За съдебните репортери – 16.04. – 20.04.2018г.

ГРАФИК  НА ДЕЛАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В ПЕРИОДА 16.04.2018 – 20.04.2018г.

СЪСТАВ ВИД ДЕЛО НОМЕР НА ДЕЛО НАСРОЧЕНО ЗА ПОДСЪДИМИ ЛИЦА ПРЕДМЕТ
XVII НОХД 1423/2017 16.04.2018г.

09:30 часа

Е. С.

Г. Д.

Б. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

 

 

НОХД

 

 

 

2284/2016

 

 

 

16.04.2018г.

10:30 часа

 

 

А. Д.

М. В.

С. А.

С. С.

Д. Д.

Д. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ХVII

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

896/2018

 

 

 

 

16.04.2018г.

11:30 часа

 

 

 

А. З. ПОДКУП

 

XVII НОХД 1359/2017 16.04.2018г.

13:00 часа

Д.  Д.

Н. И.

К.  Б.

Ю. К.

Г. Д.

М. Т.

К. Л.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

3298/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

Б.К.

И.Т.

Г.И.

Т.С.

Р.Д.

Д.Н.

Д.П.

Н.ИВ.

С.Н.

М.М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

V НОХД 664/2018 16.04.2018г.

13:30 часа

П. М.

А.  П.

Л.  Д.

Р.  А.

Ю.  Ц.

БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ
V НОХД 617/2014 17.04.2018г.

09:00 часа

К.  П.

Л.  С.

М.  Д.

П.  М.

Д.  Д.

В.  Е.

П.  Е.

Г.  Л.

И.  Б.

К. Б.

А.  П.

К.  М.

А.  К.

В.  Х.

Р.  Б.

В.  И.

Б.  Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ІІІ НОХД 594/2018 17.04.2018г.

10:00 часа

К.  Н.

М.  М.

Т. В.

ИЗНУДВАНЕ
XVII НОХД 418/2018 17.04.2018г.

13:00 часа

А. С.

Т. С.

Г. К.

Д. М.

И. П.

Р. И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

2679/2016

 

 

 

 

17.04.2018г.

13:30 часа

 

 

 

 

 

 

 

С. С.

К. С.

С. Т.

Й. М.

С. С.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

XV

 

 

 

НОХД

 

 

 

3318/2017

 

 

 

17.04.2018г.

13:30 часа

 

 

Х. М.

Ф. Ч.

М. М.

В. Д.

Е. Б.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

ІХ НОХД 3739/2017 17.04.2018г.

13.30 часа

Д. М.

М. М.

Н. Ц.

П. Б.

Х. Г.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

I

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

720/2018

 

 

 

 

17.04.2018г.

13:30 часа

 

 

 

Д. К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА

 

 

 

 

XIV

 

 

 

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

 

 

 

193/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2018г.

14:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В.

С. Н.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

720/2018

 

 

 

 

17.04.2018г.

14:00 часа

 

 

 

 

Т. Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА

 

 

 

 

I

 

 

 

 

НЧД

 

 

 

 

919/2018

 

 

 

 

17.04.2018г.

14:30 часа

 

 

 

 

Ф. Ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУМУЛИРАНЕ НА НАКАЗАНИЯТА

 

 

 

 

XII

 

 

 

НОХД

 

 

 

374/2017

 

 

 

18.04.2018г.

10:00 часа

 

 

Р. П.

В. М.

И. Г.

К. С.

А. Т.

К.  М.

М. А.

 

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

Х

 

НОХД

 

1080/2017

 

18.04.2018г.

10:30 часа

Р.Ч.

П.  И.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
ХVII НОХД 880/2015 18.04.2018г.

11:00 часа

А. П.

А. А.

Ц. Ц.

Н. М.

Б. К.

И. Н.

Д. Д.

В. Д.

Ц. Д.

М. И.

М. М.

М. Х.

Ц. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XVII

 

 

НОХД

 

 

1497/2015

 

 

18.04.2018г.

11:00 часа

 

П. П.

С.  М.

В.  Х.

Л.  М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

V НОХД 1655/2017 18.04.2018г.

13:00 часа

Х. Г. ИЗНУДВАНЕ
ХI НОХД 2005/2017 18.04.2018г.

13:30 часа

Х. Г. ИЗНУДВАНЕ
V НОХД 988/2015 19.04.2018г.

10:00 часа

Н. М.

Н. Д.

А. Я.

Г. Т.

И. П.

С. К.

С. Д.

Н. М.

А. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III НОХД 1428/2015 19.04.2018г.

10:00 часа

Н. Т.

Г. М.

И. Г.

Г. С.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
VII

 

 

 

 

 

НОХД

 

 

 

 

 

164/2016

 

 

 

 

 

19.04.2018г.

10:00 часа

 

 

 

 

Р.  Х.

Т.  Х.

Н.  А.

М. Х.

А.  Т.

ОБРАЗУВАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

 

 

 

XV НОХД 322/2016 19.04.2018г.

10:00 часа

Д.  Ф.

Б.  Б.

Й.  Ч.

С.  С.

Н.   Н.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА

 

НОХД

 

2159/2017

 

19.04.2018г

13:00 часа

Д. Д.

С. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
III

 

НОХД

 

114/2017

 

19.04.2018г.

13:30 часа

Б.  К.

А. Щ.

Ц. В.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
XI

 

 

 

НOXД

 

 

 

1894/2017

 

 

 

19.04.2018г.

13:30 часа

 

Г. С.

Г. С.

Г. М.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 2316/2017 20.04.2018г.

09:30 часа

Т. С.

В. Р.

И. Е.

А. А.

В.  Х.

А. Е.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
НОХД 1321/2015 20.04.2018г.

13:00 часа

Г. Ц.

К. Н.

М. Ч.

Р. Н.

Й. Д.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
V НОХД 223/2018 20.04.2018г.

13:00 часа

М.В.

Ж. И.

Ю. Д.

Е. Б.

Е. Б.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА
Х

 

НОХД 1127/2015 20.04.2018г.

13:30 часа

Б. Т.

И. Т.

В. Т.

Г. Г.

Д. Т.

И. М.

С. П.

ОРГАНИЗИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА