За съдебните репортери – 16.07 – 20.07.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 16.07.2018 – 20.07.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
IV НОХД 471/2015 16.07.2018г. 09:30 часа Л. М.

В. А.

Н.Х.

К. Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XII НОХД 3461/2016 16.07.2018г. 10:00 часа М.М.

М.Т.

П. Т.

Ц.Г.

Н. Н.

К. Т.

П. Ч.

В. Е.

П. П.

К. М.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IX НОХД 2239/2017 16.07.2018г. 10:00 часа И. О.

Е. М.

Д. Г.

К. Ц.

П. Д.

Д. Х.

А. Д.

Л. Н.

Д. Я.

Г. Б.

А. Б.

А. А.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII НЧД 2173/2018 16.07.2018г. 10:00 часа Ц. Б. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
VII НОХД 1797/2018 16.07.2018г. 11:00 часа Л. Х.

И. Д.

А. Х.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VIII НОХД 1358/2015 16.07.2018г. 13:00 часа Г. И.

Д. П.

Н. В.

К. Г.

М. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІX НОХД 1812/2018 16.07.2018 г. 13:00 часа В. Н. ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIX НОХД 848/2018 16.07.2018г. 14:00 часа Ц. Ц.

В. Н.

С.  С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НЧД 1889/2018 16.07.2018 15:00 часа Б. Г. КУМУЛАЦИЯ
IV НОХД 1925/2018 16.07.2018г. 15:00 часа Н. З.

Х. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІХ НОХД 1718/2018 17.07.2018 г. 09.00 часа И. С.

А. В.

К. Д.

М. В.

Т. Т.

А. Ю.

Б. В.

М. Ю.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVI НОХД 3383/2017 17.07.2018г. 09:30 часа Д. М.

Г. А.

П. Я.

В. В.

Г. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 1749/2018 17.07.2018г. 09:30 часа Б.  Д.

М. К.

Т.  С.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
ХIІ НОХД 507/2015 17.07.2018г. 10:00 часа Г. Г.

Д.Г.

Е.С.

И.Т.

К. М.

М.Д.

М. Т.

Т. С.

И. Л.

К.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XV НОХД 813/2016 17.07.2018г. 10:00 часа Д. Р.

М. Ж.

Н. К.

Н. Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XIV НОХД 1861/2018 17.07.2018г. 10:00 часа Х. В. ИЗНУДВАНЕ
XIV НЧД 2175/2018 17.07.2018г. 13:00 часа   Е. Ц. ЧЛ. 65 НПК – МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ
XIV НОХД 5/2018 17.07.2018г. 14:00 часа Б.  Г.

В.  В.

В.  В.

М. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХIХ НОХД 2026/2018 17.07.2018г. 14:00 часа Л. Я.

Г. П.

ИЗНУДВАНЕ
XV НОХД 3152/2017 18.07.2018г. 09:00 часа А. Р.

К. С.

П. К.

М. Т.

В. Б.

П. П.

М. П.

Образуване и ръководене на организирана престъпна група
ХIІ НОХД 507/2015 18.07.2018г. 10:00 часа Г. Г.

Д.Г.

Е.С.

И.Т.

К. М.

М.Д.

М. Т.

Т. С.

И. Л.

К.Г.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 442/2015 18.07.2018г. 13:00 часа Г.Т.

И. П.

К. Г.

Е. К.

С. Е.

В. К.

А. Н.

В. Й.

М. В.

М. А.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 1349/2018 18.07.2018 13:30 часа А. С.

С. Г.

С. Р.

Д. Г.

З. З.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
IV НОХД 906/2018 19.07.2018г. 09:00 часа В. В.

В. В.

И. А.

М. К.

П. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІХ НОХД 3739/2017 19.07.2018г. 13:30 часа Д. М.

М. М.

Н. Ц.

П. Б.

Х. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІ НОХД 1748/2018 19.07.2018г. 13:30 часа П. П. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА
IX НОХД 1809/2018 20.07.2018г. 09:00 часа Д. Д.

Р. Д.

Н. Д.

Ц. Д.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХІІ НОХД 3817/2017 20.07.2018 г. 10:00 часа В. Т.

Т. С.

П. Н.

В. М.

В. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА