/2015 17.10.2017г

10:00 часа

Х. Х.

К. Х.

А. П.

Г. Г.

М. М.

Д. В.

Й. Д.

П. П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХII НОХД 933/2017 17.10.2017г.

10:00 часа

ИВ. М.

М.  Г.

М.  З.

П.  Д.

Б.  СТ.

Д.  Т.

СТ. СТ.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НОХД 164/2016 17.10.2017г.

10:30 часа

Р.Х.

Т.Х.

Н.А.

М.Х.

А.Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I

 

НОХД

 

2979/2016

 

 17.10.2017г.

13:30 часа

А. И.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 2873/2017 17.10.2017г.

14:00 часа

М. М.

Г. М.

С. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 2596/2017 17.10.2017г.

15:00 часа

П. Ч. НЕЗАКОННО ПРЕВЕЖДАНЕ ПРЕЗ ГРАНИЦА
XVI НОХД 1458/2015 18.10.2017г.

09:30 часа

М.М.

Р.Д.

З.И.

К.И.

И.К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 1542/2014 18.10.2017г.

10:00 часа

Д. Б.

Х. П.

Ц. К.

П. А.

К. Д.

Б. Л.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

VIII НОХД 981/2016 18.10.2017

10:00 часа

В. В.

Ж. Б.

И. И.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII

 

НОХД

 

3549/2016

 

18.10.2017г.

10:00 часа

Д. ИВ.

ИВ. П.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х НОХД 2212/2017 18.10.2017г.

10:00 часа

Б. Б.

В. ИВ.

Б. СТ.

К. Й.

Н. Н.

ПЛ.Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX НОХД 1251/2015 18.10.2017г.

13:30 часа

О.А.

Я.Я.

И.С.

П.М.

А.Й.

М.Я.

А.Х.

В.П.

В.К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХI НОХД 1277/2015 18.10.2017г.

13:30 часа

С.Т.

Д.Д.

В.Р.

К.Н.

Г.Г.

К.Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII

 

НОХД

 

329/2017

 

18.10.2017г.

13:30 часа

Б.  Я.

 

ТЕРОРИЗЪМ

 

XVII НОХД 3547/2016 18.10.2017г.

15:30 часа

АЛ. В.

Г.  СТ.

Н.  Т.

АТ. АТ.

ЯН. АТ.

СТ. К.

Д   Д.

Т.  Т.

Н.  Т.

ХР. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 507/2015 19.10.2017г.

10:00 часа

Г.Г.

Д.Г.

Е.С.

И.Т.

К.М.

М.Д.

М.Т.

Т.С.

И.Л.

К.Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 3637/2016 19.10.2017г.

10:00 часа

Д. М.

И. М.

А. Д.

Ц. Р.

Р. Р.

С. Д.

С. В.

Ю. Н.

Н. Г.

И. В.

П. Т.

И. А.

М. Й.

В. Ш.

М. С.

М. М.

Б. А.

Т. Я.

Т. П.

Б. П.

В. Г.

Д. Н.

Б. Л.

П. Ч.

И. Т.

Г. К.

М. С.

Б. З.

Б. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVIII

 

 

НОХД

 

 

3022/2016

 

 

19.10.2017г.

10:00 часа

 

С.  П.

В.  К.

Й. Х.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
I НОХД 2072/2017 19.10.2017г.

10:30 часа

С. К.

А. А.

С. З.

С. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА С ЦЕЛ ОТНЕМАНЕ НА ЧУЖДИ ДВИЖИМИ ВЕЩИ
XVII НЧД 2571/2017 19.10.2017г.

10:30 часа

ИВ.  СТ. КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА
VII НОХД 6/2016 19.10.2017г.

11:00 часа

И. И.

Х. Г.

А. С.

С. Х.

Й. Й.

Б. Р.

Ф. А.

А. Х.

Г. А.

К. К.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 1423/2015 19.10.2017г.

11:00 часа

Д.Д.

М.Б.

П.Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
X НОХД 1428/2015 19.10.2017г.

13:30 часа

Н. Т.

Г. М.

ИВ.Г.

Г. СТ.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIII НОХД 920/2017 19.10.2017г.

15:00 часа

П. М.

В. П.

М. К.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
II НОХД 646/2015 20.10.2017г.

09:00 часа

Е.М.

Л.Л.

Е.П.

М.Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVI НОХД 3396/2015 20.10.2017г.

09:30 часа

Н. ЦВ.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VI НОХД 2143/2017 20.10.2017г.

09:30 часа

Ш. А.

Т.  Д.

КР. Б.

ЦВ. Д.

ИВ. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

1080/2017

 

 

 

 

 

20.10.2017г.

10:00 часа

 

 

 

 

Р. Ч.

П. ИВ.

 

 

 

 

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

XVIII НОХД 1709/2016 20.10.2016г.

11:00 часа

Б.М.

И. Д.

И. Х.

ИЗНУДВАНЕ
XIII НОХД 1745/2015 20.10.2017г.

13:00 часа

Х.В.

С.В.

Б.М.

Т.И.

З.Т.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 1404/2015 20.10.2017 г.

14:00 часа

В. М.

М. М.

И. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА – ЧЛ.321, ЧЛ.321А НК
II НОХД 3643/2016 20.10.2017г.

14:00 часа

АЛ.  Н.

В.   Д.

К.  Г.

Н.  Д.

Р.  В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА