За съдебните репортери

Производства по чл. 65 НПК – молби за изменение на мерки за неотклонение, постъпили в СНС след пуснатия седмичен график на съдебни заседания:

Вид дело Номер на дело Час на съдебно заседание Обвиняеми лица
 

23.01.2020г

 

     
НЧД 170/2020 10:00 часа М.К.
НЧД 215/2020 11:00 часа С. К.
НЧД 203/2020 13:30 часа С. С.

М. В.

НЧД 200/2020 14:00 часа В. Т.
НЧД 201/2020 14:00 часа Т. М.
НЧД 212/2020 15:30 часа Ж. Н.
 

24.01.2020г

 

     
НЧД 197/2020 09:30 часа Н. М.
НЧД 213/2020 10:00 часа А. Т.

М. А.

НЧД 202/2020 11:00 часа Ц.С.